Nieuws

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2022/933 van 13 juni 2022 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van drie artikelen die samen zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein, bestaande uit een zogenoemd hardloopvest en twee zachte flessen met een vlakke bodem. Het gaat niet om samengestelde goederen, aangezien zij samen geen geheel vormen dat normaliter niet in afzonderlijke delen te koop wordt aangeboden. Daarom moeten de artikelen afzonderlijk worden ingedeeld onder de GN onderverdeling 6110 30 99 (het hardloopvest) en de flessen moeten worden ingedeeld onder de GN-onderverdeling 3924 90 00.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 69e zitting (maart 2022). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten tot indeling van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen.

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op de hoofdstukken 4, 15, 39, 47 en de posten 29.09, 29.40, 39.12, 39.22, 40.08, 44.18, 70.10, 70.13, 70.19, 74.10, 81.12, 84.19, 84.62, 85.06, 85.07, 85.18, 85.41, 85.49, 87.04 en 95.04.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 1704.90, 2106.10, 3917.10, 4011.20, 4418.91, 69.07, 76.06/76.07, 8432.80, 8481.80, 9032.89 en diverse INN-producten.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 2007.99, 2101.20, 2304.00, 2403.99, 2404.12,2404.19, 2404.91, 3305.10, 3808.94, 3916.90, 3924.90, 3926.90, 4011.20, 4404.10, 4421.99, 6305.39, 7010.20, 8471.60, 8479.89, 8504.40, 8528.62, 8703.22 en 9405.42.

 • Het Amerikaanse ministerie van Handel is een herziening gestart naar de gewijzigde omstandigheden van het antidumpingrecht (AD) op citroenzuur en bepaalde citraatzouten (citroenzuur) uit België (A-423-813).

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/927 van 15 juni 2022 (PbEU L 161 van 16 juni 2022) heeft de Commissie de instelling bekend gemaakt van een definitief compenserend recht op buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet) van oorsprong uit India.

 • Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken is met een bericht van het Expertisecentrum Europees Recht d.d. 15 juni 2022 melding gemaakt van de verlenging van bestaande btw-fraudebestrijdingsmaatregelen. Een nieuwe richtlijn voorziet in de verlenging van bepaalde maatregelen die momenteel al zijn opgenomen in de Europese btw-richtlijn. Het gaat om de verlenging van de zogenoemde verleggingsregeling en om de verlenging van het snelle reactiemechanisme. Beide fraudebestrijdingsmaatregelen worden verlengd tot en met 31 december 2026. De toelichting op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken treft u onderstaand aan.