Nieuws

  • Vanaf 1 juli a.s. geldt de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. Dat betekent onder meer dat Nederlandse webwinkels die goederen leveren aan EU-afnemers die geen btw-aangifte doen, vanaf 1 juli 2021 de btw-tarieven moeten berekenen van de EU-landen waar deze goederen aankomen (en in die landen ook btw-aangifte doen). Om te voorkomen dat ondernemers zich moeten aanmelden bij de Belastingdiensten in alle landen waar ze leveren, wordt er vanaf 1 juli 2021 een nieuw éénloketsysteem (One Stop Shop) geïntroduceerd. De registratie hiervoor is 1 april 2021 gestart. De tekst op de website van de Belastingdienst treft u onderstaand aan.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 1 april 2021 in zaaknummer HAA 17/5451 geoordeeld met betrekking tot de naleving van de voorwaarden van een vergunning bijzondere bestemming voor de verwerking van (bepaalde soorten) vis. De zaak is ter zitting gelijktijdig behandeld met de zaken HAA 18/4813 en HAA 19/4605 van [F] B.V., HAA 17/5661 van [G] B.V., HAA 17/5662 van [H] B.V. en HAA 19/1092 van [I] B.V. Uit al het overwogene volgt dat ten aanzien van de door eiseres ingevoerde hoeveelheid Alaska koolvis waarvoor eiseres niet beschikte over een vergunning bijzondere bestemming een douaneschuld is ontstaan, zodat verweerder daarvoor in beginsel terecht een UTB heeft uitgereikt. Wel is vast is komen te staan dat een berekening van de douaneschuld op basis van de overschreden hoeveelheden leidt tot een lagere totale douaneschuld. Gelet op het vorenoverwogene dient het beroep gegrond te worden verklaard. De rechtbank zal verweerder opdragen de UTB te verminderen voor wat betreft de genoemde rechten bij invoer en de genoemde rente op achterstallen.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 1 april 2021 in zaaknummer: HAA 17/5662 betrekking tot de naleving van de voorwaarden van een vergunning bijzondere bestemming voor de verwerking van (bepaalde soorten) vis. De zaak is ter zitting gelijktijdig behandeld met de zaken HAA 18/4813 en HAA 19/4605 van [E] B.V., HAA 17/5451 van [F] B.V., HAA 17/5661 van [G] B.V. en HAA 19/1092 van [H] B.V. Uit het overwogene volgt dat eiseres de hoeveelheden zoals opgenomen in haar vergunning heeft overschreden. Voor deze hoeveelheden is naar het oordeel van de rechtbank een douaneschuld, omdat een van de voorwaarden voor de toekenning van een nulrecht uit hoofde van de bijzondere bestemming van de goederen niet in acht is genomen. Voor de toekenning van het nulrecht uit hoofde van de bijzondere bestemming van de goederen had eiseres immers over een - toereikende - vergunning moeten beschikken. Nu dit niet het geval is heeft eiseres deze hoeveelheden derhalve ten onrechte met toepassing van de vergunning bijzondere bestemmingen in het vrije verkeer gebracht.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 01 april 2021 in zaaknummer HAA 17/5661 geoordeeld met betrekking tot de naleving van de voorwaarden van een vergunning bijzondere bestemming voor de verwerking van (bepaalde soorten) vis. De zaak is ter zitting gelijktijdig behandeld met de zaken HAA 18/4813 en HAA 19/4605 van [E] B.V., HAA 17/5451 van [F] B.V., HAA 17/5662 van [G] B.V. en HAA 19/1092 van [H] B.V. Uit het overwogene volgt dat er ten aanzien van de door eiseres ingevoerde hoeveelheid Alaska koolvis waarvoor eiseres niet beschikte over een vergunning bijzondere bestemming een douaneschuld is ontstaan, zodat verweerder daarvoor in beginsel terecht een UTB heeft uitgereikt. Vast is komen te staan dat een berekening van de douaneschuld op basis van de overschreden hoeveelheid leidt tot een lagere totale douaneschuld. De UTB dient derhalve te worden verminderd tot op laatstgenoemd bedrag.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/582 van 9 april 2021 heeft de Commissie de instelling bekendgemaakt van een voorlopig antidumpingrecht op gewalste platte aluminiumproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China.