Nieuws

  • Er zijn negen personen opgenomen in de lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2023/1057 van 26 mei 2023 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemde “koelmat bestaande uit een zachte plaat van kunststofschuim (polyurethaan), geïmpregneerd met een gel bestaande uit water en carboxymethylcellulose. De koelmat is opgemaakt voor de verkoop in het klein en wordt aangeboden om voor honden of katten te worden gebruikt, maar kan ook door mensen worden gebruikt. De gel verleent het product zijn wezenlijke karakter; de plaat van kunststofschuim heeft alleen een draagfunctie, terwijl het waterdichte textiel slechts als buitenlaag dient. De koelmat moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 3926 90 97 als andere artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914.

  • Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad stelt de maximumgehalten vast aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong ((MRL’s).

    Bijlage II van de verordening wordt gewijzigd omdat de MRL’s worden aangepast voor cyantraniliprole, bixafen, cyprodinil, fenhexamid, fenpicoxamid, fenpyroximaat, flutianil, isoxaflutole, mandipropamid, methoxyfenozide en spinetoram in of op bepaalde producten.

  • In de Trade and Technology Council van 31 mei bereikten de VS en de EU een akkoord om de resultaten van farmaceutische Good Manufacturing Practices (GMP)-inspecties voor veterinaire producten wederzijds te erkennen.

  • De aanwijzingscriteria voor het plaatsen van personen op de lijst waarvoor beperkende maatregelen gelden, zijn uitgebreid zodat meer zakenlieden op de lijst geplaatst kunnen worden.