Nieuws

  • De huidige maatregelen van de Unie ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest zijn van toepassing op gehouden en in het wild levende varkens en op producten die zijn verkregen van varkens en gelden voor het handelsverkeer binnen EU lidstaten, tussen EU lidstaten en bij export naar derde landen. De maatregelen worden nu aangepast in verband met nieuwe uitbraken in Polen, Duitsland en Estland.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1209 (PbEU L 263 van 23 juli 2021) van 22 juli 2021 heeft de Commissie de opening bekend gemaakt van nieuwe “onderzoeken ten behoeve van een nieuwe exporteur” ten aanzien van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2230 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op trichloorisocyanuurzuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China voor drie Chinese producenten-exporteurs, tot intrekking van het recht ten aanzien van die producenten-exporteurs en tot onderwerping van deze invoer aan registratie.

  • Bij Verordening (EU) 2021/1203 van 19 juli 2021 (PbEU L 261 van 22 juli 2021) heeft de Raad de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EU) 2020/1706 die voorziet in de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde visserijproducten voor de periode 2021-2023.

  • Bij Besluit (EU) 2021/1197 van 13 juli 2021 (PbEU L 260 van 21 juli 2021) heeft de Raad de sluiting bekend gemaakt, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Indonesië op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De overeenkomst betreft het tariefcontingent voor maniok/cassave.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie zijn de lijsten vastgesteld van derde landen of gebieden, of zones of — in het geval van aquacultuurdieren — compartimenten daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van de soorten en categorieën dieren en van de categorieën levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, is toegestaan. Voor verschillende dieren en producten van dierlijke oorsprong worden de lijsten nu aangepast.