Nieuws

  • De Douane breidt vanaf 6 april 2021 het aantal vergunningen uit dat via het EU Trader Portal aan te vragen zijn.

  • Met ingang van 21 april 2021 is de nieuwe Europese diergezondheidsverordening, Verordening (EU) nr. 2016/429, van toepassing. Deze verordening wordt in Nederland uitgevoerd op grond van de Wet dieren. De verordening laat voor sommige onderwerpen ruimte aan EU lidstaten om aanvullende regels te stellen. De nationale regels worden nu deels opgenomen in een nieuwe algemene maatregel van bestuur, het Besluit diergezondheid. De overige regels worden opgenomen in de reeds bestaande besluiten, namelijk het Besluit houders van dieren, het Besluit dierlijke producten, het Besluit diergeneesmiddelen en Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren.

  • In PbEU C 118 van 7 april 2021 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd waarin richtsnoeren zijn opgenomen voor aanvragen tot terugbetaling van antidumpingrechten. Met de richtsnoeren wordt beoogd aan de partijen in een terugbetalingsprocedure uiteen te zetten aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen, welke termijnen in acht moeten worden genomen en uit welke stappen de terugbetalingsprocedure bestaat.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/575 van 30 maart 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een assortiment dat is opgemaakt voor de verkoop in het klein, bestaande uit een kunststof fles die is voorzien van een luchtpomp en een sproeikop (vulapparaat), samen met 100 veelkleurige latexballonnen in de fles. Het product moet worden ingedeeld onder GN-code 9503 00 99 als ander speelgoed.

  • De Commissie heeft bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/563 van 31 maart 2021 de geldigheid van bepaalde beschikkingen inzake bindende oorsprongsinlichtingen ingetrokken.