Nieuws

 • Bij Verordening (EG) nr. 1467/2004 is een definitief antidumpingrecht ingesteld op
  polyethyleentereftalaat uit Australië en de Volksrepubliek China. Tevens wordt bij
  deze verordening het voorlopige antidumpingrecht op polyethyleentereftalaat uit
  Australië en de Volksrepubliek China definitief geïnd. Ook wordt de procedure
  beëindigd betreffende polyethyleentereftalaat uit Pakistan. De bedragen die uit
  hoofde van het voorlopige recht als zekerheid waren gesteld, worden vrijgegeven.

 • Bij Verordening (EG) nr. 1468/2004 (PbEU L 271 van 19 augustus 2004) zijn -
  met ingang van 19 augustus 2004 - de in art. 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
  bedoelde forfaitaire invoerwaarden vastgesteld voor de bepaling van de invoerprijzen
  van bepaalde soorten groenten en fruit. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de
  verordening.

 • In PbEU C 208 van 18 augustus 2004 is een bericht gepubliceerd betreffende de
  antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op polyesterstapelvezels uit de
  Republiek Korea. Op de onderneming Huvis Corporation is een individueel
  antidumpingrecht van toepassing.  De adreswijziging van de onderneming is niet
  van invloed op deze antidumpingmaatregel.

 • Met ingang van 18 augustus 2004 zijn met betrekking tot suiker nieuwe representatieve
  prijzen en aanvullende invoerrechten vastgesteld.

 • Bij Verordening (EG) nr. 1460/2004 (PbEU L 270 van 18 augustus 2004) zijn -
  met ingang van 18 augustus 2004 - de in art. 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
  bedoelde forfaitaire invoerwaarden vastgesteld voor de bepaling van de invoerprijzen
  van bepaalde soorten groenten en fruit. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de
  verordening.