Nieuws

 • Op 11 maart is in de Staatscourant een overzicht gepubliceerd van vergunningen voor
  het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen die in de
  periode 01-02-2019 t/m 28-02-2019 zijn ingeschreven, gewijzigd of ingetrokken.

 • Staatssecretaris Snel van Financiën heeft onlangs gereageerd op de vragen en
  opmerkingen van de fracties in het kader van het schriftelijk overleg van de vaste
  commissie van Financiën. Dit naar aanleiding van het eerder toegezonden besluit en de
  daarbij behorende nota van toelichting van 18 oktober 2018 tot wijziging van het
  Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (aanpassing btw-regeling voor waardebonnen).
  In de brief gaat de staatssecretaris onder meer in op de btw-heffing bij gratis
  verstrekte vouchers. Tevens worden de btw-gevolgen geschetst van enkele op de
  werkelijkheid gebaseerde voorbeelden, zowel wanneer de voucher/waardebon wordt
  ingewisseld als wanneer deze wel wordt verstrekt, maar niet wordt ingewisseld. De
  volledige tekst van brief aan de Tweede Kamer treft u onderstaand aan.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 444/2013 heeft de Commissie een product dat wordt
  verkregen uit ontvette sojabonen na de extractie van olie, waarna een verdere
  extractie heeft plaatsgevonden, ingedeeld onder onderverdeling 2309 90 31. Omdat
  „sojaproducten” zijn toegevoegd aan de lijst van genoemde voedingsstoffen ten aanzien
  waarvan het zetmeelgehalte in bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van
  dieren moet worden bepaald met behulp van de enzymatische analysemethode, wordt bij
  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/368 de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 444/2013 met
  ingang van 27 maart 2019 ingetrokken. Wel blijft het product als diervoederproduct op
  basis van sojaproducten onder post 23.09 ingedeeld.

 • De Algemene douaneregeling is per 31 december 2018 gewijzigd als onderdeel van de
  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 31 december 2018 tot wijziging van
  enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen