Nieuws

  • Op 7 april is in de Staatscourant een overzicht gepubliceerd van vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen die in de maand maart zijn ingeschreven of gewijzigd.

  • Op 29 maart 2021 heeft het Verenigd Koninkrijk de aanwezigheid van HPAI van het subtype H5N1 op een pluimveebedrijf in East Staffordshire bevestigd. Als gevolg van die uitbraak zijn de verdere regionalisering en de consequenties ervan voor de invoer van pluimvee(producten) uit het VK opgenomen in Verordening (EG) nr. 798/2008.

  • De module Douanememo op In-en Uitvoer is de online versie van het boekje Douanememo wat de Sdu jaarlijks publiceerde. Vanaf 2021 is Douanememo alleen nog online te verkrijgen.  In verband met de omzetting van papier naar online hebben we een wijziging in de inhoudsopgave doorgevoerd.

  • Een aantal landen heeft, naar aanleiding van de huidige coronapandemie, handelsbeperkende maatregelen voor dieren en dierlijke producten ingesteld. Deze maatregelen fluctueren afhankelijk van de verspreiding van de besmettingen. De NVWA heeft een lijst samengesteld met landen en hun maatregelen.

  • Verordening (EU) nr. 2016/429, van toepassing. De nieuwe Europese regelgeving, de uitvoerende en de aanvullende nationale regelgeving over diergezondheid worden uitgevoerd op grond van de Wet dieren. In 2013 is bij de inwerkingtreding van de Wet dieren in afwachting van de totstandkoming en invoering van de nieuwe EU diergezondheidsregelgeving ervoor gekozen om de onderdelen van die wet met betrekking tot diergezondheid uit te stellen, en zolang de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren voor dit onderwerp in stand te laten. Nu is het moment gekomen om deze onderdelen van de Wet dieren, waaronder regels over de diergezondheidsheffing, alsnog in werking te laten treden.