Nieuws

 • Een groot aantal landen heeft aangeven dat chloorfluorkoolstoffen niet langer
  essentieel zijn voor de vervaardiging van dosisinhalatoren (CFK-MDI's) met specifieke
  beta-agonisten. Het gevolg is dat deze CFK-MDI's niet meer mogen worden ingevoerd of
  op de markt worden gebracht. Voorts is bepaald voor welke essentiële toepassingen,
  voor welke hoeveelheden en voor welke bedrijven bepaalde gereguleerde stoffen in 2004
  worden toegewezen.

 • Met ingang van 21 februari 2004 zijn beperkende maatregelen vastgesteld ten aanzien
  van Zimbabwe. Het betreft voor een belangrijk deel verlenging van bestaande
  maatregelen.

 • In PbEU C 58 van 6 maart 2004 zijn wijzigingen bekendgemaakt van de
  Toelichting EG op post 95.06, over de indeling van frisbees. Een bindende
  tariefinlichting (BTI) die niet langer verenigbaar is met de interpretatie van de
  douanenomenclatuur zoals deze voortvloeit uit vorenbedoelde toelichting is met ingang
  van 6 maart 2004 niet meer geldig.

 • In PbEU C 54 van 2 maart 2004 zijn wijzigingen bekendgemaakt van de
  Toelichting EG op post 84.11, over rotorbladen voor gasturbines. Een bindende
  tariefinlichting (BTI) die niet langer verenigbaar is met de interpretatie van de
  douanenomenclatuur zoals deze voortvloeit uit vorenbedoelde toelichting is met ingang
  van 2 maart 2004 niet meer geldig.

 • Met ingang van 5 maart 2004 is het tariefcontingent voor afgesneden bloemen, bloesems
  en bloemknoppen uit Israël (volgnr. 09.1341) uitgeput. (Bron: Directie Douane).