Nieuws

 • Bij Verordening (EG) nr. 399/2004 (PbEU L 66 van 4 maart 2004) zijn - met
  ingang van 4 maart 2004 - de in art. 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
  forfaitaire invoerwaarden vastgesteld voor de bepaling van de invoerprijzen van
  bepaalde soorten groenten en fruit. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de
  verordening.

 • Met ingang van 4 maart 2004 zijn met betrekking tot de sector rijst nieuwe
  invoerrechten en berekeningselementen vastgesteld.

 • Bij Verordening (EG) nr. 398/2004 (PbEU L 66 van 4 maart 2004) is met ingang
  van 5 maart 2004 een definitief antidumpingrecht ingesteld op silicium uit de
  Volksrepubliek China.

 • De Duitse overheid en Tollcollect - de organisatie die de Duitse Autobahn-belasting
  ('Maut') moet gaan heffen - zijn het eens geworden over een contractsverlenging. De
  tolheffing voor vrachtauto's op de Duitse snelwegen kan daarmee naar verwachting op 1
  januari 2005 ingaan. Dit houdt in dat alle vrachtauto's, die door of in Duitsland
  rijden, tegen die tijd moeten zijn voorzien van de nieuwe OBU (het kastje waarmee de
  tolheffing wordt geregistreerd).

 • Met ingang van 26 februari 2004 is het tariefcontingent voor D-xylose (volgnr.
  09.2945) uitgeput. (Bron: Directie Douane).