Nieuws

 • De Europese Commissie heeft een verordening gepubliceerd over de indeling in de
  gecombineerde nomenclatuur van een geel, olieachtig, vloeibaar preparaat, onder
  onderverdeling 2710 19 41.

 • Het handelstekort van Nederland met China is in de eerste elf maanden van 2003
  opgelopen tot bijna 8 miljard euro. Daarmee is de invoer uit China ruim zes keer zo
  groot als de uitvoer naar dat land. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau
  voor de Statistiek (CBS).

 • Nederland heeft de eerste elf maanden van 2003 meer consumptie-eieren ingevoerd.
  Vergeleken bij 2002 nam de invoer toe met 688 miljoen stuks tot 2,6 miljard eieren
  met een waarde van 134 miljoen euro. De meeste eieren kwamen uit landen van de
  Europese Unie, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • Door de Hoge Raad der Nederlanden zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Europese
  Hof van Justitie. De vragen zijn gerezen in het geding tussen Intermodal Transports
  B.V. en de Staatssecretaris van Financiën. De ene vraag houdt verband met de indeling
  van bepaalde Terminal trekkers (dit zijn voertuigen die zijn ontworpen en bestemd om
  trailers (opleggers) te verplaatsen), de andere vraag is erop gericht te vernemen of
  een belanghebbende een rechtens te beschermen vertrouwen kan ontlenen aan een
  bindende tariefinlichting (BTI) die is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van
  een andere lidstaat voor een vergelijkbaar goed aan een ander dan belanghebbende.

 • De Europese Commissie heeft in PbEU C 33 van 6 februari 2004 een kennisgeving
  gepubliceerd aan de importeurs van suiker in de Gemeenschap uit Servië en Montenegro.
  Deze kennisgeving volgt op eerdere waarschuwingen in PbEU C 177 van 26 juli
  2003 aan de importeurs van suiker in de Gemeenschap uit Servië en Montenegro en
  PbEG C 152 van 26 juni 2002, aan de importeurs van suiker in de Gemeenschap
  uit de westelijke Balkan (zie in dit verband In- en uitvoernieuws 2003, punt
  614, respectievelijk In- en uitvoernieuws 2002, punten 555 en 601). De
  tekortkomingen van het certificatie- en controlesysteem van Servië en Montenegro zijn
  nog steeds niet verholpen. De Commissie deelt mee dat zij kan besluiten de
  opschorting van de preferentiële regelingen voor suiker van GN-codes 1701 en 1702
  ingevoerd uit Servië en Montenegro te verlengen na het verstrijken van de maatregel
  op 7 februari 2004.