Nieuws

 • In PbEU C 70 van 20 maart 2004 is een bericht gepubliceerd dat procedures
  worden ingeleid voor tussentijdse herzieningen van de antidumpingmaatregelen op
  kleurentelevisietoestellen uit China, kaliumchloride en siliciumcarbide uit de
  Russische Federatie en Oekraïne, aluminiumfolie en ammoniumnitraat uit de Russische
  Federatie; ammoniumnitraat uit Oekraïne; elektroplaat met georiënteerde korrel uit de
  Russische Federatie en silicium uit de Volksrepubliek China.

 • Bij Verordening (EG) nr. 525/2004 (PbEU L 85 van 23 maart 2004) zijn - met
  ingang van 23 maart 2004 - de in art. 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
  forfaitaire invoerwaarden vastgesteld voor de bepaling van de invoerprijzen van
  bepaalde soorten groenten en fruit. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de
  verordening.

 • Met ingang van 18 maart 2004 is het tariefcontingent voor ander visvlees uit
  Noorwegen (volgnr. 09.0722) uitgeput. (Bron: Directie Douane).

 • In de afgelopen periode is een supplement verschenen op het belastingdienstboekwerk
  Heffingen bij invoer, deel III, waarbij wijzigingen zijn bekendgemaakt van de
  Toelichtingen IDR op de posten 15.22, 28.04, 29.33, 32.10, 32.14, 44.14, 44.15,
  44.17, 44.18, 44.19, 44.20, 44.21, 48.02, 48.10 en 62.12, hoofdstuk 63 algemene
  opmerkingen, de posten 63.07, 70.17, 84.50, 84.51, 84.71 en 84.73, hoofdstuk 85
  algemene opmerkingen, en de posten 85.14, 85.17, 85.19, 85.20, 85.42, 87.12, 87.16,
  89.02, 95.01, 96.01 en 96.03.

 • In de afgelopen periode is een supplement verschenen op het belastingdienstboekwerk
  Heffingen bij invoer, deel III, waarbij enkele nieuwe IDR-tariferingen zijn
  gepubliceerd, en afbeeldingen zijn opgenomen bij bestaande tariferingen. Het betreft
  maatregelen voor producten waarvan de indeling is vastgesteld onder een van de
  volgende onderverdelingen 1602.50 (afbeelding sandwiches met patates frites); 1806.90
  (afbeelding 'verrassingsei'); 2106.90 (koffiecreamer); 3004.20
  (bottransplantatiesubstituut); 3802.90 (producten op basis van klei met toegevoegd
  zuur); 3907.20 (polyamide-polyether polycondensaat); 3924.90 (afbeelding houder voor
  dranken); 3926.90 (afbeelding kabelklemmen); 3926.90 (afbeelding ringbanden); 4016.99
  (afbeelding trillingsdempers); 4202.92 (afbeelding isothermische picknickzakken);
  4418.30 (afbeelding mozaïekpanelen voor parketvloeren); 8519.99 (cd-romspeler met
  MP3-decoder, voor motorvoertuigen); 8520.90 (draagbare MP3-speler); 8520.90
  (MP3-speler (stand-alone)); 8521.90 (dvd-speler met MP3-decoder); 8523.90 (drie
  stuks, niet-vluchtige geheugens, op basis van halfgeleiders); 8527.13 (draagbare
  radio met MP3-decoder). Er wordt bovendien op gewezen dat indien gebruik wordt
  gemaakt van afbeeldingen, tekeningen en/of foto's deze uitsluitend dienen ter
  illustratie.