Nieuws

 • De sancties zijn verlengd tot en met 20 februari 2006.

 • Bulgarije heeft de Commissie een lijst gezonden van inrichtingen die aan de
  communautaire voorschriften voldoen. De lidstaten mogen de invoer van gehakt vlees en
  vleesbereidingen uit deze inrichtingen toestaan.

 • Ondernemers hebben soms te maken met regels die ‘tegenstrijdig’ zijn. Meestal zijn
  niet de regels zelf strijdig, maar zit het probleem in de uitvoering van deze regels.
  Vooral als verschillende overheidsinstanties op verschillende momenten regels
  toepassen en soms op uiteenlopende manieren. De ondernemer krijgt dan te maken met
  eisen of aanwijzingen die tegenstrijdig zijn en die hij in de praktijk daarom niet
  kan uitvoeren.

 • Met ingang van 1 mei 2004, respectievelijk 1 januari 2005 zijn wijzigingen
  aangebracht in de regeling betreffende tariefcontingenten voor bepaalde producten uit
  Chili.

 • Het Ministerie van Financiën heeft bekend gemaakt dat de invoering van NCTS fase
  3.2.1 per 3 april 2005 vooralsnog wordt uitgesteld. Met fase 3.2.1 wordt de
  zekerheidsmodule in het NCTS-systeem ingebouwd. Met betrekking tot het uitstel en de
  verdere implementatie hoopt de douane snel duidelijkheid te verschaffen.