Nieuws

 • In januari 2005 heeft de staatssecretaris van Financiën een bezoek gebracht aan de
  Verenigde Staten van Amerika (VS). Tijdens dit bezoek heeft de staatssecretaris met
  de Amerikaanse douane gesproken over het zgn. 'Customs-Trade Partnership Against
  Terrorism' (C-TPAT). Bedrijven in de VS en hun exporteurs in Europa die aan dit
  programma deelnemen kunnen op een versnelde afhandeling in de VS rekenen (de zgn.
  'green lane').

 • Goederen worden vervoerd onder de regeling communautair douanevervoer. In Nederland
  wordt de vrachtwagen opengebroken en de goederen gestolen. Als er wordt ingevorderd
  probeert de vervoerder die het vervoersdocument heeft gelicht onder de
  verantwoordelijkheid uit te komen door zijn opdrachtgever, als importeur, bij de
  douane als schuldenaar aan te prijzen. De fiscus noch de Douanekamer volgen de
  vervoerder in de redenering.

 • Er wordt overgegaan tot betaling van de restitutie bij uitvoer naar Kroatië van
  producten van GN-code 0406 waarvoor vóór 1 juni 2003 certificaten zijn aangevraagd
  waarin in vak 7 een buiten Kroatië gelegen bestemming is aangegeven die valt in de in
  artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 174/1999 omschreven zone I.

 • Om de handel in varkensvlees in het kader van bepaalde contingenten te bevorderen,
  zijn de maximumhoeveelheden, waarop de certificaataanvragen betrekking moeten hebben,
  verhoogd.

 • Bij Verordening (EG) nr. 342/2005 (PbEU L 55 van 1 maart 2005) zijn - met
  ingang van 1 maart 2005 - de in art. 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
  forfaitaire invoerwaarden vastgesteld voor de bepaling van de invoerprijzen van
  bepaalde soorten groenten en fruit. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de
  verordening.