Nieuws

 • In PbEU L 346 van 23 november 2004 is Verordening (EG) nr. 2000/2004
  gepubliceerd, waarbij machtiging wordt verleend tot overboekingen van bepaalde
  hoeveelheden tussen de kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten van
  oorsprong uit de Republiek Korea.

 • Het tariefcontingent voor producten voor menselijke consumptie uit Zwitserland en
  Liechtenstein (volgnr. 09.0914) wordt - met ingang van 26 november 2004 - heropend.

  Op verzoek zal teruggaaf worden verleend voor producten die op of na 5 februari 2004
  met betaling van deze rechten zijn ingevoerd.

 • Ter uitvoering van een van de belangrijkste verplichtingen die zijn aangegaan aan het
  einde van de laatste WTO-handelsronde

  WTO = Wereldhandelsorganisatie.

    (de 'Uruguayronde') in 1994, heeft de Commissie een voorstel aangenomen om
  de quota af te schaffen die van toepassing zijn op de invoer van textielartikelen en
  kledingproducten uit WTO-landen. Dit voorstel wordt aan de lidstaten ter goedkeuring
  voorgelegd zodat de contingenten kunnen worden afgeschaft met ingang van 1 januari
  2005. Douanediensten in de EU zullen niettemin tot en met 31 maart 2005 de naleving
  controleren van de 2004-contingenten voor de textielartikelen en kledingproducten die
  voor het einde van 2004 naar de EU zijn verzonden. De Commissie heeft tevens de
  invoering voorgesteld van een automatisch invoervergunningensysteem voor de invoer van
  bepaalde textielartikelen en kledingproducten. 'De EU zal nauwgezet haar
  WTO-verplichting naleven om in 2005 de contingenten voor textielartikelen en
  kledingproducten af te schaffen. Maar wij zullen ook nauwgezet de importen na die datum
  volgen om zo te kunnen reageren in geval van ernstige marktverstoring, met
  gebruikmaking van de middelen onder de WTO-regels’, aldus Pascal Lamy, Commissielid
  voor handel.

 • De zogeheten thrombo pool bag 1000 ml is een doorzichtige zak van  kunststof die
  aan de bovenkant is voorzien van een pvc-pijpje  en twee aanprikpoorten. De zak
  is bestemd voor eenmalig gebruik in een transfersysteem bij het bewerken, bewaren en
  toedienen van bloedcomponenten. Gelet op de specifiek medische bestemming van de
  onderhavige bloedzakken vallen deze naar het oordeel van de Douanekamer onder de
  reikwijdte van hoofdstuk 90.

 • Bij Verordening (EG) nr. 1995/2004 (PbEU L 344 van 20 november 2004) zijn
  verbintenissen aanvaard van twee Russische bedrijven. De verbintenissen waren
  aangeboden in het kader van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van
  bepaalde platen en banden met georiënteerde korrel van siliciumstaal, met een breedte
  van meer dan 500 mm, uit de Russische Federatie. Tevens dient de invoer uit Rusland
  van het desbetreffende product geregistreerd te worden tot 20 februari 2005.