Nieuws

 • Met ingang van 1 januari 2005 is de Oostafrikaanse douaneunie van start gegaan.De
  unie omvat Kenia, Tanzanië en Oeganda. Er wordt door de unie een consumentenmarkt
  gecreëerd van 90 miljoen mensen en een gecombineerd BNP van $ 30 miljard.

 • De leden van de Tweede Kamer Aptroot en Dezentjé Hamming maken zich zorgen over de
  ondermaatse bereikbaarheid van de Belastingdienst voor ondernemers. De antwoorden ,
  die zich zelfstandig laten lezen en waaruit blijkt dat de belastingdienst vooralsnog
  niet overweegt met een e-mailservice te beginnen, zijn opgenomen.

 • Met ingang van 1 mei 2004 zijn overgangsmaatregelen vastgesteld voor de opening van
  een tariefcontingent voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van
  oorsprong uit Zwitserland.

 • Bij Besluit 2004/896/EG van 22 november 2004 (PbEU L 388 van 29 december 2004)
  zijn wijzigingen bekendgemaakt van de oorsprongsregels van de op 1 april 2004
  inwerking getreden Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese
  Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek
  Macedonië, anderzijds (hierna: SAO). De wijzigingen hebben in het bijzonder
  betrekking op de uitbreiding van de EU per 1 mei 2004 met Tsjechië, Estland, Cyprus,
  Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije. Verder zijn in de
  SAO verwerkt de wijzigingen in de interimovereenkomst betreffende de handel en
  aanverwante zaken tussen de EG en Macedonië op Protocol 4 betreffende de definitie
  van het begrip 'producten van oorsprong’ en methoden van administratieve
  samenwerking.

 • Op de website van de douane is vanaf 10 januari 2005 een gewijzigd Codeboek Sagitta
  opgenomen.