Nieuws

 • Om te voorkomen dat de markt vóór en na 1 mei 2004 wordt verstoord, worden de
  tranches voor de contingenten voor 2004 gewijzigd ten aanzien van het tijdschema en
  aangepast ten aanzien van de verdeling van de hoeveelheden.

 • Er zijn bepalingen vastgesteld om de nieuwe lidstaten in staat te stellen vanaf 1 mei
  2004 van de contingenten voor conserven van paddestoelen, maniokmeel en rundvlees,
  gebruik te maken. De hoeveelheden worden daarom gesplitst in twee tranches. De eerste
  tranche heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 30 april 2004.

 • Bij Verordening (EG) worden communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten,
  schapenvlees en geitenvlees geopend voor de periode 1 januari tot en met 31 december
  2004. Daarnaast worden bij deze Verordening enkele wijzigingen voor 2004 ingevoerd
  die verband houden met het toetreden van de nieuwe lidstaten Tsjechië, Slovenië en
  Slowakije per 1 mei 2004 (waardoor de contingenten per deze datum voor deze landen
  vervallen), de opening van tariefcontingenten in het kader van diverse
  handelsovereenkomsten en de verbetering van het beheer van de tariefcontingenten.

 • Met ingang van 1 mei 2004 wordt de Europese Unie uitgebreid met tien nieuwe
  lidstaten. Omdat deze nieuwe lidstaten dan ook de gemeenschappelijke handelspolitiek
  op textielgebied toepassen moeten de kwantitatieve maxima worden aangepast om
  rekening te houden met de toetreding van deze landen. Voorts zijn nieuwe regels
  vastgesteld voor de toewijzing en beheer van de contingenten.

 • Bij Verordening (EG) nr. 49/2004 (PbEU L 7 van 13 januari 2004) zijn - met
  ingang van 13 januari 2004 - de in art. 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
  forfaitaire invoerwaarden vastgesteld voor de bepaling van de invoerprijzen van
  bepaalde soorten groenten en fruit. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de
  verordening.