Nieuws

  • De huidige maatregelen van de Unie ter bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza zijn van toepassing op gehouden en in het wild levend pluimvee en op producten die zijn verkregen van pluimvee en gelden voor het handelsverkeer binnen EU lidstaten, tussen EU lidstaten en bij import uit en export naar derde landen.

    De maatregelen worden nu aangepast in verband met nieuwe uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in Hongarije, Nederland en Slowakije.

  • In zaak C‑599/20 betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de hoogste bestuursrechter in Litouwen heeft het Hof van justitie in het kader van een geding tussen „Baltic Master” UAB en Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (douanedienst bij het ministerie van Financiën van de Republiek Litouwen) geoordeeld over de vaststelling van de douanewaarde van bepaalde ingevoerde goederen in het kader van verbondenheid.

  • In zaak C‑187/21 betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de hoogste rechterlijke instantie in Hongarije heeft het Hof van Justitie op 9 juni 2022 arrest gewezen over het besluit waarbij de Hongaarse douanedienst overeenkomstig artikel 30, lid 2, onder b), van het douanewetboek de douanewaarde van textielproducten van oorsprong uit China heeft bepaald.

  • Bij Besluit Nr. 1/2022 van de Stabilisatie- en Associatieraad EU-Montenegro van 9 februari 2022 (PbEU L 156 van 9 juni 2022) is de wijziging bekend gemaakt van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds. Het betreft de vervanging van protocol 3 betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking.

  • Er is een speciaal protocol ontwikkeld dat moet worden gebruikt in het kader van officiële controles om na te gaan of het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten van insecten in bepaalde diervoeders voor voedselproducerende dieren correct wordt gehandhaafd.