Nieuws

 • Er worden steeds minder residuen van medicijnen in producten van dierlijke oorsprong aangetroffen. Dit blijkt uit monitoringsgegevens van de EFSA in de afgelopen 10 jaar. Er werd gekeken naar residuen van diergeneesmiddelen en andere stoffen die gevonden zijn bij dieren en bij van dieren afgeleid voedsel.

 • In haar wetenschappelijk verslag van 2021 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geconcludeerd dat rijst, producten op basis van rijst, granen en producten op basis van granen die geen rijst bevatten, alsmede drinkwater, in de verschillende leeftijdsklassen de belangrijkste bronnen van blootstelling via de voeding aan anorganisch arseen waren.

  Het is daarom aangewezen nieuwe maximumgehalten vast te stellen voor producten die bijdragen tot blootstelling aan arseen en bestaande maximumgehalten te verlagen.

 • Opnieuw hebben het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten de Europese Commissie in kennis gesteld van uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee.

  De binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild uit de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van de genoemde landen beperkende maatregelen zijn vastgesteld in verband met de recente uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza, mag daarom niet langer worden toegestaan.

 • Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad stelt de maximumgehalten vast aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong ((MRL’s).

  Bijlagen II, III, IV en V van de verordening worden gewijzigd omdat de MRL’s worden aangepast voor een reeks van bestrijdingsmiddelen.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/453 van 2 maart 2023 (PbEU L 67 van 3 maart 2023) heft de Commissie de uitbreiding bekend gemaakt van het bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/141 ingestelde definitieve antidumpingrecht op bepaalde roestvrijstalen hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, al dan niet afgewerkt, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, tot vanuit Maleisië verzonden bepaalde roestvrijstalen hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, al dan niet afgewerkt, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië.