andere steenkool

 
    Print     PDF

2701 1900 00

andere steenkool

Invoer

Recht derde landen
0%
Preferentiële en Aanvullende rechten
BTW
21%
Maatregelen
Opmerking

Zie voor de heffing van Kolenbelasting: zie bijlage in Hoofdmenu / Gebruikstarief & Toelichting / Bijlagen en overige content / Bijlage G. Overzicht accijnzen en verbruiksbelastingen.)

Uitvoer

Uitvoerregelingen

Toelichting

1
Toelichting IDR

Deze post omvat de verschillende soorten steenkool en antraciet, ook in poedervorm (gruis, stof, poederkool) of geperst (eierkolen, briketten, enz.), alsmede briketten en dergelijke brandstoffen, die gecarboniseerd zijn, om zonder rook te branden (rookvrije briketten, enz.).

Onder deze post valt eveneens gruis of poederkool, gedispergeerd in water (slibkool), dat geringe hoeveelheden dispergeermiddelen bevat, vooral tensioactieve stoffen.

Van deze posten zijn uitgezonderd, git (post 25.30), bruinkool (post 27.02), cokes en halfcokes, van steenkool (post 27.04).

2
Toelichting EG

De in Spanje als ‘zwarte bruinkool’ in de handel gebrachte brandstof uit de bekkens van Teruel, Mequinenza, Pirenalca en de Balearen dient te worden beschouwd als steenkool behorend tot deze post.