andere

 
    Print     PDF

2708 1000 90

andere

Invoer

Recht derde landen
0%
Preferentiële en Aanvullende rechten
BTW
21%
Opmerking

Producten die onder deze Taric-code vallen en bestemd zijn om te worden gebruikt als motorbrandstof of als brandstof voor verwarmingdoeleinden worden, op grond van artikel 25 van de Wet op de accijns, als minerale oliën aangemerkt.

Voor een overzicht Accijnzen, tarieven en te gebruiken aanvullende codes zie de bijlage in:

Hoofdmenu / Gebruikstarief & Toelichting / Bijlagen en overige content / Bijlage G. Overzicht accijnzen en verbruiksbelastingen

De aanvullende codes voor de heffing op minerale oliën gelden tevens voor de energiebelasting (EB) en de voorraadheffing aardolieproducten (VA).

Uitvoer

Uitvoerregelingen

Toelichting

1
Toelichting IDR

Het pek bedoeld bij deze post is het residu van de distillatie van steenkoolteer (hoge- en lage- temperatuursteenkoolteer) of van andere minerale teersoorten; het bevat nog een geringe hoeveelheid zware teeroliën. Pek is zwart tot bruin van kleur, zacht of hard van consistentie en wordt onder meer gebruikt voor het vervaardigen van elektroden, het bereiden van wegenteer (mengteer), het waterdicht maken van materialen en als bindmiddel bij het persen van steenkoolgruis (briketten, enz.).

Geblazen pek wordt eveneens onder deze post ingedeeld.

Pekcokes is het laatste residu van de distillatie van steenkoolteer (hoge- en lagetemperatuursteenkoolteer), van andere minerale teer of van het pek daarvan. Pekcokes wordt gebruikt voor de vervaardiging van elektroden en als brandstof.