Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 december 2021 Cites, roodmaskerparkieten, in gevangenschap gefokt, export naar Hong Kong

Bij besluit van 12 februari 2019 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit spoedeisende bestuursdwang toegepast door vier roodmaskerparkieten (Aratinga...

1 december 2021 Verzoek vrijstelling heffing invoerrecht, havenkraan

Verzoek om vrijstelling van heffing van invoerrecht afgewezen. Landsverordening invoer, uitvoer en doorvoer. Geen sprake van een beschikking waartegen op grond van de Lar...

30 november 2021 Antidumping, aluminium extrusies, oorsprong China, handeling

Dumping. Invoer van aluminium extrusies van oorsprong uit China. Handeling waarbij een voorlopig antidumpingrecht wordt opgelegd. Handeling waartegen geen beroep kan worden...

30 november 2021 Tariefindeling steenpapier

Indeling van ‘steenpapier’.

30 november 2021 Strafrecht, invoer gezichtsmaskers met orchidee-extract, afkomstig van gekweekte orchideeën, Cites.

Invoer gezichtsmaskers met orchidee-extract, afkomstig van gekweekte orchideeën. Schending CITES Basisverordening 338/97. Beroep op AVAS verworpen. Toepassing art. 9a WvSr...

29 november 2021 Tariefindeling open motorvoertuig. Art. 81.1 Wet RO

HR: 81.1 RO.

5 november 2021 Tweede cassatie na uitspraak gerechtshof Amsterdam van 22 september 2020, nrs. 19/1761 en 19/1762. Art. 81.1 Wet RO.

HR: 81.1 RO.

28 oktober 2021 Tariefindeling gesmolten en voor invoer opnieuw gestolde bijenwas

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie. Gemeenschappelijk douanetarief. Tariefindeling. Gecombineerde nomenclatuur. Postonderverdelingen 1521 90 91 en 1521 90 99. Uitlegging...

28 oktober 2021 Accijns, bier, verlaagde accijnstarieven, kleine, zelfstandige brouwerijen

Prejudiciële verwijzing. Fiscale bepalingen. Richtlijn 92/83/EEG. Accijns. Bier. Art. 4, lid 2. Mogelijkheid om verlaagde accijnstarieven toe te passen op door kleine,...

25 oktober 2021 Strafrecht. Uitspraak na verwijzing HR, arrest HR 18 mei 2021, nr. 20/5644. Niet voldoen aan aangifteplicht liquide middelen bij binnenkomen Unie

Niet voldoen aan de aangifteplicht ex. art. 3 van verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende...