Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
29 december 2022 Tariefindeling mandarijnenpartjes, oorsprong China, ontvliezen losse partjes, wijze van bereiding

Utb terecht opgelegd. Mandarijnenpartjes (oorsprong China) in onderverdeling 2008 3090. Ontvliezen van losse partjes is een wijze van bereiding. Methode van ontvliezen is...

28 december 2022 Douanevervoer, niet-zuivering, onttrekking, tenietgaan schuld

Niet-zuivering regeling Uniedouanevervoer; onttrekking in de zin van art. 79, lid 1, onder a, van het DWU; belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat de onderhavige...

22 december 2022 Tariefindeling absorberend kunststof ok-tafel afdeklaken

Welk percentage invoerrechten moet worden betaald bij de invoer van een absorberend kunststof ok-tafel afdeklaken? Van belang daarbij is aan welke stof het laken zijn...

22 december 2022 Accijns, betrokkenheid voorhanden hebben, uitslag andere lidstaat

Naheffingsaanslag accijns. De rechtbank oordeelt met betrekking tot het primaire standpunt van eiser dat eiser belastingplichtig is wegens betrokkenheid bij het voorhanden...

22 december 2022 Accijns, productie aroma's voor bereiding levensmiddelen of niet-alcoholhoudende dranken met alcoholvolume van niet meer dan 1,2 %

Prejudiciële verwijzing. Harmonisatie van de belastingwetgeving. Richtlijn 92/83/EEG. Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken....

22 december 2022 Energiebelasting, accijnstarieven, zakelijk gebruik, doeltreffendheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel

Prejudiciële verwijzing. Richtlijn 2003/96/EG. Heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit. Artikel 5, aanhef en vierde streepje – Gedifferentieerde...

21 december 2022 Antidumping, bepaalde polyvinylalcohol uit China (1)

Dumping. Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine. Droits antidumping définitifs. Exonération d’importations faisant l’objet d’une utilisation...

21 december 2022 Antidumping, bepaalde polyvinylalcohol uit China (2)

Dumping. Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine. Droits antidumping définitifs. Exonération d’importations faisant l’objet d’une utilisation...

21 december 2022 Tariefindeling waxinelicht of kerstartikel

Indeling als waxinelicht of kerstartikel. Verzoek herziening bijna drie jaar na aangifte. Bewijslast.

20 december 2022 Procesbelang, beroep niet-ontvankelijk, doen van aangifte is geen aanvraag, rechtsbescherming

Procesbelang. Beroep niet-tijdig. Art. 44, eerste lid, tweede volzin van het DWU mist toepassing, nu het doen van een aangifte niet kan worden gezien als een aanvraag. Van...