Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
3 juni 2021 Tariefindeling goederen die uit verschillende stoffen bestaan, plantaardige vezels, melaminehars, bamboebekers

Prejudiciële verwijzing. Gemeenschappelijk douanetarief. Tariefindeling. Gecombineerde nomenclatuur. Goederen die uit verschillende stoffen bestaan. Plantaardige vezels....

20 mei 2021 Antidumping zonnemodules, oorsprong China, geldigheid verordening

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie. Geldigheidstoetsing. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1357/2013. Bepaling van het land van oorsprong van zonnemodules die in een derde...

20 mei 2021 Invordering, mededeling, verjaringstermijn, borgtocht

Renvoi préjudiciel. Règlement (CEE) no 2913/92. Code des douanes communautaire. Article 195. Article 232, paragraphe 1, sous a). Article 221, paragraphe 3. Tarif douanier...

20 mei 2021 Zorgvuldigheids- en vertrouwensbeginsel, verlengde navorderingstermijn, strafrechtelijk vervolgbare handeling, verjaring, douanewaarde

Douanerecht. Zorgvuldigheids- en vertrouwensbeginsel niet geschonden. Verlengde navorderingstermijn, nu onjuiste aangifte kwalificeert als strafrechtelijk vervolgbare...

19 mei 2021 Antidumping, bepaalde gietijzeren artikelen, oorsprong China

Dumping. Imports of certain cast iron articles originating in China. Definitive anti-dumping duty. Action for annulment. Admissibility. Association. Standing to bring...

18 mei 2021 Strafrecht. Opzettelijk niet voldoen aan verplichting tot het doen van aangifte geldbedrag, bewust aanmerkelijke kans aanvaarden

Opzettelijk niet voldoen aan verplichting tot doen van aangifte bij douane door op Schiphol met € 10.000 in zijn handbagage op vliegtuig naar Dubai te stappen, art. 10:1...

12 mei 2021 Binnenbrengen steurkaviaar. Persoonlijke bezitting of huisraad

Prejudiciële verwijzing. Bescherming van in het wild levende dier‑ en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer. Verordeningen (EG) nr. 338/97 en nr...

11 mei 2021 Civiel recht. Gecombineerd goederenvervoer. Schade goederen. Niet nakoming verplichtingen

Gecombineerd goederenvervoer. Vervolg op...

30 april 2021 Omzetbelasting. Aftrek invoer, beheerder particulier douane-entrepot, diefstal nikkel, belaste handelingen van de ondernemer

Omzetbelasting; art. 15, lid 1, letter c, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968. Art. 71, 167, 168 en 178 van BTW-richtlijn 2006. Aftrek van omzetbelasting ter zake van...

29 april 2021 Geen vergoeding kosten rechtsbijstand bezwaar. Wel proceskostenvergoeding beroep

Geen vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in bezwaar, nu geen sprake is van een herroeping van het oorspronkelijke besluit wegens een aan verweerder te wijten...