Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
22 juni 2023 Energieproducten, vrijstelling energieproducten die worden gebruikt om elektriciteit op te wekken

Prejudiciële verwijzing. Heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit. Richtlijn 2003/96/EG. Art. 14, lid 1, onder a). Vrijstelling van energieproducten die...

22 juni 2023 Antidumping biodiesel uit Argentinië en Indonesië, geldigheid antidumpingverordening

Prejudiciële verwijzing. Handelspolitiek. Bescherming tegen dumpingpraktijken. Invoer van biodiesel van oorsprong uit Argentinië en Indonesië. Geldigheid van...

22 juni 2023 Tariefindeling kattenkrabpalen

Prejudiciële verwijzing. Gemeenschappelijk douanetarief. Indeling van de goederen. Gecombineerde nomenclatuur. Post 9403. Uit een constructie bestaande artikelen, bestemd...

22 juni 2023 Accijns. Sigaretten, loods, voorhanden hebben

Naheffingsaanslag accijns. De FIOD heeft bij een doorzoeking in een afgesloten ruimte in een loods in totaal 11.330.000 onveraccijnsde sigaretten aangetroffen. Op het moment...

21 juni 2023 Antidumping, aluminium extrusies uit China, betrokken product

Dumping Importation de produits extrudés en aluminium originaires de Chine. Règlement d’exécution (UE) 2021/546. Institution d’un droit antidumping définitif. Art. 1er,...

21 juni 2023 Antidumping, bepaald bladaluminium uit China en verzonden vanuit Thailand, ontwijking

Dumping. Extension of the definitive anti-dumping duty imposed on imports of certain aluminium foil originating in China to imports of certain aluminium foil consigned from...

20 juni 2023 Vertegenwoordiging, in naam en voor rekening ander aangiften, niet rechtstreeks en individueel geraakt

Belanghebbende heeft in naam en voor rekening van een ander aangiften voor het vrije verkeer gedaan. Zij wordt niet rechtstreeks en individueel wordt geraakt door de utb’s...

19 juni 2023 Antidumping, biodiesel uit Argentinië en Indonesië, geldigheid antidumpingverordening, prejudiciële vraag HR

Prejudiciële vraag aan HvJ EU over geldigheid van Uitvoeringsverordening (EU) 1194/2013. Antidumpingrechten op biodesel van oorsprong uit Argentinië en Indonesië.

15 juni 2023 Tariefindeling geraffineerde gebleekte en ontgeurde palmolie

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie. Gemeenschappelijk douanetarief. Indeling van de goederen. Gecombineerde nomenclatuur. Posten 1511 en 1517. Geraffineerde, gebleekte en...

13 juni 2023 Tariefindeling Glucose Ketonen Index Kit

Indeling van een Glucose Ketonen Index Kit. Er is sprake van een stel of assortiment. De meter vormt het wezenlijke bestanddeel.