Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
12 juli 2022 Tariefindeling TENS-apparaten, geneeskundige apparaten, gezondheidszorg, medische doeleinden

Indeling TENS-apparaten. Posten 8543, 9018 en 9019 GN. Twee cumulatieve voorwaarden voor indeling als geneeskundige apparaten. Gebruik in de meeste gevallen door persoon...

8 juli 2022 Art. 81-1 Wet RO, pluimveevlees op de communautaire markt met verlies doorverkocht onder de representatieve prijs; verwerping cif-invoerprijs

HR: 81.1 RO.

6 juli 2022 Bedrijf beëindigd en ontbonden, procesbelang beroep en bezwaar, douanewaarde, textiel, vrijgave na stellen zekerheid

Bedrijf eiseres is beëindigd en ontbonden. Procesbelang in beroep en bezwaar? Verificatie douanewaarde zendingen textiel. Douane mag goederen pas vrijgeven nadat een...

6 juli 2022 Antidumping, stalen wielen uit China, niet medewerking, ontoereikendheid verstrekte informatie

Dumping. Imports of steel road wheels originating in China. Imposition of a definitive anti-dumping duty and definitive collection of the provisional duty. Art. 17(4), 18...

6 juli 2022 Ontvankelijkheid beroep, beroepen prematuur, beslissing op bezwaar, berekening invoerrechten

Belanghebbende heeft bezwaar (20 september 2021 en 13 oktober 2021) gemaakt tegen de berekening van invoerrechten. Vervolgens wordt op 23 december 2021 beroep ingesteld door...

6 juli 2022 Bedrijf beëindigd en ontbonden, procesbelang, verdedigingsbeginsel, douanewaarde, redelijke middelen, textiel, fair price list

Procesbelang nu bedrijf is beëindigd en ontbonden? Verdedigingsbeginsel. Vaststelling douanewaarde van zendingen textiel met redelijke middelen. Fair price list is op...

6 juli 2022 Bedrijf beëindigd en ontbonden, procesbelang beroep, bezwaar niet-ontvankelijk, onjuiste motivering bezwaar

Bedrijf eiseres is beëindigd en ontbonden. Procesbelang in beroep? Bezwaar is niet tijdig ingediend en terecht door verweerder niet-ontvankelijk verklaard. Onjuiste...

6 juli 2022 Accijns, sigaretten, uitslag tot verbruik, betrokken was bij het voorhanden hebben, evenredigheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel

Naheffingsaanslag accijns, art. 51, eerste lid onderdeel b, evenredigheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel.

6 juli 2022 Accijns, sigaretten, uitslag tot verbruik, betrokken was bij het voorhanden hebben, evenredigheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel

Naheffingsaanslag accijns, art. 51, eerste lid onderdeel b, evenredigheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel.

6 juli 2022 Voorlopige UTB, kennisgeving verificatie, geen rechtsgevolgen, geen beschikking

Voorlopige uitnodiging tot betaling is de kennisgeving van de resultaten van de verificatie van een douaneaangifte en heeft als zodanig geen rechtsgevolgen voor eiseres. De...