Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
19 februari 2021 Accijns, strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs

Naheffingsaanslag accijns. Is sprake van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs?

19 februari 2021 Accijns, voorhanden hebben, risicoaansprakelijkheid

Art. 2 en art. 51 Wet op de accijns, art. 7 en art. 8 Richtlijn 2008/118/EG (Accijnsrichtlijn). Uit de Accijnsrichtlijn volgt dat een persoon die bij het voorhanden hebben...

19 februari 2021 Accijns, strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs

Naheffingsaanslag accijns. Is sprake van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs?

16 februari 2021 Art. 239 CDW, terugbetaling, bijzonder geval, vergunning, ongeldigverklaring, actieve veredeling, wederuitvoer

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 239 Abs. 1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur...

10 februari 2021 Invoervrijstelling, motorjacht, voorwaarden

Belanghebbende was in onderhavig jaar woonachtig in Curaçao. Op het moment van binnenkomst van het motorjacht in Curaçao is niet voldaan aan de voorwaarden voor de...

9 februari 2021 Verbintenissenrecht. Koper wil na vrijgave goederen niet meer afnemen omdat de hype voorbij is. Ingebrekestelling, omvang ontbindingsschade

Import via tussenpersoon van speelgoed tijdens hype. Levering loopt vertraging bij douane (ontbreken CE-markering) en bij transporteur. Na vrijgave goederen wil koper niet...

9 februari 2021 Antidumpingrechten, oorsprong, bevestigingsmiddelen, bewijslast inspecteur

Douane; antidumpingrechten; inspecteur heeft voldaan aan bewijslast dat de door belanghebbende ingevoerde bevestigingsmiddelen van Chinese oorsprong zijn.

...
5 februari 2021 Accijns, betrokkenheid voorhanden hebben, wetenschap

Accijns; art. 51, lid 1, aanhef en letter b, Wet op de accijns; art. 8, lid 1, letter b, Richtlijn 2008/118/EG; betrokken zijn bij het voorhanden hebben van accijnsgoederen...

5 februari 2021 Tariefindeling elektrische step/autoped, voertuig/vervoermiddel/motorrijwiel met elektrische motor zoals Segway en Oxboard

Het product (elektrische step/autoped) is terecht ingedeeld in GN-code 8711 60 90 als voertuig/vervoermiddel/motorrijwiel met elektrische motor zoals de zogenaamde Segway en...

4 februari 2021 Antidumping, dreiging aanmerkelijke schade, factoren, bepaalde naadloze buien en pijpen, van ijzer of van staal uit China, ongeldigheid

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de geldigheid van Verordening (EG) nr. 926/2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve...