Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 december 2020 Accijns, Solvent Yellow, voorhanden hebben onveraccijnsde gasolie, vrijstelling, onderzoeksmethode douanelaboratorium

Accijns. Voorhanden hebben. Op 3 december 2015 is door de douane een controle ingesteld aan boord van het motortankschip (mts) Selina (hierna: het schip). Het schip wordt...

1 december 2020 Verzoek om terugbetaling, niet-ontvankelijkheid

Niet-ontvankelijkheid bezwaarschrift. In hoger beroep stelt belanghebbende dat hij niet in staat is geweest binnen de wettelijk gestelde termijn bezwaar te maken tegen de...

1 december 2020 Verzoek om terugbetaling. UTB is aan iemand anders dan eiseres opgelegd. Beroep is niet-ontvankelijk

Niet-ontvankelijkheid. Eiseres is logistiek dienstverlener, die zich bezighoudt met de logistiek rondom het bevoorraden van schepen. Zij heeft de douanewerkzaamheden...

1 december 2020 Verzoek om terugbetaling. UTB is aan iemand anders dan eiseres opgelegd. Beroep is niet-ontvankelijk

Niet-ontvankelijkheid. Eiseres is logistiek dienstverlener, die zich bezighoudt met de logistiek rondom het bevoorraden van schepen. Zij heeft de douanewerkzaamheden...

20 november 2020 Tariefindeling elektronische netwerktoegangsmechanismen (one-time password items of password tokens) en kunststof behuizingen daarvan, begrip deel of toebehoor

Tariefindeling elektronische netwerktoegangsmechanismen (one-time-password-items of password tokens) en kunststof behuizingen daarvan. Begrip ‘deel of toebehoren’. In de...

19 november 2020 Douanewaarde, transactiewaarde, verkoopvoorwaarde, betaling ter verkrijging van een exclusief distributierecht (geannoteerd)

Douanewaarde. 5th AVENUE Products Trading GmbH (belanghebbende) is een in Duitsland gevestigde (groot)handel in onder meer Cubaanse sigaren die zij aankoopt van Habanos SA,...

17 november 2020 Accijns, voorhanden hebben, niet aannemelijk dat eiser betrokken is geweest bij het voorhanden hebben. Vernietiging naheffingsaanslag

Accijns. Betrokken bij voorhanden hebben. Op 12 december 2017 heeft de politie een inval gedaan in een pand. In dit pand zijn 27 dozen met stukken van (gedeeltelijk)...

17 november 2020 Oorsprong zonnepanelen, op de zaak betrekking hebbende stukken, vertrouwensbeginsel art. 220 lid 2 onderdeel b van het CDW

Overleggen stukken. Het hof stelt voorop dat de Inspecteur op grond van art. 8:42 lid 1 Awb in beginsel gehouden is alle stukken die hem ter beschikking staan of hebben...

17 november 2020 Accijns, Solvent Yellow, controle bunkertanks schip, monsterneming en analyses douanelaboratorium

Accijns. Eiseres is eigenaresse van een tanklichter (hierna: het schip). Op 6 maart 2014 heeft de douane een controle ingesteld op het schip. Van de gasolie in de...

17 november 2020 Tariefindeling Magnetic dress up, bestaande uit een houten pop, houten kledingstukken en houten kledingkastje, assortiment

Tariefindeling ‘magnetic dress up’. Bij een controle na de invoer heeft de Inspecteur de tariefindeling voor het product ‘magnetic dress up’ gecorrigeerd naar GN-...