Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
22 maart 2022 Tariefindeling Emerox 1144, percentage zuiverheden, chemisch product, vertrouwensbeginsel

Tariefindeling ‘Emerox 1144’. Eiseres is een producent van chemicaliën. Op naam en voor rekening van eiseres zijn 69 aangiften ingediend in de periode van 28 maart 2017 tot...

18 maart 2022 Accijns, onveraccijnsde sigaretten, voorhanden, sleutel garagebox

Accijns. Betrokkenheid bij voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten. De FIOD heeft op 8 juli 2014 de woning van belanghebbende, een loods en een garagebox doorzocht....

16 maart 2022 Tariefindeling pantoffels, textiel zool zichtbaar met het blote oog

Tariefindeling pantoffels. Eiseres heeft voor goederen, die zijn omschreven als ‘indoor slipper’, een aangifte ingediend onder GN-postonderverdeling 6405 20 91 00 (4%),...

16 maart 2022 Tariefindeling pantoffels, verzoek om terugbetaling, textiel zool zichtbaar met het blote oog

Tariefindeling pantoffels. Eiseres heeft voor pantoffels (mens indoor slipper upper) een aangifte ingediend onder GN-postonderverdeling 6404 19 10 00 (16,9%), pantoffels en...

14 maart 2022 Accijns, teruggaaf, integrale vergoeding, kosten rechtsbijstand

Accijns, teruggaaf accijnszegels. Belanghebbende is importeur van onder andere sigaretten. Op grond van art. 2 van de Landsverordening accijns op sigaretten wordt accijns...

11 maart 2022 Accijns, recht op teruggaaf voor uit veraccijnsde benzine teruggewonnen damp die wordt gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van benzine

Accijns. Dampretourregeling. Belanghebbende produceert in een accijnsgoederenplaats (hierna: agp) onder schorsing van accijns ongelode lichte oliën bestemd voor gebruik als...

8 maart 2022 Tariefindeling luizenlotion, haarverzorgingsmiddel of insecten dodend middel, indelingsregel 3c

Tariefindeling luizenlotion. Haarverzorgingsmiddel of insecten dodend middel. In de periode van 30 januari 2014 tot en met 23 juni 2016 zijn voor eiseres (in directe...

8 maart 2022 Eigen middelen, financiële verantwoordelijkheid lidstaten, douanewaarde, textiel en schoeisel uit China, grootschalige schade

Eigen middelen Europese Commissie. Lage waarde textiel en schoeisel. Invoer in VK. Het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft in 2007, 2009 en 2015 wederzijdse...

8 maart 2022 Tarief rentevergoeding bij terugbetaling douanerechten, Kawasaki zaak

Tarief rentevergoeding. Belanghebbende heeft ‘All Terrain Vehicles’ ingevoerd. Deze goederen waren op grond van de Verordening (EG) nr. 1051/2009 ingedeeld in...

1 maart 2022 Tariefindeling laserapparaten, medische doeleinden

Tariefindeling laserapparaten. Belanghebbende exploiteert een groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en...