Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
19 juli 2022 Accijns, sigaretten, voorhanden

Accijns. Voorhanden hebben. Bij een doorzoeking in de woning van belanghebbende heeft de politie zes bruine dozen aangetroffen, die in totaal 1.681 pakjes à 50 gram netto...

15 juli 2022 Accijns, overbrenging accijnsgoederen onder accijnsschorsingsregeling vanuit NL naar een belastingentrepot, valse afmelding in EMCS

Accijns. Accijnsgoederenplaats. Belanghebbende heeft in de periode 13 november 2012 tot en met 22 november 2012 acht partijen alcoholische dranken verkocht en uitgeslagen...

15 juli 2022 Ex-nunc toetsing, rechtmatigheid besluiten

Uitvoervergunning. Handschoenen van vinyl. Op 15 maart 2020 is de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2020/402 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de...

15 juli 2022 Verzoeken om terugbetaling, bijzonder omstandigheid, overleggen stukken, art. 124-1-k DWU

Verzoeken om terugbetaling. Bijzondere omstandigheid. Op 13 augustus 2007 plaatst eiseres een partij van tweehonderd zakken basmatirijst onder de regeling extern...

12 juli 2022 Tariefindeling TENS-apparaten, geneeskundige apparaten, gezondheidszorg, medische doeleinden

Tariefindeling TENS-apparaten. Eiseres is een importeur en distributeur van medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en...

8 juli 2022 Art. 81-1 Wet RO, pluimveevlees op de communautaire markt met verlies doorverkocht onder de representatieve prijs; verwerping cif-invoerprijs

Het geschil betreft aanvullende invoerrechten op pluimveevlees, dat na de invoer op de communautaire markt is doorverkocht onder de representatieve prijs. Na prejudicieel...

6 juli 2022 Bedrijf beëindigd en ontbonden, procesbelang beroep en bezwaar, douanewaarde, textiel, vrijgave na stellen zekerheid

Douanewaarde. Lage waarde textiel. In de periode van 27 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018 heeft een expediteur als direct vertegenwoordiger van eiseres dertien aangiften...

6 juli 2022 Antidumping, stalen wielen uit China, niet medewerking, ontoereikendheid verstrekte informatie

Antidumpingrecht. Stalen wielen. Verzoeksters zijn twee in China gevestigde vennootschappen naar Chinees recht. Samen met de vennootschap naar Samoaans recht Ningbo Wheelsky...

6 juli 2022 Ontvankelijkheid beroep, beroepen prematuur, beslissing op bezwaar, berekening invoerrechten

Ontvankelijkheid beroepen. Belanghebbende heeft op 19 juli 2021 en 28 september 2021 aangiften ten invoer gedaan. Belanghebbende is op 20 september 2021 en 13 oktober 2021...

6 juli 2022 Bedrijf beëindigd en ontbonden, procesbelang, verdedigingsbeginsel, douanewaarde, redelijke middelen, textiel, fair price list

Douanewaarde. Lage waarde textiel. In de periode van 25 mei 2018 tot en met 29 augustus 2018 heeft eiseres, via haar direct vertegenwoordiger, veertien aangiften gedaan voor...