Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
14 juli 2023 Omgevingsrecht, afwijzing aanvraag EU-certificaat bewerkte slagtand olifant

EU-certificaat invoer slagtand olifant. Eiser was antiquair. Hij heeft een aanvraag gedaan voor een EU-certificaat voor een bewerkte slagtand van een olifant (Loxodonta...

5 juli 2023 Antidumping, ammoniumnitraat uit Rusland

Antidumping. Ammoniumnitraat. Oorsprong Rusland. AO Nevinnomysskiy Azot en AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK ‘Azot’ (hierna: verzoeksters) zijn in Rusland...

29 juni 2023 Antidumping, aluminium extrusies uit China

Antidumping. Aluminium extrusies. Oorsprong China. Airoldi Metalli SpA (hierna: rekwirante) vordert met haar hogere voorziening vernietiging van de beschikking van het...

27 juni 2023 Vergunning bijzondere bestemming, overschrijding, vertrouwensbeginsel, rente op achterstallen over douaneschulden van vóór 1 mei 2016

Vergunning bijzondere bestemming; leidt overschrijding van vergunde hoeveelheden tot ontstaan van een douaneschuld?; Beroep op vertrouwensbeginsel; rente op achterstallen...

27 juni 2023 Tariefindeling met ethanol veresterde visolie. Prejudiciële vragen aan het HvJ

Tariefindeling ethanol veresterde visolie. Eiseres verkoopt fracties van visolie, waaronder visolie in de vorm van ethylesters. Op 12 april 2016 heeft verweerder aan eiseres...

27 juni 2023 Voorlopig voorziening, zending zemelen, slijpsel en andere resten rijst uit China. In bewaring genomen

Voorlopige voorziening. Invoer zending zemelen, slijpsel en andere resten van rijst vanuit China in de EU. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de...

27 juni 2023 Actieve veredeling zaden, verzoek om terugbetaling op grond van art. 239 CDW/120 DWU; herzien aangiften

Actieve veredeling zaden. Belanghebbende is een internationale onderneming actief in de veredeling, productie, bewerking, marketing en verkoop van groentezaden. Zij heeft...

22 juni 2023 Energieproducten, vrijstelling energieproducten die worden gebruikt om elektriciteit op te wekken

Prejudiciële verwijzing. Heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit. Richtlijn 2003/96/EG. Art. 14, lid 1, onder a). Vrijstelling van energieproducten die...

22 juni 2023 Antidumping biodiesel uit Argentinië en Indonesië, geldigheid antidumpingverordening

Prejudiciële verwijzing. Handelspolitiek. Bescherming tegen dumpingpraktijken. Invoer van biodiesel van oorsprong uit Argentinië en Indonesië. Geldigheid van...

22 juni 2023 Tariefindeling kattenkrabpalen

Prejudiciële verwijzing. Gemeenschappelijk douanetarief. Indeling van de goederen. Gecombineerde nomenclatuur. Post 9403....