Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
6 juli 2022 Accijns, sigaretten, uitslag tot verbruik, betrokken was bij het voorhanden hebben, evenredigheidsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel

Accijns. Sigaretten. Voorhanden hebben. In de woning van belanghebbende heeft op 5 november 2019 een doorzoeking plaatsgevonden door de politie. In de woning zijn 16.000...

6 juli 2022 Voorlopige UTB, kennisgeving verificatie, geen rechtsgevolgen, geen beschikking

Voorlopige UTB’s. Rechtsgevolgen. Naar aanleiding van gesprekken tussen OLAF en de douane in juli 2018 zijn profielen opgesteld voor de invoer van textiel uit China. In de...

6 juli 2022 Bedrijf beëindigd en ontbonden, procesbelang beroep en bezwaar, douanewaarde, textiel, vrijgave na stellen zekerheid

Douanewaarde. Lage waarde textiel. In de periode van 27 juli 2018 tot en met 29 augustus 2018 heeft een expediteur als direct vertegenwoordiger van eiseres dertien aangiften...

6 juli 2022 Antidumping, stalen wielen uit China, niet medewerking, ontoereikendheid verstrekte informatie

Antidumpingrecht. Stalen wielen. Verzoeksters zijn twee in China gevestigde vennootschappen naar Chinees recht. Samen met de vennootschap naar Samoaans recht Ningbo Wheelsky...

30 juni 2022 Accijns, op moment van binnentreding, aanwezig om dozen te stapelen, betrokken bij het voorhanden hebben van tabaksproducten

Accijns. Sigaretten. Betrokken bij het voorhanden hebben. Op 4 juni 2018 is de politie binnengetreden in een loods. Bij de binnentreding zijn door de politie 15.479.150...

30 juni 2022 Accijns, rode diesel aangetroffen in voorraadtanks en brandstofreservoirs van diverse werkvoertuigen, verzuimboetes, tweede controle

Accijns. Voorhanden hebben rode diesel in voorraadtanks en brandstofreservoirs. De activiteiten van het bedrijf van belanghebbende en zijn echtgenote bestaan uit het...

28 juni 2022 Tariefindeling servers, mediablocks en integrated media servers

Indeling in de GN van servers, de mediablocks en ‘integrated media servers’.

27 juni 2022 Accijns, aangetroffen met onveraccijnsde sigaretten in bakwagen

Accijns. Sigaretten. Voorhanden. Op 28 juni 2019 is belanghebbende met een bakwagen aangehouden door de politie. Belanghebbende had op dat moment de sleutels van de bakwagen...

27 juni 2022 Accijns, sigaretten, betrokken bij het voorhanden hebben, geen belastingplichtige

Accijns. Sigaretten. Op 18 juli 2018 zijn door de FIOD in een opslagunit van een bedrijf in het totaal 669.980 stuks onveraccijnsde sigaretten aangetroffen van verschillende...

24 juni 2022 Antidumping, bezwaarschrift, noodzaak vertaling, oorsprong zonnepanelen

Antidumpingrechten en compenserende rechten. Zonnepanelen. Bezwaarschrift in een vreemde taal. Belanghebbende is een in Duitsland gevestigde onderneming. Op 25 april 2014 is...