Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
13 november 2020 Art. 81 lid 1 Wet RO. Tariefindeling bandages

Ongegrondverklaring. Ten aanzien van bij beschikking aan belanghebbende gegeven bindende tariefinlichtingen heeft belanghebbende beroep in cassatie ingesteld tegen de...

6 november 2020 Ontvankelijkheid. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk

Niet-ontvankelijkheid beroepsgronden. Op grond van art. 6:5 lid 1 aanhef en onder d Awb dienen in het beroepschrift de gronden van het beroep te worden vermeld. Als dat niet...

3 november 2020 Tariefindeling LCD beeldschermen voor kleurenweergave

Tariefindeling monitor. Eiseres heeft 23 inch lcd-beeldschermen voor kleurenweergave laten aangeven onder GN-onderverdeling 8528 51 00. De Inspecteur heeft zich terecht op...

29 oktober 2020 Tariefindeling flipcases. Bergingsmiddelen

Tariefindeling flipcase. Eiseres heeft beschermhoesjes voor mobiele telefoons laten aangeven voor het vrije verkeer. Het gaat om de beschermhoesjes die voorzien zijn van een...

27 oktober 2020 Oorsprong. Knoflook Pakistan/China. Tweede verwijzing HR. Aannemelijk dat de knoflookbollen oorsprong China hebben

Oorsprong verse knoflook. Uitspraak na verwijzing na arrest Hoge Raad van 15 februari 2019, nr. 18/00958,...

16 oktober 2020 Accijns. Waterpijptabak, structuur en tarieven accijns op tabaksfabricaten, begrippen 'rooktabak' en 'producten die geheel of gedeeltelijk uit andere stoffen dan tabak bestaan

Accijns op waterpijptabak. Skonis ir kvapas heeft waterpijptabak in Litouwen ingevoerd, die verpakt was in zakjes van 50 of 250 gram en uit verschillende stoffen bestond,...

15 oktober 2020 Accijns, binnenvaartschip, bunkervrijstelling, voortstuwing schip, boete

Accijns. Belanghebbende is eigenaar van een motortankschip. Het schip is een binnenvaartschip dat beschikt over vier bunkertanks voor gasolie bestemd voor de voortstuwing...

15 oktober 2020 Antidumpingrechten. Vaste meststoffen met ammoniumnitraatgehalte van meer dan 80 gewichtspercenten, bepaling gehalte, aanname gehalte

Antidumpingrechten. Vaste meststoffen met een ammoniumnitraatgehalte van meer dan 80 gewichtspercenten. In de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 heeft...

15 oktober 2020 Antidumpingrechten. Artikel 78 CDW, herziening douaneaangifte, voorwaarde overlegging verbintenisfactuur (geannoteerd)

Antidumpingrechten. Herziening aangifte. Verzoekster heeft op 10 en 11 maart 2015 twaalf douaneaangiften ingediend voor de invoer van citroenzuur. De douaneautoriteiten...

9 oktober 2020 Antidumpingrechten. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China, onderzoek naar schade voor de bedrijfstak van de Unie als gevolg van dumping. Twijfel geldigheid Vo. (EG) 91/2009

Antidumpingrechten. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen. Eindarrest Donex Shipping and Forwarding. In 2011 heeft Donex aangiften ingediend voor het in het vrije verkeer...