Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
13 juli 2021 Tariefindeling luchtmatras

Tariefindeling luchtmatras. Belanghebbende heeft een aangifte gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van een partij artikelen, omschreven als ‘opblaasbare artikelen...

9 juli 2021 Tariefindeling mandarijnenpartjes, oorsprong China, chemische behandeling, verwijderen vliesjes, wijze van bereiding

Tariefindeling bevroren mandarijnenpartjes. Eiseres heeft meerdere aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van ‘bevroren mandarijnensegmenten’ (hierna:...

6 juli 2021 Tariefindeling ‘platen voor offsetpersen’, fotografische film op rollen

Tariefindeling platen voor offsetpersen. Op 27 oktober 2017 is voor eiseres een aangifte gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van platen voor offsetpersen (directe...

6 juli 2021 Tariefindeling mandarijnenpartjes, oorsprong China, chemische behandeling, verwijderen vliesjes, wijze van bereiding

Tariefindeling bevroren mandarijnenpartjes. [D] B.V. heeft in de periode van 25 augustus 2015 tot en met 20 juni 2016 als direct vertegenwoordiger namens eiseres twaalf...

6 juli 2021 Tariefindeling automatisch bankloket, bti’s, intrekking, begrip ‘automatisch’

Intrekking bindende tariefinlichtingen. Op 25 september 2017 heeft de douane aan eiseres 1 een bti afgegeven waarbij een automatisch bankloket is ingedeeld onder Taric-code...

24 juni 2021 Tariefindeling reflectoren. Andere delen van aanhangwagens of andere delen van kunststof

Tariefindeling reflectoren. Delen. Op 24 november 2017 is voor belanghebbende een aangifte gedaan voor een zending reflectoren (indirecte vertegenwoordiging). Deze goederen...

18 juni 2021 Accijns, rode diesel, voorhanden hebben

Accijns. Voorhanden hebben rode diesel. Belanghebbende drijft een onderneming die zich onder andere bezighoudt met het hygiëniseren van dierlijke mest. Zij is gevestigd op...

11 juni 2021 Tariefindeling LCD schermen, bti, art. 81 RO

Tweede cassatieberoep. Tariefindeling van grote lcd-beeldschermen die zowel gegevens kunnen weergeven van een automatische gegevensverwerkende machine als videobeelden...

10 juni 2021 Accijns, geen wettelijk of economisch belang, vergoeding accijnsgoederen vervoeren, wetenschap (geannoteerd)

Accijns. Voorhanden hebben. Op 6 september 2013 hebben beambten van de UK Border Agency (hierna: UKBA) een door WR (een zelfstandige ondernemer) bestuurde vrachtwagen...

10 juni 2021 Intrekking bti's, terugwerkende kracht, wijziging toelichting. Bergings- en verpakkingsmiddelen

Intrekking bindende tariefinlichtingen. In de periode van 7 november 2016 tot en met 11 september 2018 heeft verweerder diverse bti’s afgegeven aan eiseres voor diverse...