Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
4 april 2023 Op de zaak betrekking hebbende stukken, vergunning bijzondere bestemmingen, gevolg overschrijding hoeveelheid/waarde, rente op achterstallen (2)

Op de zaak betrekking hebbende stukken. Voorwaarden vergunning. Overschrijden hoeveelheden. Rente op achterstallen. Belanghebbende exploiteert een groothandel in vis en...

4 april 2023 Op de zaak betrekking hebbende stukken, vergunning bijzondere bestemmingen, gevolg overschrijding hoeveelheid/waarde

Op de zaak betrekking hebbende stukken. Voorwaarden vergunning. Overschrijden hoeveelheden. Belanghebbende exploiteert een groothandel in vis en schaal- en weekdieren. De...

4 april 2023 Vergunning Actieve veredeling, terugwerkende kracht, intrekking, buitengewone omstandigheden

Actieve veredeling. Terugwerkende kracht. Verweerder heeft bij beschikking van 28 september 2020 de aanvraag van eiseres om haar met terugwerkende kracht tot 12 juni 2019...

4 april 2023 Op de zaak betrekking hebbende stukken, vergunning bijzondere bestemmingen, gevolg overschrijding hoeveelheid/waarde, rente op achterstallen (1)

Op de zaak betrekking hebbende stukken. Voorwaarden vergunning. Overschrijden hoeveelheden. Rente op achterstallen. Belanghebbende exploiteert een groothandel in vis en...

4 april 2023 Tariefindeling Ninebot Mini Pro, balanceervoertuig, afwijzing verzoek om terugbetaling, speelgoed of vervoermiddel

Tariefindeling ‘Ninebot Mini Pro by Segway’. Eiseres heeft op 27 juli 2016 aangiften voor het vrije verkeer ingediend voor motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor (Segway...

29 maart 2023 Accijns. Tijdigheid naheffingsaanslag. Verzending whisky. Hoogte belastingrente

Accijns. Vijfjaarstermijn. De Inspecteur heeft aan belanghebbende een naheffingsaanslag accijns, met dagtekening 10 februari 2021, opgelegd over het tijdvak 1 juni 2015 tot...

28 maart 2023 Tariefindeling BB-dranken, organoleptische eigenschappen

Tariefindeling BB-dranken. Bij beschikking van 21 oktober 2020 heeft de Inspecteur de dranken met de merknaam ‘Belching Beaver Hard Seltzer’ van (1) Passion Fruit &...

27 maart 2023 Accijns. Procesbelang ontvallen. Tijdens beroep opgehouden te bestaan. Niet-ontvankelijk

Accijns. Ontbinding eiseres. Deze zaak betreft het beroep van eiseres tegen de uitspraak van de Inspecteur van 5 maart 2018 op het bezwaar van eiseres tegen de...

24 maart 2023 Art. 81-1 Wet RO. Accijns, voorhanden hebben, risico aansprakelijkheid

HR: 81.1 RO.

23 maart 2023 Schorsing vergunning belastingentrepot, strafrechtelijke veroordeling

Prejudiciële verwijzing. Accijns. Richtlijn 2008/118/EG. Art. 16, lid 1. Vergunning voor een belastingentrepot voor accijnsgoederen. Opeenvolgende schorsingsmaatregelen....