Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
21 december 2001 Douanerechtspraak 2002/28, RECHTBANK 's-Gravenhage, 21 december 2001

De stelling van de inspecteur, dat de grief van belanghebbende aangevoerd bij
conclusie van repliek tardief is, wordt verworpen.

De inspecteur is vóór...

13 december 2001 Douanerechtspraak 2004/11, Hof van Justitie, 13 december 2001, ECLI:EU:C:2001:681

Art. 3, leden 1 en 3, van Verordening EG nr. 1484/95 houdende bepalingen voor
de toepassing van de aanvullende invoerrechten in de sectoren slachtpluimvee en
eieren,...

1 december 2001 Douanerechtspraak 2001/63*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2001

Naar aanleiding van een EG-missie hebben de Indonesische autoriteiten, bij
een 'note verbale' erkend dat niet alle certificaten van oorsprong, afgegeven
voor de export...

1 december 2001 Douanerechtspraak 2001/65, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2001

Belanghebbende voerde aardappelvlokken in uit Noorwegen. Bij de aangifte was
een factuur overgelegd met een prijs van f 0,70 per kilogram. Daarnaast
investeerde ze nog...

20 november 2001 Douanerechtspraak 2001/66, RECHTBANK 's-Gravenhage, 20 november 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AO5506

Belanghebbende is in het bezit van een vergunning passieve veredeling. Zij
voert breiwerk aan het stuk uit naar Polen. Na de verwerking aldaar worden
sweatshirts hier...

6 november 2001 Douanerechtspraak 2001/64, RECHTBANK 's-Gravenhage, 6 november 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AL8095

Belanghebbende voerde caseïne in uit Rusland onder toepassing van een
nultarief. De door hem achteraf overgelegde kopie van een certificaat blijkt
niet te zijn...

6 november 2001 Douanerechtspraak 2001/67*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 6 november 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AN9961

Het verzoek om teruggaaf van wijnaccijns van belanghebbende is niet meer
voorhanden. Zij overhandigt wel een ontvangstbevestiging van 20 oktober 1989 van
een...

1 oktober 2001 Douanerechtspraak 2001/58*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2001

De op het onderhavige document T1 vermelde goederen zijn noch aangebracht bij
het kantoor van bestemming noch bij de douanepost te R. Op het tijdstip dat dit
werd...

1 oktober 2001 Douanerechtspraak 2001/59, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2001

Uit het controlerapport volgt dat belanghebbende slechts 90% van de
factuurwaarde heeft aangegeven. Ten gevolge daarvan zijn te weinig douanerechten
geheven en dienen...

1 oktober 2001 Douanerechtspraak 2001/49, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2001

Belanghebbende heeft het verzoek om een proceskostenvergoeding achtendertig
dagen na de intrekking ingediend. De Awb schrijft voor dat het verzoek tegelijk
met de...