Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/41, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

Belanghebbende heeft aangifte gedaan van een partij boter, waarbij zij een
beroep doet op de toepassing van een verlaagd tarief overeenkomstig het bepaalde
in...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/42, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

Deze zaak hangt samen met de zaak 0150/97 TC (red. zie UTC
2001/41 hiervoor). Belanghebbende is in die zaak in alle in geschil zijnde
punten in het gelijk gesteld....

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/43, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

In het geding is de indeling van goederen bestaande uit drie lagen
kunststofvellen met daartussen glasvezelmatten, welke tot een plaat worden
geperst. Vaststaat dat het...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/44*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

De indeling in het GDT van kaoline (klei) is in het geding. Op grond van
Aantekening 1 op Hoofdstuk 25 is wassen toegestaan mits de aard van het product
hierdoor niet...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/45*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

In geschil is de indeling van kunststof membraanfilters, pipetten en
dergelijke producten. Deze producten, die slechts eenmalig worden gebruikt,
kunnen niet worden...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/46, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

Het bezwaarschrift is na het verstrijken van de termijn voor de indiening
daarvan ingediend en moet niet-ontvankelijk worden verklaard, tenzij
redelijkerwijs niet kan...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/47, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

In geschil is de indeling van STAFAC 500 (virginiamycin) zijnde een
premelange van een antibioticum op een drager van koolzure kalk. De inspecteur
stelt dat de in...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/48*, Het Gerecht, 1 augustus 2001
31 juli 2001 Douanerechtspraak 2001/50*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 31 juli 2001

Belanghebbende heeft een BTI aangevraagd voor een hoog volume digitale
kleurenprinter, zijnde een multifunctioneel apparaat. De inspecteur heeft
meegedeeld dat er nog...

17 juli 2001 Douanerechtspraak 2001/60*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 17 juli 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AN8902

In opdracht van belanghebbende hebben douane-expediteurs aangiften ten invoer
gedaan van textielproducten uit Cambodja, De goederen zijn onder toepassing van
een...