Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
27 september 2001 Douanerechtspraak 2002/39*, Hof van Justitie, 27 september 2001
18 september 2001 Douanerechtspraak 2001/62, RECHTBANK 's-Gravenhage, 18 september 2001, ECLI:NL:GHAMS:2001:AI5658

Het onjuiste jaartal in het aangiftenummer op de uitnodiging tot betaling
wordt als een kennelijke verschrijving aangemerkt die voor herstel vatbaar is.
Belanghebbende...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/47, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

In geschil is de indeling van STAFAC 500 (virginiamycin) zijnde een
premelange van een antibioticum op een drager van koolzure kalk. De inspecteur
stelt dat de in...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/48*, Het Gerecht, 1 augustus 2001
1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/38, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

De Tariefcommissie acht geen hogere vergoeding dan de forfaitaire
proceskosten gerechtvaardigd. Niet aannemelijk is geworden dat de inspecteur
onnodig lang de voortgang...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/37*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

Het feit dat aan belanghebbende een vergunning voorkoming dubbele
bezwaarschriften is verleend, staat er niet aan in de weg dat zij tegen de
uitspraak op het...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/39, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

Bij een controle bleek dat de door belanghebbende uitgevoerde linnen weefsels
niet vielen onder de werking van de vergunning.

De vergunning kan slechts...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/40, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

De resultaten van een onderzoeksmissie van de Europese Commissie in
Bangladesh waren voor de inspecteur gegronde reden om aan de echtheid van het
onderhavige document...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/41, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

Belanghebbende heeft aangifte gedaan van een partij boter, waarbij zij een
beroep doet op de toepassing van een verlaagd tarief overeenkomstig het bepaalde
in...

1 augustus 2001 Douanerechtspraak 2001/42, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 augustus 2001

Deze zaak hangt samen met de zaak 0150/97 TC (red. zie UTC
2001/41 hiervoor). Belanghebbende is in die zaak in alle in geschil zijnde
punten in het gelijk gesteld....