Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/5, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Het ingevoerde kettingfluweel onderscheidt zich van de in Hoofdstuk 58
genoemde textielwaren van meer algemene aard. Aantekening 1op Hoofdstuk 59 noch
de bewoordingen...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/6, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

De inspecteur is geheel tegemoetgekomen aan de bezwaren van belanghebbende
met betrekking tot de oorsprong van de goederen en de toepassing van de regeling
passieve...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/7, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

De Tariefcommissie acht het onderzochte monster representatief voor de ten
uitvoer aangegeven kaas. De inspecteur heeft gemotiveerd gesteld, en
belanghebbende...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/7, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Deze zaak hangt samen met de uitspraak van 20 november 2001, inzake beroep
nr. 0011/98 TC, opgenomen onder Douanerechtspraak 2002/6 hiervoor,
waarin de navordering van...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2001/8, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

De Tariefcommissie bevestigt de uitspraak,waarin het bezwaar
niet-ontvankelijk is verklaard. De grond van de niet-ontvankelijkverklaring is
evenwel niet het ontbreken...

1 februari 2001 Douanerechtspraak 2002/8, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 februari 2001

Voor Suriname is niet volgens de voorschriften een instantie, die bevoegd is
tot afgifte van certificaten van oorsprong, formulier A, gemeld bij de Europese
Commissie....

11 januari 2001 Douanerechtspraak 2002/61, Hof van Justitie, 11 januari 2001
11 januari 2001 Douanerechtspraak 2002/62, Hof van Justitie, 11 januari 2001
7 december 2000 Douanerechtspraak 2002/74, Hof van Justitie, 7 december 2000
1 december 2000 Douanerechtspraak 2000/63, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 december 2000

Belanghebbende stelt dat zij de nota griffierecht nooit heeft ontvangen. De
Tariefcommissie oordeelt dat, nu de nota niet aangetekend of met bevestiging van
ontvangst...