Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
8 februari 2022 Tariefindeling als zodanig of niet-gemonteerde staat, algemene indelingsregel 2a, tegelijkertijd aanbieden. Prej. vragen aan het HvJ

Algemene indelingsregel 2a van de GN: indeling van goederen als zodanig of als goederen in niet-gemonteerde staat. Het Hof stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie...

7 februari 2022 Accijns, specifieke doeleinden, financiering overheidsbedrijf dat concessiehouder is van nationale wegennet, weigering teruggaaf wegens ongerechtvaardigde verrijking

Prejudiciële verwijzing. Art. 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof. Accijns. Richtlijn 2008/118/EG. Art. 1, lid 2. Met specifieke doeleinden heffen van...

2 februari 2022 Antidumping, oorsprong, zonnepanelen, niet-preferentiële oorsprong, be- of verwerking. Separaat verzoek om terugbetaling

Antidumpingrechten. Oorsprong zonnepanelen. Op 18 en 19 juni, 20 en 27 augustus, 30 september en 27 oktober 2014 zijn diverse aangiften in naam en voor rekening van eiseres...

2 februari 2022 Antidumping, oorsprong, zonnepanelen, niet-preferentiële oorsprong, be- of verwerking. Separaat verzoek om terugbetaling

Antidumpingrechten. Oorsprong zonnepanelen. Op 16, 17 en 18 oktober 2013 zijn diverse aangiften in naam en voor rekening van eiseres gedaan voor het in het vrije verkeer...

25 januari 2022 Tariefindeling van beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, verlichtingstoestel, paasartikel of speelgoed

Indeling van beeldjes en andere versieringsvoorwerpen; geen sprake van een verlichtingstoestel, paasartikel of speelgoed.

20 januari 2022 Antidumping, bepaalde naadloze buizen en pijpen

Antidumping. Hogere voorziening. Bepaalde naadloze buizen en pijpen van oorsprong uit China. Met haar hogere voorziening verzoekt de Europese Commissie om vernietiging van...

17 januari 2022 Accijns, onveraccijnsde sigaretten, voorhanden hebben

Accijns. Sigaretten. Op 14 februari 2018 heeft de Douane bij X in totaal 19 pallets à 36 dozen à 50 sloffen à 10 pakjes à 20 sigaretten (in totaal 6.840.000 sigaretten)...

14 januari 2022 Tussenuitspraak. Accijns, schenden hoorplicht

Tussenuitspraak. Accijns. In beroep is onder meer in geschil of de Inspecteur de hoorplicht in de bezwaarfase heeft geschonden. Tijdens de zitting is besproken om dit op...

13 januari 2022 Accijns, vrijstelling, diplomatieke en consulaire betrekkingen levering

Accijns. Vrijstelling. Diplomatieke of consulaire betrekkingen. MONO heeft met gebruikmaking van de accijnsschorsingsregeling accijnsgoederen (alcohol en sigaretten) bij de...

11 januari 2022 Is geldig Formulier A vereist voor het verkrijgen van preferentieel tarief? Verzoek om terugbetaling, separaat verzoek, bijzondere omstandigheden

Verzoek om terugbetaling; formulier A (form A).