Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
30 juni 2022 Accijns, op moment van binnentreding, aanwezig om dozen te stapelen, betrokken bij het voorhanden hebben van tabaksproducten

Art. 51 Wet op de accijns. Belanghebbende was op het moment van binnentreding aanwezig om dozen te stapelen. Deze rol is reeds voldoende om te kunnen oordelen dat...

30 juni 2022 Accijns, rode diesel aangetroffen in voorraadtanks en brandstofreservoirs van diverse werkvoertuigen, verzuimboetes, tweede controle

Bij een accijnscontrole bij het bedrijf van belanghebbende is rode diesel aangetroffen in voorraadtanks en brandstofreservoirs van diverse werkvoertuigen. De inspecteur...

27 juni 2022 Accijns, aangetroffen met onveraccijnsde sigaretten in bakwagen

Naheffingsaanslag accijns (sigaretten), voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten.

27 juni 2022 Accijns, sigaretten, betrokken bij het voorhanden hebben, geen belastingplichtige

Naheffingsaanslag accijns (sigaretten), belanghebbende kan niet als belastingplichtige worden aangemerkt.

24 juni 2022 Antidumping, bezwaarschrift, noodzaak vertaling, oorsprong zonnepanelen

Antidumpingrechten en compenserende rechten; art. 6:5, lid 3, Awb; bezwaarschrift in een vreemde taal; noodzaak vertaling voor goede behandeling bezwaar; motivering.

...
21 juni 2022 Accijns, fiscale fraude, uitnodiging doen van aangifte, verplichting aangifte belasting, strafbaar feit, bestuurlijke boete

Fiscale fraude. Wet op de accijns. Een persoon die belasting verschuldigd is, maar die niet is uitgenodigd tot het doen van aangifte, is niet verplicht aangifte voor een...

21 juni 2022 Tariefindeling automobielen als auto of als verzamelobject, verlengde verjaringstermijn van vijf jaar, handelen gericht op ontduiking, overgangsrecht CDW DWU

Op de zaak betrekking hebbende stukken. Indeling van automobielen als auto of als verzamelobject. Verlengde verjaringstermijn voor navordering van vijf jaar. Handelen...

20 juni 2022 Accijns, schorsing vervoer, bij aankomst tekorten, onregelmatigheid

Accijns. Artikel 10 van de Richtlijn 2008/118/EG. Bij aankomst van onder schorsing van accijns verzonden goederen zijn tekorten geconstateerd. Onbekend is hoe de tekorten...

16 juni 2022 Accijns, onveraccijnsde tabak, omkering en verzwaring bewijslast, verdedigingsbeginsel, termijn

Naheffingsaanslag tabaksaccijns voor het tijdvak 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 wegens onveraccijnste tabak met omkering en verzwaring van de bewijslast. De...

9 juni 2022 Accijns, teruggaaf, tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen, fiscale merktekens

Prejudiciële verwijzing. Fiscale bepalingen. Accijns. Richtlijn 2008/118/EG. Art. 11. Teruggaaf van de accijns op tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen. Richtlijn 2011/64...