Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
23 april 2021 Vergunning strategische goederen. Munitielift, Frans militair vaartuig

Verzoekster wil een munitielift leveren en inbouwen op een Frans militair vaartuig. Verweerder heeft geweigerd om de vereiste vergunning te verlenen omdat het militair...

22 april 2021 Douanewaarde, transactiewaarde, aanpassing, prijs inclusief levering tot aan de grens (geannoteerd)

Douanewaarde, transactiewaarde, aanpassing, prijs inclusief levering tot aan de grens.

22 april 2021 Hogere voorziening. Actieve veredeling, elektrostaal met georiënteerde korrel, gevaar wezenlijke belangen geschaad, onderzoek economische voorwaarden

Hogere voorziening. Actieve veredeling, elektrostaal met georiënteerde korrel, gevaar wezenlijke belangen geschaad, onderzoek economische voorwaarden.

...
22 april 2021 Schadevergoeding. Bevoegdheid belastingrechter

In hoger beroep is uitsluitend nog in geschil of belanghebbende vanwege de handelwijze van de Inspecteur recht heeft op een schadevergoeding, die belanghebbende stelt op Afl...

15 april 2021 Accijns, wijze monsterneming, voorwaarden bunkervrijstelling, risicoaansprakelijkheid handelsketen, meerdere schuldenaren

Art. 1, lid 1, onderdeel e, art. 1a, lid 3 en 4, art. 2, lid 1, b, art. 5, art. 51, lid 1, b, art. 66, lid 1, aanhef en a, art. 83, art. 84, lid 1 en 2, art. 91 Wet op de...

15 april 2021 Tariefindeling geschaafde houten planken waarvan de vier hoeken licht zijn afgerond over de gehele lengte van de plank

Tariefindeling geschaafde houten planken waarvan de vier hoeken licht zijn afgerond over de gehele lengte van de plank.

13 april 2021 Oorsprong zonnepanelen. Antidumping. Verlengde navorderingstermijn.

De oorsprong van de zonnepanelen is China. De zonnepanelen zijn aan antidumpingheffing onderhevig. Het beroep op Uvo 1238/2013 slaagt niet. Ook het beroep op het Steinel-...

13 april 2021 Oorsprong zonnepanelen. Antidumping

De oorsprong van de zonnepanelen is China. De zonnepanelen zijn aan antidumpingheffing onderhevig. Het beroep op Uvo 1238/2013 slaagt niet. Ook het beroep op het Steinel-...

12 april 2021 Verzoek vrijstelling invoerrechten, geen beschikking, niet-ontvankelijk

Verzoek om vrijstelling van invoerrechten. Het schrijven van verweerder roept geen rechtsgevolg in het leven en kan derhalve niet worden aangemerkt als een beschikking in de...

8 april 2021 Accijns. Binnenvaartschip, accijnsgoed, restlading, verliesnorm