Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/17, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

De inspecteur heeft een BTI afgegeven voor beschermingsmaskers, bestaande uit
filtermateriaal met een schuimplastische afdichtingsrand, een neusklep en een
...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/18*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

De inspecteur heeft terecht op grond van de brief van de Counsellor van de
ambassade van India te Brussel aan de Commissie, waarin namens het Ministerie
van Economische...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/19*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

De bevoegdheid van de inspecteur tot controle van de aangifte achteraf is
door de toepassing geïntegreerde douaneregeling geenszins beperkt. Het
onderhavige product is...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/20, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Uit de arresten van het Hof van Justitie (C-6/90 en C-9/90, C-46/93 en
C-48/93) kan slechts worden afgeleid dat in een civielrechtelijke procedure
wegens onrechtmatige...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/21*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Bij de monsteronderzoeken is vastgesteld dat het ingevoerde bevroren en
gezouten kippenvlees niet voldoet aan de voorwaarde van aanvullende aantekening
7 op Hoofdstuk 2...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/22, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Ingevolge art. XIII, tweede lid, Invoeringswet Wet op de accijns blijft art.
108 AWDA van toepassing met betrekking tot de wijnaccijns die voor 1 januari
1992 is...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/23, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Ter zitting is komen vast te staan dat de goederen delen van lammeren zijn,
welke overblijven na het ontbenen van het zadel van het lam. Deze resten worden
gebruikt...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/24, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Het bezwaar is ontvankelijk; het vormverzuim wordt voor gedekt gehouden.
Degene die wenst af te wijken van de aangifte moet daarvoor het bewijs leveren.
Belanghebbende...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/25*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

In geschil is de indeling in het GDT van fosfaat. De ingevoerde goederen
stemmen in alle opzichten overeen met een in Denemarken afgegeven BTI.
Kleurverschil is geen...

6 april 2000 Douanerechtspraak 2002/79, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 6 april 2000

Formele bezwaren tegen de wijze van vaststelling van de uitnodiging tot
betaling en tegen de afdoening van het bezwaar worden verworpen.