Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
22 november 2012 Douanerechtspraak 2013/207, Hof van Justitie, 22 november 2012

Verzoekster heeft hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het
Gerecht van 9 september 2010, Usha Martin / Raad en Commissie (T-119/06),
waarbij het Gerecht...

15 november 2012 Tariefindeling, in Rusland vervaardigde hybride taifun kabels bestaande uit polypropyleen en staaldraad, anti-dumpingrechten.

Kurcums Metal heeft kabels en sluitschalmen ingevoerd uit Rusland. De Letse rechter legt het Hof van Justitie vragen voor inzake de indeling van deze goederen in de...

15 november 2012 Douanerechtspraak 2013/24*, Hof van Justitie, 15 november 2012, ECLI:EU:C:2012:721

Kurcums Metal heeft kabels en sluitschalmen ingevoerd uit Rusland. De Letse
rechter legt het Hof van Justitie vragen voor inzake de indeling van deze
goederen in de...

15 november 2012 Douanerechtspraak 2013/210, GERECHTSHOF Amsterdam, 15 november 2012, BY3638

Het geschil spitst zich toe op het antwoord op de vraag of sprake is van ‘op
dergelijke wijze gelaagd hout’ als bedoeld in de GS-toelichting op post 4412.
...

15 november 2012 Douane, tariefindeling bamboeplaten, terechte indeling onder post 4412 GN

Het geschil spitst zich toe op het antwoord op de vraag of sprake is van ‘op
dergelijke wijze gelaagd hout’ als bedoeld in de GS-toelichting op post 4412.
...

8 november 2012 Douanerechtspraak 2013/11*, Hof van Justitie, 8 november 2012

Aan de lidstaten wordt overgelaten hoe zij de boeking van artikel 217 CDW
nationaal verder uitwerken. Bij de boeking moet het exacte bedrag van de rechten
voortvloeiend...

8 november 2012 Douaneschuld, navordering, nadere voorschriften boeking, specifieke drager, rectificatie

Aan de lidstaten wordt overgelaten hoe zij de boeking van artikel 217 CDW
nationaal verder uitwerken. Bij de boeking moet het exacte bedrag van de rechten
...

8 november 2012 Douanerechtspraak 2013/10*, Hof van Justitie, 8 november 2012

Profitube heeft staalrollen onder de regeling actieve veredeling
(schorsingssysteem) verwerkt tot staalprofielen. De veredeling heeft
plaatsgevonden in de ruimten van...

8 november 2012 Actieve veredeling, douane-entrepot, levering, vrijstelling, staalprofielen

Profitube heeft staalrollen onder de regeling actieve veredeling
(schorsingssysteem) verwerkt tot staalprofielen. De veredeling heeft
plaatsgevonden in de...

6 november 2012 Accijns, omzetbelasting, voorhanden hebben, levering onveraccijnsde sigaretten, bewijs

Met betrekking tot het standpunt van de Inspecteur dat de bewijslast naar belanghebbende dient te worden verschoven en moet worden verzwaard, omdat belanghebbende de...