Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
17 juli 2013 Intrekking restitutie, bevoegdheid Productschap, artikel 78 CDW, verjaring.

Intrekking restitutie, bevoegdheid Productschap.

17 juli 2013 Intrekking restitutie, bevoegdheid Productschap, artikel 78 CDW.

Intrekking restitutie, bevoegdheid Productschap.

17 juli 2013 Douanerechtspraak 2013/237, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17 juli 2013, ECLI:NL:CBB:2013:111

Intrekking restitutie, bevoegdheid Productschap.

17 juli 2013 Douanerechtspraak 2013/239, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17 juli 2013, ECLI:NL:CBB:2013:114

Intrekking en weigering restitutie, bevoegdheid productschap.

17 juli 2013 Douanerechtspraak 2013/235, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17 juli 2013, ECLI:NL:CBB:2013:109

Intrekking restitutie, bevoegdheid Productschap.

17 juli 2013 Douanerechtspraak 2013/240, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17 juli 2013, ECLI:NL:CBB:2013:115

Intrekking restitutie, bevoegdheid Productschap.

17 juli 2013 Intrekking restitutie.

Intrekking restitutie

17 juli 2013 Douanerechtspraak 2013/232, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17 juli 2013, ECLI:NL:CBB:2013:105

Intrekking en terugvordering restituties uitvoer vleesconcerven. Niet voldaan
aan verplichting om gegevens van de uitgevoerde goederen te bewaren in haar
administratie...

17 juli 2013 Intrekking restitutie, bevoegdheid Productscha, artikel 78 CDW, verjaring
17 juli 2013 Intrekking restitutie.

Intrekking restitutie.