Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
24 augustus 1999 Douanerechtspraak 2000/02, 24 augustus 1999

Belanghebbende stelt in een procedure betreffende de niet-zuivering van T1-documenten dat zij ten onrechte aansprakelijk is gesteld voor de verschuldigde douanerechten. Zij stelt...

24 augustus 1999 Douanerechtspraak 2000/2*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 24 augustus 1999

Belanghebbende stelt in een procedure betreffende de niet-zuivering van
T1-documenten dat zij ten onrechte aansprakelijk is gesteld voor de
verschuldigde douanerechten...

24 augustus 1999 Douanerechtspraak 2000/65, RECHTBANK 's-Gravenhage, 24 augustus 1999

Belanghebbende heeft verzuimd op de aangifte de vakken preferentie/contingent
en communautair contingent in te vullen, waarmee zij tot uitdrukking kan brengen
aanspraak...

24 augustus 1999 Douanerechtspraak 2000/33, RECHTBANK 's-Gravenhage, 24 augustus 1999, ECLI:NL:GHAMS:1999:AM2773

Belanghebbende heeft aangifte ten uitvoer gedaan van een partij vlees van
bijna 25 000 kg verpakt in 996 kartons. De verificatie is aangehouden in verband
met een...

11 mei 1999 Douanerechtspraak 2000/70*, Hof van Justitie, 11 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:244

Wegens het vereiste om tot een voor de nationale rechter nuttige uitlegging
van het gemeenschapsrecht te komen, is het noodzakelijk dat deze een
omschrijving geeft van...

10 december 1998 Douanerechtspraak 2000/14, 10 december 1998

Delen van hanen of kippen bestaande uit twee achtervierendelen die door de rughuid nog bijeen worden gehouden, zijn 'kwarten' (code 0207 41 11 000) in de zin van de bij Verordening...

10 december 1998 Douanerechtspraak 2000/15, 10 december 1998

De gecombineerde nomenclatuur moet aldus worden uitgelegd, dat producten als Taxofit Vitamin C+Ca Brausetabletten en Taxofit Vitamin C Kautabletten onder post 3004 moeten worden...

28 oktober 1998 Douanerechtspraak 2000/13*, Hof van Justitie, 28 oktober 1998

Tariefpost 9705 van de gecombineerde nomenclatuur moet aldus worden
uitgelegd, dat motorvoertuigen in hun originele staat, zonder ingrijpende
wijzigingen aan het...

29 december 1996 Douanerechtspraak 2001/1*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 29 december 1996

Gelet op het in het proces-verbaal geschetste fraudepatroon kan ervan worden
uitgegaan dat de 115 zendingen sigaretten aan het douanetoezicht zijn
onttrokken. Er is...

3 oktober 1990 Omzetbelasting. Aftrek voorbelasting, invoer, vermis in fictief douane-entrepot

Omzetbelasting. Art. 15, lid 1, letter c, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968. Art. 71, 167, 168 en 178 van BTW-richtlijn 2006. Aftrek van omzetbelasting ter zake van...