Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
9 juni 2022 Douanewaarde, transactiewaarde, verbonden personen, gegronde twijfel

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie. Communautair douanewetboek. Verordening (EEG) nr. 2913/92. Art. 29. Vaststelling van de douanewaarde. Transactiewaarde. Art. 29, lid 1...

9 juni 2022 Douanewaarde, transactiewaarde identieke of soortgelijke goederen

Prejudiciële verwijzing. Verordening (EEG) nr. 2913/92. Communautair douanewetboek. Artikel 30, lid 2, onder a) en b). Douanewaarde. Bepaling van de transactiewaarde van...

3 juni 2022 Niet tijdig nemen besluit, binnen twee weken uitspraak op bezwaar, dwangsom

BNT gegrond, twee weken. Niet tijdig beslist op bezwaarschrift inzake UTB.

2 juni 2022 Accijns, waterpijptabak (shisha), informatiebeschikking, gebrekkige administratie

Accijns, waterpijptabak (shisha), informatiebeschikking, gebrekkige administratie.

2 juni 2022 Accijns, sigaretten en rooktabak voorhanden of betrokken bij, op de zaak betrekking hebbende stukken, schending goede procesorde

Naheffingsaanslag accijns. Verweerder heeft in eerste instantie niet voldaan aan artikel 8:42 van de Algemene wet bestuursrecht. Verweerder mag geen selectie maken van de...

2 juni 2022 Accijns, sigaretten en rooktabak voorhanden of betrokken bij, op de zaak betrekking hebbende stukken, schending goede procesorde

Naheffingsaanslag accijns. Verweerder heeft in eerste instantie niet voldaan aan artikel 8:42 van de Algemene wet bestuursrecht. Verweerder mag geen selectie maken van de...

24 mei 2022 Antidumping, oorsprong zonnepanelen

Oorsprong zonnepanelen; Steinel-arrest.

18 mei 2022 Verhuisboedelvrijstelling, twaalf-maandentermijn, corona

In geschil is primair of belanghebbende in 2020 terecht de zogenoemde verhuisboedelvrijstelling is geweigerd. Subsidiair is in geschil of de Inspecteur bij de berekening van...

12 mei 2022 Hogere voorziening, antidumping, bepaald licht thermisch papier, Zuid-Korea

Antidumping. Bepaald licht thermisch papier van oorsprong uit Zuid- Korea. Hansol Paper (hierna: Hansol) is een in Zuid-Korea gevestigde vennootschap die licht thermisch...

12 mei 2022 Tariefindeling usb-behuizing

Indeling usb-behuizing.