Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
22 maart 2022 Tariefindeling multifunctionele apparaten

Indeling multifunctionele apparaten

18 maart 2022 Accijns, onveraccijnsde sigaretten, voorhanden, sleutel garagebox

Artikel 51 Wet op de accijns. Betrokkenheid bij voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten. In een garagebox zijn 460.000 onveraccijnsde sigaretten aangetroffen. Gelet...

16 maart 2022 Tariefindeling pantoffels, textiel zool zichtbaar met het blote oog

 Utb. Indelingsgeschil. Pantoffels. Niet voldaan aan de in Aantekeningen 3 en 4 op Hoofdstuk 64 GN neerlegde vereisten dat textiel in de zool zichtbaar moet zijn met het...

16 maart 2022 Tariefindeling pantoffels, verzoek om terugbetaling, textiel zool zichtbaar met het blote oog

Indelingsgeschil. Pantoffels. Verzoek terugbetaling. Op grond van Aantekening 3 bij Hoofdstuk 64 GN geldt dat het aan de buitenzijde van de zool aanwezige textiel met het...

14 maart 2022 Accijns, teruggaaf, integrale vergoeding, kosten rechtsbijstand

In hoger beroep is in geschil in hoeverre belanghebbende recht heeft op teruggaaf van accijns. Voorts is in geschil of belanghebbende recht heeft op een integrale vergoeding...

11 maart 2022 Accijns, recht op teruggaaf voor uit veraccijnsde benzine teruggewonnen damp die wordt gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van benzine

Accijns; art. 71, lid 1, van de Wet op de accijns; Richtlijn 2008/118/EG; afschaffing dampretourregeling; bij inslag in een accijnsgoederenplaats recht op teruggaaf van...

8 maart 2022 Tarief rentevergoeding bij terugbetaling douanerechten, Kawasaki zaak

Tarief rentevergoeding bij terugbetaling douanerechten.

8 maart 2022 Tariefindeling luizenlotion, haarverzorgingsmiddel of insectendodend middel, indelingsregel 3c

Indeling; luizenlotion; haarverzorgingsmiddel of insectendodend middel; indelingsregel 3 c.

8 maart 2022 Eigen middelen, financiële verantwoordelijkheid lidstaten, douanewaarde, textiel en schoeisel uit China, grootschalige schade

Eigen middelen Europese Commissie. Lage waarde textiel en schoeisel. Invoer in VK. Het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft in 2007, 2009 en 2015 wederzijdse...

1 maart 2022 Tariefindeling laserapparaten, medische doeleinden

Utb; indeling van laserapparaten; laserapparaat is niet bestemd voor medische doeleinden.