Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
13 december 2022 Accijns. Gasolie in bunkertanks en dagtank. Vrijstelling

Accijns en voorraadheffing. Aanwezigheid gasolie in de bunkertanks en dagtank van een tanklichter. Vrijstelling van accijns?

12 december 2022 Geheimhoudingskamer. Grotendeels stukken toewijzing privacy en vrijheid en vertrouwelijkheid intern beraad

Geheimhouding/art. 8:29 Awb De geheimhoudingskamer wijst het verzoek van de inspecteur om geheimhouding van delen van stukken grotendeels toe in verband met de privacy van (...

8 december 2022 Voorlopige voorzieningen. Inbewaringneming en weigering invoer in de Europese Unie van bevroren tonijn

Met deze uitspraak beslist de voorzieningenrechter op de verzoeken om voorlopige voorzieningen van verzoekster tegen de inbewaringneming en de weigering van invoer in de...

8 december 2022 Verhuizing van VS naar Spanje. Verhuisbedrijf. Motoren en auto, transport en registratie van de voertuigen

Internationaal transport van voertuigen door verhuisbedrijf. Registratie geen onderdeel van opdracht. Toch moet verhuisbedrijf kosten daarvoor betalen, omdat die niet nodig...

24 november 2022 Accijns. Recht op teruggaaf, verdamping benzine, verloren gaan accijnsgoed, gelijkheidsbeginsel

Teruggaaf accijns. Art. 71, eerste lid, letter a, van de WA en art. 28 Uitvoeringsbesluit accijns. De rechtbank oordeelt dat als benzine verdampt, benzine als accijnsgoed...

24 november 2022 Voorwaarden vrijstelling ethylalcohol. Alcohol voor vervaardiging van geneesmiddelen

Manquement d’État Droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques. Directive 92/83/CEE. Exonération de l’accise harmonisée. Alcool éthylique utilisé pour la...

24 november 2022 Accijns. Onveraccijnsde rode diesel, uitslag buiten Nederland

Naheffingsaanslagen accijns van minerale oliën en voorraadheffing. Bij twee accijnscontroles op het landbouwbedrijf van belanghebbende is rode diesel aangetroffen in...

11 november 2022 Accijns, valse afmelding EMCS, aanslagbiljet en naheffingsaanslag, op de zaak betrekking hebbende stukken

Accijns; art. 5, lid 1, AWR. Art. 2, lid 2, letter d, van de Invorderingswet 1990. Art. 8:42 Awb. Art. 2c, lid 4, Wet op de accijns. Art. 10, lid 4, Richtlijn 2008/118/EG....

11 november 2022 Accijns, aanslagbiljet en naheffingsaanslag

Accijns. Art. 5, lid 1, AWR. Art. 2, lid 2, letter d, van de Invorderingswet 1990. Aanslagbiljet en naheffingsaanslag.

9 november 2022 Vrijwaringsmaatregelen, Indica-rijst met oorsprong Cambodja en Myanmar/Birma, begrip producenten in de EU, soortgelijke of rechtstreeks concurrerende producten

Safeguard measures. Rice market. Imports of Indica rice originating in Cambodia and Myanmar/Burma. Regulation (EU) No 978/2012. Concept of ‘Union producers’. Concept of ‘...