Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
20 mei 2021 Invordering, mededeling, verjaringstermijn, borgtocht

Renvoi préjudiciel. Règlement (CEE) no 2913/92. Code des douanes communautaire. Article 195. Article 232, paragraphe 1, sous a). Article 221, paragraphe 3. Tarif douanier...

20 mei 2021 Zorgvuldigheids- en vertrouwensbeginsel, verlengde navorderingstermijn, strafrechtelijk vervolgbare handeling, verjaring, douanewaarde

Zorgvuldigheidsbeginsel. Vertrouwensbeginsel. Douanewaarde. Eiseres heeft in de periode van 12 juni 2015 tot en met 12 april 2019 via haar directe vertegenwoordiger...

19 mei 2021 Antidumping, bepaalde gietijzeren artikelen, oorsprong China

Dumping. Imports of certain cast iron articles originating in China. Definitive anti-dumping duty. Action for annulment. Admissibility. Association. Standing to bring...

18 mei 2021 Strafrecht. Opzettelijk niet voldoen aan verplichting tot het doen van aangifte geldbedrag, bewust aanmerkelijke kans aanvaarden

Opzettelijk niet voldoen aan verplichting tot doen van aangifte bij douane door op Schiphol met € 10.000 in zijn handbagage op vliegtuig naar Dubai te stappen, art. 10:1...

12 mei 2021 Binnenbrengen steurkaviaar. Persoonlijke bezitting of huisraad

Prejudiciële verwijzing. Bescherming van in het wild levende dier‑ en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer. Verordeningen (EG) nr. 338/97 en nr...

11 mei 2021 Civiel recht. Gecombineerd goederenvervoer. Schade goederen. Niet nakoming verplichtingen

Civiele zaak. Gecombineerd goederenvervoer. Bewijswaardering. Een partij ingevroren snacks, vervoerd van Turkije naar Nederland, blijkt bij aankomst gedeeltelijk te zijn...

4 mei 2021 Tariefindeling producten voor tandheelkundig gebruik

Indeling producten voor tandheelkundig gebruik.

30 april 2021 Omzetbelasting. Aftrek invoer, beheerder particulier douane-entrepot, diefstal nikkel, belaste handelingen van de ondernemer

Omzetbelasting; art. 15, lid 1, letter c, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968. Art. 71, 167, 168 en 178 van BTW-richtlijn 2006. Aftrek van omzetbelasting ter zake van...

29 april 2021 Geen vergoeding kosten rechtsbijstand bezwaar. Wel proceskostenvergoeding beroep

Kosten rechtsbijstand. Proceskostenveroordeling. Verweerder heeft op 22 mei 2018 aan eiseres een (verzamel-)utb uitgereikt voor verschuldigde invoerrechten. Bij uitspraak op...

23 april 2021 Vergunning strategische goederen. Munitielift, Frans militair vaartuig

Voorlopige voorziening. Spoedeisendheid. Rechtmatigheid. Verzoekster heeft op 15 juli 2020 een overeenkomst gesloten met een Franse onderneming om twee munitieliften in te...