Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
25 mei 2023 Tariefindeling hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, post 7307, moffen

Prejudiciële verwijzing. Verordening (EEG) nr. 2658/87. Douane-unie. Gemeenschappelijk douanetarief. Tariefindeling. Gecombineerde nomenclatuur. Post 7307. Hulpstukken (...

17 mei 2023 Accijns, uitvoer van geregistreerd voertuig van lidstaat naar EER-land, teruggaaf, gebruiksduur, evenredigheidsbeginsel

Prejudiciële verwijzing. Vrij verkeer van goederen. Fiscale bepalingen. Art. 110 VWEU. Accijns. Uitvoer van een in een lidstaat geregistreerd voertuig naar een land van de...

16 mei 2023 Accijns. Bestelbus met sigaretten, feitelijke beschikkingsmacht, voorhanden hebben

Naheffingsaanslagen accijns De rechtbank is van oordeel dat de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd. Ten aanzien van naheffingsaanslag I staat vast dat belanghebbende...

12 mei 2023 Rente op achterstallen op btw, prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Douanekamer. De rechtbank stelt préjudiciële vragen aan de Hoge Raad in verband met het in rekening brengen van rente op achterstallen.

9 mei 2023 Oorsprong Japan, preferentieel tarief, verzoeken terugbetaling en wijziging aangiften

Goederen van Japanse oorsprong. Verzoeken om toepassing preferentiële tarief, terugbetaling en wijziging van de aangiften afgewezen. Niet voldaan aan in de toepasselijke...

3 mei 2023 Op de zaak betrekking hebbende stukken, vergunning bijzondere bestemmingen, gevolg overschrijding hoeveelheid/waarde, rente op achterstallen (3)

Op de zaak betrekking hebbende stukken; gevolg overschrijding in vergunning bijzondere bestemmingen vermelde hoeveelheid en/of waarde; rente op rente op achterstallen over...

27 april 2023 Tariefindeling satellietontvangtoestellen, algemene regel 2a, goed in gedemonteerde of niet-gedemonteerde staat, onderdelen, compleet toestel

Prejudiciële verwijzing. Gemeenschappelijk douanetarief. Indeling van de goederen. Gecombineerde nomenclatuur. Uitlegging. Algemene regels. Algemene regel 2, onder a). Goed...

26 april 2023 Algemene Bestedingsbelasting bij invoer, douanewaarde, vergrijpboete

Belanghebbende drijft een onderneming en heeft onder andere als activiteiten in- en verkoop van vervoermiddelen, met name gebruikte personenauto’s en bedrijfsauto’s. Aan...

25 april 2023 Boete uitvoeren verwerkte dierlijke eiwitten (VDE), nauw en bewust samengewerkt met de uitvoer, medepleger

Boete voor uitvoeren van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE). Eiseres heeft de VDE niet zelf uitgevoerd maar naar het oordeel van de rechtbank staat voldoende vast dat...

19 april 2023 Accijns, voorhanden hebben en betrokken bij voorhanden hebben. Sigaretten, loods, sleutel uitgeleend

Wet op de Accijns en Accijnsrichtlijn 2008. Voorhanden hebben en betrokken zijn bij voorhanden hebben. Onveraccijnsde sigaretten aangetroffen in een loods die door eiser was...