Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
16 december 2021 Antidumping, niet-preferentiële oorsprong, rijwielen, oorsprong Cambodja of China, ingrijpendheid ver- of bewerkingen, vertrouwens-, rechtszekerheids- en ne bis in idem-beginsel

Antidumpingrechten rijwielen. Niet-preferentiële oorsprong Cambodja. Rechtszekerheidsbeginsel. Namens eiseres is aangifte gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van...

16 december 2021 Antidumping, niet-preferentiële oorsprong, rijwielen, oorsprong Cambodja of China, ingrijpendheid ver- of bewerkingen

Antidumpingrechten rijwielen. Niet-preferentiële oorsprong Cambodja. Namens eiseres is aangifte gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van rijwielen. De rijwielen zijn...

7 december 2021 Op de zaak betrekking hebbende stukken niet overgelegd, vernietiging UTB

Administratieve controle. Op de zaak betrekking hebbende stukken. Zaak HAA 18/2376 is gelijktijdig behandeld met zaak HAA 20/4898 (Douanerechtspraak 2021/148), waarin een...

7 december 2021 Bestuurlijke boete, bestreden besluit als ingetrokken beschouwd, proceskostenvergoeding

Administratieve controle. Op de zaak betrekking hebbende stukken. Verweerder heeft een administratieve controle ingesteld bij eiseres over de periode 15 mei 2014 tot en met...

6 december 2021 Strafrecht, verzending tijgerschedels en leeuwenschedel, Cites

Strafrecht. Beschermde uitheemse diersoort. Verdachte en medeverdachte hebben een aantal tijgerschedels en een leeuwenschedel aan een Engelse handelaar verkocht. Verdachte...

2 december 2021 Antidumping, zonneglas, uitleg criteria voor behandeling als marktgerichte onderneming, BMO

Antidumping. Zonneglas van oorsprong China. Met hun hogere voorzieningen verzoeken de Europese Commissie, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (hierna: Xinyi PV), en GMB...

2 december 2021 Zonder vergunning uitvoer onderdelen gasturbines naar Iran, catch-allbeschikking

Catch-albeschikking. Gasturbines naar Iran. Bij beschikking van 10 februari 2009 (catch-allbeschikking) is aan belanghebbende mededeling gedaan dat het haar verboden is...

1 december 2021 Cites, roodmaskerparkieten, in gevangenschap gefokt, export naar Hong Kong

CITES. Uitvoer roodmaskerparkieten. Papegaai BV heeft een aanvraag ingediend voor een CITES-uitvoervergunning voor vier, in gevangenschap gefokte roodmaskerparkieten (...

1 december 2021 Verzoek vrijstelling heffing invoerrecht, havenkraan

Vrijstelling invoerrecht. Ontvankelijkheid. Op grond van art. 128 van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (hierna: de Liud) zijn bepaalde goederen van heffing van...

30 november 2021 Tariefindeling steenpapier

Tariefindeling steenpapier. In geschil is of het steenpapier moet worden ingedeeld onder GN-code 3920 10 28 ‘andere platen, vellen, foliën (...) van kunststof’ (standpunt...