Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
17 april 2023 Voorlopige voorzieningen, vrijgave crimping tools, honorering verzoek handhaving octrooihouder, inbreuk octrooirecht

Verzoeken om voorlopige voorziening om vrijgave van ‘crimping tools’. Deze zijn niet vrijgegeven vanwege de honorering van een verzoek om handhaving van de octrooihouder op...

6 april 2023 Teruggaaf betaalde kosten van verzegeling container

Belanghebbende is douane-expediteur. In de periode 2014 tot en met 2021 zijn aan hem kosten van verzegeling in rekening gebracht voor de verzegeling van containers met...

5 april 2023 Tariefindeling ‘Durasyn 145’, smeermiddel industriële toepassingen, ontvankelijkheid

Ontvankelijkheid. Indeling van ‘Durasyn 145’, zijnde een smeermiddel voor industriële toepassingen. Aan schorsingsvoorwaarde is niet voldaan. Vertrouwensbeginsel. Met...

4 april 2023 Op de zaak betrekking hebbende stukken, vergunning bijzondere bestemmingen, gevolg overschrijding hoeveelheid/waarde, rente op achterstallen (2)

Op de zaak betrekking hebbende stukken; gevolg overschrijding in vergunning bijzondere bestemmingen vermelde hoeveelheid en/of waarde; rente op rente op achterstallen over...

4 april 2023 Op de zaak betrekking hebbende stukken, vergunning bijzondere bestemmingen, gevolg overschrijding hoeveelheid/waarde

Op de zaak betrekking hebbende stukken; gevolg overschrijding in vergunning bijzondere bestemmingen vermelde hoeveelheid en/of waarde.

4 april 2023 Vergunning Actieve veredeling, terugwerkende kracht, intrekking, buitengewone omstandigheden

Aanvraag om een vergunning Actieve veredeling (AV) met terugwerkende kracht. Verzoek om intrekking van eerder verleende vergunning AV met terugwerkende kracht. Buitengewone...

4 april 2023 Op de zaak betrekking hebbende stukken, vergunning bijzondere bestemmingen, gevolg overschrijding hoeveelheid/waarde, rente op achterstallen (1)

Op de zaak betrekking hebbende stukken; gevolg overschrijding in vergunning bijzondere bestemmingen vermelde hoeveelheid en/of waarde; rente op rente op achterstallen over...

4 april 2023 Tariefindeling Ninebot Mini Pro, balanceervoertuig, afwijzing verzoek om terugbetaling, speelgoed of vervoermiddel

Indeling van de Ninebot Mini Pro. Afwijzing van verzoek terugbetaling. Is het balanceervoertuig speelgoed of een vervoermiddel?

29 maart 2023 Accijns. Tijdigheid naheffingsaanslag. Verzending whisky. Hoogte belastingrente

Naheffingsaanslag accijns is tijdig en terecht opgelegd. Belastingrente is niet te hoog vastgesteld.

28 maart 2023 Tariefindeling BB-dranken, organoleptische eigenschappen

Bij beschikking van 21 oktober 2020 heeft de Inspecteur de BB-dranken ingedeeld onder post 2208.9000 van het tarief van invoerrechten. Belanghebbende stelt dat de BB-dranken...