Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
29 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/124*, Hoge Raad der Nederlanden, 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1034

Aanvullende invoerrechten kippenvlees. De Hoge Raad oordeelt dat
belanghebbende als bestuurder en aandeelhouder van een rechtspersoon schuldenaar
is omdat hij wordt...

29 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/123*, Hoge Raad der Nederlanden, 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1033

Aanvullende invoerrechten kippenvlees. Eindarrest na HvJ 19 oktober 2017, A,
C-522/16, ECLI:EU:C:2017:778, DR2018/10* m.nt. Boersma. De persoon die nauw en
bewust...

28 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/137, GERECHTSHOF Amsterdam, 28 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2601

Door in de bezwaarfase alsnog inzage te geven in het heffingsdossier heeft de
Inspecteur alsnog voldaan aan de op hem rustende verplichting. Het Hof oordeelt
dat de...

26 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/128, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 26 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5986

Bpm. Op basis van de feiten en omstandigheden is het verzoek van de
Inspecteur aan belanghebbende om de auto in ongewijzigde staat te tonen in
Soesterberg niet...

22 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/122, Hoge Raad der Nederlanden, 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:957

Directe vertegenwoordiging. Een expediteur heeft op naam van belanghebbende
dertien aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van biodiesel. De
expediteur...

20 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/126, Hof van Justitie, 20 juni 2018, C-108/17

Vrijstelling btw. Het Hof van Justitie oordeelt dat een btw-vrijstelling bij
invoer niet kan worden geweigerd wanneer de goederen na de invoer worden
geleverd aan een...

20 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/135, RECHTBANK Gelderland, 20 juni 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2720

Bpm. Eiseres heeft voor drie auto’s een aangifte voor de bpm gedaan. De drie
auto’s zijn ongeveer een jaar in Tsjechië geregistreerd geweest en hebben
nauwelijks...

15 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/114*, Hoge Raad der Nederlanden, 15 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:911

Antidumpingrechten. De Hoge Raad oordeelt, in navolging van het arrest van
het Hof van Justitie van 19 oktober 2017, A, C-522/16, ECLI:EU:C:2017:778, DR
2018/10*, dat...

15 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/113*, Hoge Raad der Nederlanden, 15 juni 2018

Antidumpingrechten en compenserende rechten. Bij de invoer van biodiesel is
deze biodiesel met een beroep op Engelse bindende oorsprongsinlichtingen (BOI’s)
met...

8 juni 2018 Douanerechtspraak 2018/120, Hoge Raad der Nederlanden, 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:850

Kolenbelasting. Belanghebbende maakt deel uit van een internationaal
opererend concern dat zich bezighoudt met de opwekking, de verkoop, het
transport en de levering...