Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
12 mei 2022 Tariefindeling usb-behuizing

Indeling usb-behuizing.

12 mei 2022 Btw bij invoer, hoofdelijke aansprakelijkheid, indirecte vertegenwoordiger en importeur (geannoteerd)

Btw bij invoer. Hoofdelijke aansprakelijkheid indirecte vertegenwoordiger. U.I. is een in Milaan (Italië) gevestigde onderneming. Naar aanleiding van de correctie van in...

10 mei 2022 Strafrecht. Opzettelijk niet voldoen aan verplichting tot doen van aangifte van contant geld

Aangifteplicht. Verlaten Unie met liquide middelen. Op 24 juni 2015 heeft belanghebbende op Schiphol bij het verlaten van de Europese Unie (hierna: de Unie) geen aangifte...

5 mei 2022 Hogere voorziening, antidumping, bepaalde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal uit China

Antidumpingrechten, roestvrijstalen buizen en pijpen, oorsprong China. Met de hogere voorziening vordert Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd vernietiging van het arrest...

4 mei 2022 Overschrijding toegestane hoeveelheid vergunning AV, verdedigingsbeginsel, controlerapport, tenietgaan douaneschuld, rente op achterstallen

Overschrijdingen van de op grond van de vergunning actieve veredeling toegestane hoeveelheid. Schending verdedigingsbeginsel. Beschikbaarheid controlerapport. Tenietgaan...

4 mei 2022 Overschrijding toegestane hoeveelheid vergunning AV, verdedigingsbeginsel, controlerapport, tenietgaan douaneschuld, rente op achterstallen

Overschrijdingen van de op grond van de vergunning actieve veredeling toegestane hoeveelheid. Schending verdedigingsbeginsel. Beschikbaarheid controlerapport. Tenietgaan...

4 mei 2022 Verzoek om terugbetaling, voorwaarden art. 239 CDW en art. 120 DWU

Verzoek om terugbetaling van douaneschulden. Zijn de voorwaarden voor een terugbetaling op grond van art. 239 CDW onderscheidenlijk art. 120 DWU vervuld?

4 mei 2022 Herzien of wijzigen aangifte, art. 78 CDW en art. 173 DWU. Verzoek ongeldigmaking aangiften

Heeft verweerder ten onrechte geweigerd de door eiseres gedane aangiften te herzien of te wijzigen? Toepasselijk recht herzieningsverzoek is deel artikel 78 CDW en deels...

4 mei 2022 Antidumping, bepaalde nieuwe of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor autobussen of vrachtwagens, met een index van meer dan 21 uit China

Antidumpingrechten, compenserende rechten, rubberen luchtbanden, oorsprong China. Op 18 oktober 2018 heeft de Commissie met uitvoeringsverordening (EU) 2018/1579 een...

29 april 2022 Accijns, buiten schorsingsregeling voorhanden hebben accijnsgoederen waarvan accijns niet eerder is geheven, aansprakelijkheid schipper die in loondienst werkt (geannoteerd)

Accijns, schipper in loondienst. Belanghebbende was de schipper van een motortankschip toen daarmee in maart 2015 in twaalf ladingtanks een partij gasolie in opdracht van...