Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
2 november 2022 WOB, openbaarmaking exportvergunningen, art. 12 DWU

De rechtbank is van oordeel dat verweerder onjuist dan wel onvoldoende heeft gemotiveerd op welke gronden hij (delen van) de onder het verzoek om openbaarmaking vallende...

1 november 2022 Geneesmiddel. Weigering vrijgave goederen. Beginselen behoorlijk bestuur

Geneesmiddel. Verweerder heeft terecht geweigerd de goederen vrij te geven op het moment van de uitspraak op bezwaar. Beroep op beginselen van behoorlijk bestuur. Het beroep...

1 november 2022 Niet-preferentiële oorsprong rijwielen, art. 24 CDW (1)

Niet-preferentiële oorsprong van rijwielen in de zin van art. 24 van het CDW.

1 november 2022 Oorsprong zonnepanelen, vertrouwensbeginsel, art. 220, lid 2, onderdeel b, CDW

Oorsprong zonnepanelen; vertrouwensbeginsel – art. 220, lid 2, letter b CDW.

1 november 2022 Niet-preferentiële oorsprong rijwielen, art. 24 CDW (2)

Niet-preferentiële oorsprong van rijwielen in de zin van artikel 24 van het CDW.

28 oktober 2022 Antidumpingrechten, compenserende rechten. Zonnepanelen, vrijstelling prijsverbintenis van producten-exporteur

Antidumpingrechten. Zonnepanelen. Verbintenissencertificaat. De Inspecteur heeft verzoeken om terugbetaling van belanghebbende afgewezen, omdat de op de...

20 oktober 2022 Tariefindeling antennes voor routers

Tariefindeling antennes voor routers. Van 7 januari 2013 tot 27 oktober 2014 heeft Mikrotīkls antennes voor routers en delen daarvan voor het vrije verkeer aangegeven onder...

14 oktober 2022 Energiebelasting, teruggaaf, elektriciteit gebruikt voor oppervlaktebehandeling aluminium met zink-spray

Teruggaaf energiebelasting. Belanghebbende vervaardigt uit staven aluminium door middel van extrusie (persing) aluminium strengen. De aluminium strengen krijgen een speciale...

6 oktober 2022 Actieve veredeling, verzuim zonder werkelijke gevolgen, tariefpreferenties preferentiële oorsprong, tariefindeling light cycle oil

Actieve veredeling; verzuim zonder werkelijke in de zin van art. 204, lid 1 CDW; toepassing art. 212bis CDW op tariefpreferenties in verband met preferentiële oorsprong;...

6 oktober 2022 Actieve veredeling, vergunning, afwijzing verzoek verlenging aanzuiveringstermijn, uiterlijk geval

Vergunning actieve veredeling; afwijzing verzoek verlenging aanzuiveringstermijn; is sprake van uitzonderlijk geval in de zin van art. 175 GDWU?