Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 oktober 2000 Gemeenschappelijk douanetarief: post 0404 10 02 versus post 0404 90 21, Aanvullende aantekening 1 op Hoofdstuk 4; BTI; procesrecht

In het geding is de afbakening van de onderverdelingen van post 0404. De BTI
waarbij het product was ingedeeld onder post 0404 90 21 is door de Inspecteur
...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/46, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Teneinde de goederen te kunnen indelen in de door belanghebbende voorgestane
goederencode 0202 30 90 9500 dient het gehalte aan mager vlees 78 % te bedragen.
Voetnoot 6...

1 oktober 2000 Niet-zuivering document T1, sigarettenfraude; FIOD-onderzoek; schuldenaar: art. 4, eerste lid, onderdeel a, Verordening (EEG) nr. 1031/88; hoofdelijke aansprakelijkheid

Uit het proces-verbaal van de FIOD volgt dat belanghebbende als chauffeur de
sigaretten heeft geladen en vervoerd, en dat hij de trailer heeft afgekoppeld.
...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/47, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Ingevoerd is magnetiet, zijnde een zwart poeder hoofdzakelijk bestaande uit
magnetiseerbaar ijzeroxide . Het product wordt gebruikt als drager voor toner.
De...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/48, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

In het geding is de afbakening van de onderverdelingen van post 0404. De BTI
waarbij het product was ingedeeld onder post 0404 90 21 is door de Inspecteur
ingetrokken....

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/49, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Op grond van het productieproces en de diverse verklaringen oordeelt de
Tariefcommissie dat het kalkoenvlees niet is gekruid, doch slechts gezouten. De
goederen voldoen...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/50*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Het monsteronderzoek is slechts geconcentreerd op een deelstuk, hetgeen in
casu tot het oordeel moet leiden dat de uitslag van het monsteronderzoek
onevenwichtig is en...

1 oktober 2000 Gemeenschappelijk douanetarief - Tariefposten - Indeling van goederen - Criteria - Objectieve kenmerken en eigenschappen van product - Uitlegging van tariefposten - Toelichtingen van Commissie en Internationale Douaneraad - Gezag - Draagwijdte; Gemeenscha

Het beslissende criterium voor de tariefindeling van goederen moet in de
regel worden gezocht in hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zoals deze in
de...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/51, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Nederland wordt, onder toepassing van art. 215, lid 3, tweede streepje, CDW,
als de heffingsbevoegde Staat aangemerkt. De omstandigheid dat geen mededeling
niet-...

1 oktober 2000 Gemeenschappelijk douanetarief: post 3206 49 10 versus post 3707 90 90, indelingsregel 3b

Ingevoerd is magnetiet, zijnde een zwart poeder hoofdzakelijk bestaande uit
magnetiseerbaar ijzeroxide . Het product wordt gebruikt als drager voor toner.
De...