Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
28 oktober 1998 Gemeenschappelijk douanetarief - Tariefposten - Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met historisch of etnografisch belang, in zin van post 9705 van gecombineerde nomenclatuur - Motorvoertuigen - Daaronder begrepen - Voorwaarden

Tariefpost 9705 van de gecombineerde nomenclatuur moet aldus worden
uitgelegd, dat motorvoertuigen in hun originele staat, zonder ingrijpende
wijzigingen aan het...

28 oktober 1998 Douanerechtspraak 2000/13*, Hof van Justitie, 28 oktober 1998

Tariefpost 9705 van de gecombineerde nomenclatuur moet aldus worden
uitgelegd, dat motorvoertuigen in hun originele staat, zonder ingrijpende
wijzigingen aan het...

29 december 1996 Niet-zuivering document T1; douaneschuld: art. 2, eerste lid, onderdeel c, Verordening (EEG) nr. 2144/87; hoofdelijke medeaansprakelijkheid; schuldenaar: art. 4, eerste lid, onderdeel a, Verordening (EEG) nr. 1031/88; fraude, solvabiliteit, dwang

Gelet op het in het proces-verbaal geschetste fraudepatroon kan ervan worden
uitgegaan dat de 115 zendingen sigaretten aan het douanetoezicht zijn
onttrokken. Er...

29 december 1996 Douanerechtspraak 2001/1*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 29 december 1996

Gelet op het in het proces-verbaal geschetste fraudepatroon kan ervan worden
uitgegaan dat de 115 zendingen sigaretten aan het douanetoezicht zijn
onttrokken. Er is...

3 oktober 1990 Omzetbelasting. Aftrek voorbelasting, invoer, vermis in fictief douane-entrepot

Omzetbelasting. Art. 15, lid 1, letter c, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968. Art. 71, 167, 168 en 178 van BTW-richtlijn 2006. Aftrek van omzetbelasting ter zake van...