Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
19 oktober 2000 Douanerechtspraak 2003/33, Hof van Justitie, 19 oktober 2000

Indeling onder post 8471: Aantekening 5B op Hoofdstuk 84 verzet zich daar
niet tegen.

19 oktober 2000 GDT - Tariefindeling van netwerkkaarten

Indeling onder post 8471: Aantekening 5B op Hoofdstuk 84 verzet zich daar
niet tegen.

1 oktober 2000 Verzet; ontvankelijkheid beroepschrift en de betaling van griffierechten; art. 11a, vierde lid, Tariefcommissiewet

Belanghebbende heeft aannemelijk gemaakt dat de griffierechten zijn gestort
zo spoedig mogelijk als dit redelijkerwijs kon worden verlangd. Het verzet is
gegrond...

1 oktober 2000 Ontvankelijkheid bezwaar: art.6 :11 Awb; gemeenschappelijk douanetarief: post 0402 10 19 versus post 0402 21 10; monsterneming; verificatie art. 71, eerste lid, CDW

Nu vaststaat dat bij het doen van de mededeling beëindiging verificatie met
betrekking tot de bezwaartermijn onjuiste voorlichting is gegeven, kan
redelijkerwijs...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/51, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Nederland wordt, onder toepassing van art. 215, lid 3, tweede streepje, CDW,
als de heffingsbevoegde Staat aangemerkt. De omstandigheid dat geen mededeling
niet-...

1 oktober 2000 Navordering: art. 220, lid 2, onderdeel b, CDW; douanewaarde: art. 29, art. 30, tweede lid, onderdeel a, b, c en d, art. 31 jo art. 33 CDW, art. 152, eerste lid, onderdeel a en i UCDW; commissie, tenaamstelling

De goederen zijn in het entrepot van belanghebbende geleverd op
consignatiebasis. Partijen hebben de douanewaarde terecht gebaseerd op de
methode van redelijke...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/52, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Uit de feiten volgt dat aan het geschrift van 9 februari 2000 ten onrechte
een nieuw beroepnummer is toegekend, terwijl dit had moeten worden ingebracht in
een reeds...

1 oktober 2000 Navordering; niet-zuivering document T1; kennisgeving niet-zuivering: art 379, eerste en tweede lid, UCDW; bevoegdheid inspecteur: art 215, derde lid eerste streepje CDW; douaneschuld: art 204 CDW; schuldenaar: art 213 CDW; grondslag; motivering; onttrekk

Nederland wordt, onder toepassing van art. 215, lid 3, tweede streepje, CDW,
als de heffingsbevoegde Staat aangemerkt. De omstandigheid dat geen mededeling
niet-...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/53, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

De goederen zijn in het entrepot van belanghebbende geleverd op
consignatiebasis. Partijen hebben de douanewaarde terecht gebaseerd op de
methode van redelijke middelen...

1 oktober 2000 Douanerechtspraak 2000/54, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 oktober 2000

Het verzoek om proceskostenvergoeding wordt ingewilligd. De door de
inspecteur verdedigde puntentoekenning wordt gecorrigeerd wat betreft het
gewicht van de zaak. De...