Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
1 juni 2000 Gemeenschappelijk douanetarief: post 2309 90 93 versus post 3103 90 00, aantekening 3 op Hoofdstuk 31, toepassing Deense BTI

In geschil is de indeling in het GDT van fosfaat. De ingevoerde goederen
stemmen in alle opzichten overeen met een in Denemarken afgegeven BTI.
Kleurverschil is...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/21*, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Bij de monsteronderzoeken is vastgesteld dat het ingevoerde bevroren en
gezouten kippenvlees niet voldoet aan de voorwaarde van aanvullende aantekening
7 op Hoofdstuk 2...

1 juni 2000 Navordering: art. 220, tweede lid, letter b, CDW; vergunning toepassing geïntegreerde douaneregeling; begrip vergissing

De bevoegdheid van de inspecteur tot controle van de aangifte achteraf is
door de toepassing geïntegreerde douaneregeling geenszins beperkt. Het
onderhavige...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/22, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Ingevolge art. XIII, tweede lid, Invoeringswet Wet op de accijns blijft art.
108 AWDA van toepassing met betrekking tot de wijnaccijns die voor 1 januari
1992 is...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/23, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Ter zitting is komen vast te staan dat de goederen delen van lammeren zijn,
welke overblijven na het ontbenen van het zadel van het lam. Deze resten worden
gebruikt...

1 juni 2000 Ontvankelijkheid bezwaar: art. 23 AWR; gemeenschappelijk douanetarief: posten 6404 11 00, 6404 19 90 en 6405 20 91; bewijslastverdeling)

Het bezwaar is ontvankelijk; het vormverzuim wordt voor gedekt gehouden.
Degene die wenst af te wijken van de aangifte moet daarvoor het bewijs leveren.
...

1 juni 2000 Gemeenschappelijk douanetarief: post 6402 99 98 versus post 6405 90 90, aantekening 4, letter b, op Hoofdstuk 64, indelingsverordening (EG) nr. 2518/98, BTI

In het geding is de indeling van een slipper van kunststof, voorzien van een
dunne textiellaag op de buitenzool.

De Tariefcommissie komt met inachtneming van de...

1 juni 2000 Douanerechtspraak 2000/24, RECHTBANK 's-Gravenhage, 1 juni 2000

Het bezwaar is ontvankelijk; het vormverzuim wordt voor gedekt gehouden.
Degene die wenst af te wijken van de aangifte moet daarvoor het bewijs leveren.
Belanghebbende...

1 juni 2000 Gemeenschappelijk douanetarief: post 0207 14 10 versus post 0210 90 29, Aanvullende aantekening 7 op Hoofdstuk 2; verificatie: art. 71, eerste lid, CDW; monsterneming

Bij de monsteronderzoeken is vastgesteld dat het ingevoerde bevroren en
gezouten kippenvlees niet voldoet aan de voorwaarde van aanvullende aantekening
7 op...

1 juni 2000 Gemeenschappelijk douanetarief: post 0204 42 90 versus post 0206 99 90, Aantekening en Aanvullende aantekeningen op hoofdstuk 20

Ter zitting is komen vast te staan dat de goederen delen van lammeren zijn,
welke overblijven na het ontbenen van het zadel van het lam. Deze resten worden
...