Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
30 november 2021 Strafrecht, invoer gezichtsmaskers met orchidee-extract, afkomstig van gekweekte orchideeën, Cites

Strafzaak. Verdachte heeft op 15 augustus 2018 vierentwintig zakjes gezichtsmaskers de Gemeenschap binnengebracht. Deze gezichtsmaskers bevatten orchideeën-extract,...

30 november 2021 Antidumping, aluminium extrusies, oorsprong China, handeling

Antidumping. Aluminium extrusies van oorsprong uit China. Ontvankelijkheid. Op 12 oktober 2020 heeft de Europese Commissie Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1428 tot...

29 november 2021 Tariefindeling open motorvoertuig. Art. 81.1 Wet RO

Tariefinlichting open motorvoertuig. Het gerechtshof heeft in zijn uitspraak van 19 november 2019, nr. 18/00543,...

5 november 2021 Tweede cassatie na uitspraak gerechtshof Amsterdam van 22 september 2020, nrs. 19/1761 en 19/1762. Art. 81.1 Wet RO (geannoteerd)

Accijns en belastingrente. Niet-naleving belastingwet. Bij arrest van de Hoge Raad van 29 november 2019, nr. 18/00474,...

28 oktober 2021 Accijns, bier, verlaagde accijnstarieven, kleine, zelfstandige brouwerijen

Accijns. Verlaagde accijnstarieven. Kleine zelfstandige brouwerijen. Na controle door de Tulli (douanedienst, Finland) bleek dat A Oy en B Oy, ondernemingen die brouwerij-...

28 oktober 2021 Tariefindeling gesmolten en voor invoer opnieuw gestolde bijenwas

Tariefindeling bijenwas. Het Hof van Justitie oordeelt dat bijenwas moet worden ingedeeld onder GN-onderverdeling 1521 90 99 als ‘andere’ was. Het gaat in casu om bijenwas...

25 oktober 2021 Strafrecht. Uitspraak na verwijzing HR, arrest HR 18 mei 2021, nr. 20/5644. Niet voldoen aan aangifteplicht liquide middelen bij binnenkomen Unie

Strafrecht. Uitspraak na arrest Hoge Raad van 18 mei 2021, nr. 19/05644,...

21 oktober 2021 Vergunning met terugwerkende kracht, bijzondere bestemming, voorwaarden

Vergunning bijzondere bestemming. Terugwerkende kracht. Door Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH(BWF) worden in pekel geconserveerde paddenstoelen verwerkt, die niet geschikt...

20 oktober 2021 Civiel recht. Vleesimporteur stelt Staat aansprakelijk wegens onder meer toezichtsfalen. STEC besmetting

Civiel recht. Vleesimporteur stelt de Staat aansprakelijk wegens onder meer toezichtsfalen. NVWA heeft aan een partij Braziliaans rundvlees met STEC-besmetting ten onrechte...

18 oktober 2021 Accijns. Bewijslastverdeling, opslag gasolie in schepen geldt ook voor opslag minerale oliën in bunkertanks, olie eerder in de heffing betrokken

Accijns. Eiseres is huurder van een tanklichter (hierna: het schip). Het schip beschikt over vier bunkertanks voor de opslag van gasolie voor de aandrijving van het schip....