Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
29 april 2022 Antidumping, herziening aangifte, wijziging persoon van aangever (geannoteerd)

Herziening aangifte, persoon aangever. Belanghebbende heeft voor zijn opdrachtgever op eigen naam en voor eigen rekening goederen in het vrije verkeer gebracht. Daarbij zijn...

29 april 2022 Schending voorwaarden vergunning bijzondere bestemming, hoeveelheden, ten onrechte gebruik vergunning, douaneschuld

Schending voorwaarden vergunning bijzondere bestemming. Eiseres beschikt niet over een – toereikende – vergunning. Eiseres heeft de hoeveelheden ten onrechte met...

29 april 2022 Schending voorwaarden vergunning bijzondere bestemming, hoeveelheden, ten onrechte gebruik vergunning, douaneschuld

Schending voorwaarden vergunning bijzondere bestemming. Eiseres beschikt niet over een – toereikende – vergunning. Eiseres heeft de hoeveelheden ten onrechte met...

29 april 2022 Accijns, buiten schorsingsregeling voorhanden hebben accijnsgoederen waarvan accijns niet eerder is geheven, aansprakelijkheid schipper die in loondienst werkt (geannoteerd)

Accijns, schipper in loondienst. Belanghebbende was de schipper van een motortankschip toen daarmee in maart 2015 in twaalf ladingtanks een partij gasolie in opdracht van...

29 april 2022 Schending voorwaarden vergunning bijzondere bestemming, hoeveelheden, ten onrechte gebruik vergunning, douaneschuld

Schending voorwaarden vergunning bijzondere bestemming. Eiseres beschikt niet over een – toereikende – vergunning. Eiseres heeft de hoeveelheden ten onrechte met...

28 april 2022 Tariefindeling deurkozijnen, deurlijsten en drempels

Tariefindeling, naaldhouten binnendeuren. Prodex heeft binnendeuren van naaldhout, met kozijnen, lijsten en drempels, voor het vrije verkeer aangegeven onder GN-code 4418 20...

28 april 2022 Rentebetaling bij terugbetaling door lidstaat in strijd met Unierecht geïnde bedragen (geannoteerd)

Rentevergoeding, uitvoerrestituties, pluimvee. Zaak C-415/20

Gräfendorfer heeft pluimveekarkassen uitgevoerd naar derde landen. Het hoofddouanekantoor Hamburg...

28 april 2022 Hogere voorziening tegen arrest Gerecht 3 dec 2019, T-607/15, antidumping, koudgewalste platte producten van roestvrij staal uit China en Taiwan, berekening normale waarde en productiekosten, verkoop in binnenland soortgelijk product

Antidumpingrechten, koudgewalst roestvrij staal, oorsprong China en Taiwan. Met de hogere voorziening verzoekt Yieh United Steel Corp. om vernietiging van het arrest van het...

28 april 2022 Hogere voorziening, antidumping, aspartaam uit China, status marktgerichte onderneming, vaststelling schade

Antidumpingrecht, aspartaam, oorsprong China. Met de hogere voorziening verzoekt Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd om vernietiging van het arrest van het Gerecht van...

26 april 2022 Verzoek voorlopige voorziening, weigering goederen vrij te geven indien geen zekerheid wordt gesteld voor mogelijke antidumpingheffing. Spoedeisend belang

Voorlopige voorziening. Antidumping. Zekerheid. In de periode 10 december 2021 tot en met 28 januari 2022 zijn diverse aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen...