Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
27 maart 2023 Accijns. Procesbelang ontvallen. Tijdens beroep opgehouden te bestaan. Niet-ontvankelijk

Gedurende de beroepsprocedure is eiseres, een in Nederland gevestigde besloten vennootschap, opgehouden te bestaan. De rechtbank komt tot de conclusie dat het procesbelang...

24 maart 2023 Art. 81-1 Wet RO. Accijns, voorhanden hebben, risico aansprakelijkheid

HR: 81.1 RO.

23 maart 2023 Schorsing vergunning belastingentrepot, strafrechtelijke veroordeling

Prejudiciële verwijzing. Accijns. Richtlijn 2008/118/EG. Art. 16, lid 1. Vergunning voor een belastingentrepot voor accijnsgoederen. Opeenvolgende schorsingsmaatregelen....

16 maart 2023 Antidumping, fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), oorsprong of verzonden uit China

Hogere voorziening. Dumping. Invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), van oorsprong uit of verzonden uit...

9 maart 2023 Verlengde navorderingstermijn niet van toepassing, verzoek om rente, Ontvanger

Verlengde navorderingstermijn niet van toepassing. Verzoek vergoeding rente(nadeel) moet naar de ontvanger nu de douaneschulden voor 1 mei 2016 zijn ontstaan.

9 maart 2023 Smokkel, justitiële samenwerking in strafzaken, geconfisqueerde voorwerpen

Prejudiciële verwijzing. Verordening (EU) nr. 952/2013. Douanewetboek van de Unie. Rechtsmiddelen. Justitiële samenwerking in strafzaken. Kaderbesluit 2005/212/JBZ. Smokkel...

9 maart 2023 Verplichtingen borg schuldenaar, wijze mededeling douaneschuld, opeisbaarheid borg

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie. Verordening (EEG) nr. 2913/92. Communautair douanewetboek. Art. 195. Art. 217, lid 1. Art. 221, lid 1. Gemeenschappelijk douanetarief....

9 maart 2023 Delen van autostoel, gaas voor vervaardiging opbergnetten aan de achterkant van stoelen

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie. Gemeenschappelijk douanetarief. Tariefindeling. Gecombineerde nomenclatuur. Onderverdeling 9401 90 80. Delen van autostoelen. Gaas voor...

9 maart 2023 Tariefindeling Spot-On Cat en Dog, bestrijding en preventie vlooien, farmaceutisch product, geneesmiddel

Partijen houdt ook in hoger beroep verdeeld of de uitnodigingen tot betaling terecht aan belanghebbende zijn uitgereikt. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de...

9 maart 2023 Elektriciteit voor productie elektriciteit en instandhouding vermogen om elektriciteit te produceren, vrijstelling, exploitatie brandstofbunkers en vervoermiddelen

Prejudiciële verwijzing. Heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit. Richtlijn 2003/96/EG. Art. 14, lid 1, onder a). Art. 21, lid 3, tweede en derde volzin...