Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
5 oktober 2022 WOB, openbaarmaking exportvergunningen, art. 12 DWU

Voor bepaalde documenten ziet de rechtbank zonder nadere motivering niet in dat de documenten integraal geweigerd kunnen worden op grond van de Wob. Art. 12 van het DWU...

27 september 2022 Tariefindeling glijmiddelen. Wijze onderzoek laboratorium, hulpmiddelen, douanewaarde, aftrekmethode

Tariefindeling glijmiddelen. Wijze van onderzoek door douane. Op grond van art. 48 van het DWU (voorheen art. 78 van het CDW) kan de douane na vrijgave van de goederen de...

20 september 2022 Nultarief intracommunautaire leveringen tweedehands auto’s

OB. Handel in tweedehands auto’s. Inspecteur heeft terecht nultarief geweigerd in verband met omzetbelastingfraude. Belanghebbende heeft bewust en opzettelijk de identiteit...

20 september 2022 Form A buiten termijn van tien maanden ingediend, aanbrengen in de zin van art. 94, lid 2, DWU

Form A ingediend buiten termijn van tien maanden; zijn de onderhavige goederen bij de douane aangebracht in de zin van artikel 94, lid 2, derde volzin DWU?

20 september 2022 Gunstige tariefbehandeling tonijnconserven preferentiële oorsprong uit Ecuador, normaal verschuldigde recht niet opnieuw ingesteld

Opeenvolgende maatregelen ter verzekering van een gunstige tariefbehandeling voor tonijnconserven van preferentiële oorsprong uit Ecuador; normaal verschuldigde recht niet...

14 september 2022 Antidumping, mengsels van ureum en ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland, verkoop via verbonden ondernemingen, berekening uitvoerprijs

Dumping. Invoer van mengsels van ureum en ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland, Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten. Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1688. Art. 3...

9 september 2022 Accijns. Voorhanden hebben watertabak uitbater shishalounge, omkering en verzwaring bewijslast, onherroepelijke informatiebeschikking

Art. 27e en art. 52 AWR; voorhanden hebben van waterpijptabak door uitbater shishalounge; omkering en verzwaring van de bewijslast; gevolgen van een onherroepelijke...

8 september 2022 Plaats waar douaneschuld/belastingschuld ontstaat, niet naleving verplichting, plaats van invoer, vervoermiddel

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie. Douanewetboek van de Unie. Verordening (EU) nr. 952/2013. Plaats waar de douaneschuld ontstaat. Belasting over de toegevoegde waarde (...

7 september 2022 Accijns, gedistilleerde alcohol, tariefpost 2208 onderzoek samenstelling

Accijns. Gedistilleerde alcohol. De Inspecteur heeft de door belanghebbende ingevoerde dranken, te weten BLL-dranken en BJJ-dranken, ingedeeld in tariefpost 2208.9000 als ‘...

6 september 2022 Tariefindeling banners en daarbij behorende bergings- en verpakkingsmiddelen

Indeling banners en daarbij horende bergings- en verpakkingsmiddelen.