Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
9 oktober 2020 Antidumpingrechten. Tariefindeling. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China. Geldigheid Vo. (EG) 91/2009, uitleg begrip gedraaide schroeven

Antidumpingrechten. Tariefindeling. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen. Aangezien het Hof van Justitie in zijn arrest van 9 juli 2020, Donex Shipping and Forwarding, C-...

9 oktober 2020 Antidumpingrechten. Tariefindeling. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China. Geldigheid Vo. (EG) 91/2009, uitleg begrip gedraaide schroeven

Antidumpingrechten. Tariefindeling. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen. Belanghebbende heeft in de periode van 2 juni 2009 tot en met 29 maart 2010 diverse malen...

9 oktober 2020 Antidumpingrechten. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China, onderzoek naar schade voor de bedrijfstak van de Unie als gevolg van dumping. Twijfel geldigheid Vo. (EG) 91/2009

Antidumpingrechten. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen. Eindarrest Donex Shipping and Forwarding. In 2011 heeft Donex aangiften ingediend voor het in het vrije verkeer...

9 oktober 2020 Antidumpingrechten. Tariefindeling. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China. Geldigheid Vo. (EG) 91/2009, uitleg begrip gedraaide schroeven

Antidumpingrechten. Tariefindeling. IJzeren en stalen bevestigingsmiddelen. Aangezien het Hof van Justitie in zijn arrest van 9 juli 2020, Donex Shipping and Forwarding, C-...

8 oktober 2020 Actieve veredeling. Tenietgaan douaneschuld. Art. 124 lid 1 onder k, van het DWU, begrip 'gebruikte goederen', niet-nalvering voorschriften, aanzuiveringsafrekening niet ingediend binnen de gestelde termijn (geannoteerd)

Actieve veredeling. Tenietgaan douaneschuld. Op 23 november 2017 heeft Combinova met een vergunning Actieve Veredeling (hierna: AV) goederen ingevoerd. Op 11 december 2017...

8 oktober 2020 Actieve veredeling, ontstaan en vaststelling douaneschuld, heffinggrondslagen, toepassing preferentiële tariefmaatregel (geannoteerd)

Actieve veredeling. Ontstaan douaneschuld. Exter is een onderneming in de voedselindustrie die in 2012 en 2013 verscheidene uit Thailand afkomstige zendingen hydrolysaten...

7 oktober 2020 Tariefindeling LED-panelen

Tariefindeling van LED-panelen. Eiseres heeft drie bindende tariefinlichtingen (hierna: bti’s) aangevraagd voor producten, alle omschreven als ‘Paneel (cabinet) voor gebruik...

5 oktober 2020 Terugbetaling en berekening rente. Naar welk tarief dient de rente vanaf 1 mei 2016 te worden berekend?

Terugbetaling en berekening rente. Eiseres heeft ‘All Terrain Vehicles’ (hierna: de goederen) ingevoerd. De goederen waren op grond van de Verordening (EG) nr. 1051/2009...

2 oktober 2020 Accijns, op de zaak betrekking hebbende stukken. Naheffingsaanslag. Onregelmatigheden tijdens overbrenging

Accijns. De activiteiten van belanghebbende bestaan uit de opslag en distributie van gekoelde en bevroren (accijns)goederen voor rekening en onder eigendom van derden. Aan...

2 oktober 2020 Verdedigingsbeginsel, douanewaarde, verlengde navorderingstermijn, ontduiking van rechten

Verdedigingsbeginsel. Douanewaarde. Verlengde navorderingstermijn. In de jaren 2008 tot en met 2010 heeft belanghebbende, als douane-expediteur, honderden aangiften...