Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
2 september 2022 Tariefindeling waxchips

Indeling van ‘waxchips’.

18 augustus 2022 Invoerrecht voertuigen met hybride aandrijvingssystemen of mild-hybride aandrijvingssystemen

In geschil is of de UTB terecht is opgelegd. Belanghebbende stelt samengevat dat de ingevoerde voertuigen voorzien zijn van een hybride aandrijvingssysteem en daarom...

16 augustus 2022 Vernietiging utb, douaneschuld, inningsbevoegdheid, rechtszekerheidsbeginsel, verbod op willekeur

Vernietiging van utb brengt niet met zich dat ook de daaraan ten grondslag liggende douaneschuld is vernietigd; inningsbevoegdheid; rechtszekerheidsbeginsel; verbod van...

16 augustus 2022 Verzoek om terugbetaling, art. 239 CDW, geen bijzondere omstandigheid

Recht op terugbetaling; art. 239 CDW; geen bijzondere omstandigheid.

11 augustus 2022 Tariefindeling relais/relaismodules. Hoofdfunctie, nevenfuncties

Tariefindeling van relais/relais-modules. In de periode van 24 augustus 2018 tot en met 20 november 2018 heeft A B.V. als direct vertegenwoordiger van eiseres zeven...

4 augustus 2022 Accijns. Rode gasolie, leveringen in België, verzoek om teruggaaf

Art. 66, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de accijns. Belanghebbende heeft minerale oliën in Nederland voorhanden gehad, zij heeft de minerale oliën zonder...

2 augustus 2022 Levensmiddel, sesamzaad, (weder)uitvoeren naar India

Sesamzaad. Gehalte van ethyleenoxide. (Weder)uitvoeren naar India. In september 2020 is een partij sesamzaad uit India geëxporteerd en naar Nederland vervoerd. De zending is...

2 augustus 2022 Tariefindeling speelgoed, geen afbeelding van een dier of een menselijk wezen

Tariefindeling speelgoed. Geen afbeelding dier of menselijk wezen. Eiseres heeft verweerder op 22 mei 2019 verzocht om een BTI voor een product. Zij heeft verzocht om de...

1 augustus 2022 Gezouten kippenvlees uit Brazilië, verbeurdverklaring gestelde zekerheid na verlening invoercertificaten, overmacht, vertrouwensbeginsel

Zekerheid. Gezouten kippenvlees. Overmacht. Eiseressen hebben aanvragen voor invoercertificaten ingediend voor de invoer van gezouten kippenvlees uit Brazilië. Zij hebben...

25 juli 2022 Vergunning AV (schorsing), hoeveelheid een vergunningsvoorwaarde, rente op achterstallen, art. 124-1-h en k, DWU

Vergunning Actieve veredeling schorsingssysteem. Hoeveelheid. Vergunningsvoorwaarde. Eiseres produceert, importeert en exporteert zuivelproducten (waaronder boter, boterolie...