Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
16 oktober 2023 Antidumping, persoon aangever, verlegging productie handpallettrucks van China naar Cambodja

Persoon van de aangever. Verlegging van de productie van handpallettrucks van China naar Cambodja om de antidumpingrechten te vermijden.

12 oktober 2023 Accijns. Compromis ter zitting

Compromis ter zitting.

4 oktober 2023 Vrijwaringsmaatregelen, staalproducten

Vrijwaringsmaatregelen. Markt van staalproducten. Invoer van bepaalde staalproducten. Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1029. Beroep tot nietigverklaring. Procesbelang....

3 oktober 2023 Accijns, designer fuels, voorhanden hebben, vrachtwagenchauffeur

Accijns. Designer Fuels. Naheffingsaanslag opgelegd aan vrachtwagenchauffeur wegens het voorhanden hebben van een accijnsgoed. De rechtbank overweegt dat aannemelijk is...

29 september 2023 Accijns. Rode diesel, voorhanden hebben

Accijns. Rode diesel. Naheffingsaanslag terecht opgelegd.

28 september 2023 Belasting op de eerste registratie van een motorvoertuig, terugbetaling

Prejudiciële verwijzing. Binnenlandse belastingen. Art. 110 VWEU. Terugbetaling van belasting die door een lidstaat in strijd met het Unierecht is geïnd. Belasting op de...

28 september 2023 Antidumping, wijnsteenzuur uit China. Hogere voorziening

Hogere voorziening. Dumping. Invoer van wijnsteenzuur uit China. Vaststelling van de normale waarde. Verordening (EU) 2016/1036. Art. 2, lid 7. Protocol inzake de toetreding...

26 september 2023 Tariefindeling, geen onderdelen ontvangtoestellen in het vrije verkeer gebracht, maar satellietontvangtoestellen in niet-gemonteerde staat, indelingsregel 2a

Uitspraak na prejudiciële vraag aan Hof van Justitie; het Hof is van oordeel dat belanghebbende geen onderdelen voor ontvangtoestellen in het vrije verkeer heeft gebracht,...

26 september 2023 Tariefindeling afdekdoek

Indeling afdekdoek in de GN. Het Hof komt met behulp van indelingsregel 3 (b) tot indeling donder post 3926. Hoger...

22 september 2023 Voornemen niet ontvangen, schending verdedigingsbeginsel, andere afloop criterium

Voornemen niet ontvangen. Schending verdedigingsbeginsel. Andere afloop-criterium. Het beroep is gegrond. utb vernietigd.