Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
20 april 2022 Beslissing geheimhoudingskamer, beperkte kennisneming gerechtvaardigd van (delen van) de inhoud van twee OLAF-rapporten

Beslissing geheimhoudingskamer. Beperkte kennisneming gerechtvaardigd (delen van) twee OLAF-rapporten. In de periode 10 december 2021 tot en met 28 januari 2022 zijn diverse...

20 april 2022 Accijns, onveraccijnsde sigaretten, voorhanden, sleutel garagebox

Accijns. Betrokkenheid bij voorhanden hebben van veraccijnsde sigaretten. De FIOD heeft op 8 juli 2014 de woning van belanghebbende, een loods en een garagebox doorzocht....

7 april 2022 (6 van 7) Accijns, illegale sigarettenfabriek, betrokken bij voorhanden hebben van tabaksproducten, verwijtbaarheid, goeder trouw, belastingplichtige, volledige accijnsschuld

Accijns. Op 24 februari 2017 is de politie binnengetreden in een aantal loodsen. Daar is een sigarettenfabriek aangetroffen. Bij de binnentreding zijn door de politie 8.934....

7 april 2022 (7 van 7) Accijns, illegale sigarettenfabriek, betrokken bij voorhanden hebben van tabaksproducten, verwijtbaarheid, goeder trouw, belastingplichtige, volledige accijnsschuld

Accijns. Op 24 februari 2017 is de politie binnengetreden in een aantal loodsen. Daar is een sigarettenfabriek aangetroffen. Bij de binnentreding zijn door de politie 8.934....

7 april 2022 (2 van 7) Accijns, illegale sigarettenfabriek, betrokken bij voorhanden hebben van tabaksproducten, verwijtbaarheid, goeder trouw, belastingplichtige, volledige accijnsschuld

Accijns. Op 24 februari 2017 is de politie binnengetreden in een aantal loodsen. Daar is een sigarettenfabriek aangetroffen. Bij de binnentreding zijn door de politie 8.934....

7 april 2022 (5 van 7) Accijns, illegale sigarettenfabriek, betrokken bij voorhanden hebben van tabaksproducten, verwijtbaarheid, goeder trouw, belastingplichtige, volledige accijnsschuld

Accijns. Op 24 februari 2017 is de politie binnengetreden in een aantal loodsen. Daar is een sigarettenfabriek aangetroffen. Bij de binnentreding zijn door de politie 8.934....

7 april 2022 Tariefindeling door extractie verkregen vanille-oleohars

Tariefindeling vanille-oleohars, invoerrechten en accijns. Verzoekster Y GmbH heeft in Duitsland een sterk naar vanille geurende, goudbruine vloeistof ingevoerd, bestaande...

7 april 2022 Recht op teruggaaf betaalde kosten verzegeling- en buitengerechtelijke incassokosten

Niet-ontvankelijkheid, verzoek om teruggaaf. Belanghebbende is douane-expediteur en heeft op 26 januari 2021 een verzoek om teruggaaf van kosten van verzegeling over de...

7 april 2022 Accijns, smokkel, accijnsgoederen, tenietgaan douaneschuld

Douaneschuld, onregelmatige wijze binnenbrengen. UB heeft samen met een groep medeplichtigen de onregelmatige invoer (smokkel) van accijnsgoederen uit Belarus op het...

7 april 2022 (3 van 7) Accijns, illegale sigarettenfabriek, betrokken bij voorhanden hebben van tabaksproducten, verwijtbaarheid, goeder trouw, belastingplichtige, volledige accijnsschuld

Accijns. Op 24 februari 2017 is de politie binnengetreden in een aantal loodsen. Daar is een sigarettenfabriek aangetroffen. Bij de binnentreding zijn door de politie 8.934....