Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
9 maart 2021 Beëindiging regeling douanevervoer, tenietgaan douaneschuld

Douane; beëindiging regeling douanevervoer; art. 366 UCDW; art. 203 CDW; tenietgaan douaneschuld; art. 124, lid 1, aanhef en onder k DWU; omzetbelasting. Als vaststaat dat...

3 maart 2021 Accijns, nationale belasting op elektriciteitsproducenten

Accijns. Andere indirecte belastingen op accijnsgoederen. Oliva Park heeft voor de jaren 2013 tot en met 2016 bij het accijnskantoor van Valencia verzocht om correctie van...

3 maart 2021 Btw bij invoer, belastbaar feit, plaats waar de douaneschuld is ontstaan (geannoteerd)

Btw bij invoer. Plaats belastbaar feit. Belanghebbende, die in Duitsland woont, heeft zijn personenvoertuig (hierna: auto) vanuit Turkije, waar de auto was geregistreerd,...

2 maart 2021 Extern communautair douanevervoer, zendingen knoflook, nieuwe mededeling, rechtszekerheid

Communautair (Unie)douanevervoer. Eiseres heeft in 2002 aangifte gedaan tot plaatsing onder de regeling extern communautair douanevervoer (T1-vervoer) van zendingen knoflook...

2 maart 2021 Verzoek om terugbetaling, art. 239 CDW. Geen sprake van bijzondere omstandigheden

Verzoek om terugbetaling. De douaneschuld waarvoor belanghebbende om terugbetaling verzoekt is ontstaan in 2002. Als het belastbare feit zich vóór de inwerkingtreding van...

25 februari 2021 Tariefindeling vliegtuigslepers

Tariefindeling vliegtuigslepers. Tariefindeling van een elektrische stangloze vliegtuigsleper, die is ontworpen om luchtvaartuigen te trekken, te slepen en te duwen (...

24 februari 2021 Accijns. Vervoer, onregelmatigheid

Schuldvorderingen accijns. Silcompa heeft in 1995 en 1996 onder schorsing van accijns ethylalcohol verkocht in Griekenland. De Italiaanse belastingdienst heeft, naar...

23 februari 2021 Tariefindeling TMC-receivers

Tariefindeling TMC-receiver. De TCM-receiver betreft een toestel (een zogenoemde Traffic Message Channel-ontvanger) die bestaat uit een FM-ontvanger, een antennekabel (...

19 februari 2021 Accijns, voorhanden hebben, risicoaansprakelijkheid

Accijns. Voorhanden hebben dieselolie. De Inspecteur heeft een naheffingsaanslag accijns voor minerale oliën en een naheffingsaanslag voorraadheffing opgelegd aan...

19 februari 2021 Accijns, strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs

Accijns. Voorhanden hebben sigaretten. De Inspecteur heeft aan belanghebbende een naheffingsaanslag accijns opgelegd alsmede een beschikking belastingrente. Dit naar...