Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
22 september 2023 Voornemen niet ontvangen, schending verdedigingsbeginsel, andere afloop criterium

Voornemen niet ontvangen. Schending verdedigingsbeginsel. Andere afloop-criterium. Het beroep is gegrond. utb vernietigd.

21 september 2023 Oorsprong, hol profiel, onafgewerkte buizen van staal, vervaardiging in meerdere landen

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie. Verordening (EU) nr. 952/2013. Douanewetboek van de Unie. Artikel 60, lid 2. Verkrijging van de oorsprong van goederen. Gedelegeerde...

21 september 2023 Douanewaarde, transactiewaarde, groente en fruit (geannoteerd)

In de onderhavige zaak heeft de Bulgaarse rechter een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie (hierna: HvJ). Kan in het kader van beroep tegen een beschikking de...

21 september 2023 Antidumping, bepaalde gietijzeren producten uit China. Hogere voorziening

Hogere voorziening. Dumping. Uitvoeringsverordening (EU) 2018/140. Invoer van bepaalde gietijzeren producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China en India. Definitief...

14 september 2023 Accijns, belastingentrepots, voorwaarden vergunning opening en beheer, erkende entrepothouder, niet-naleving voorwaarden

Prejudiciële verwijzing. Accijns. Richtlijn 2008/118/EG. Art. 16. Regeling inzake belastingentrepots. Voorwaarden waaronder een vergunning voor de opening en het beheer van...

14 september 2023 Wijzigen van aangiften, art. 173, lid 3, DWU.

Wijziging van de aangiften (van aangiften in eigen naam en voor eigen rekening naar aangiften in eigen naam, maar voor rekening van de importeur) niet mogelijk. Artikel 173...

12 september 2023 Accijns. Betrokkenheid bij het voorhanden hebben van sigaretten

Accijns. Naheffing. Betrokkenheid bij het voorhanden hebben van sigaretten.

8 september 2023 Art. 81-1 Wet RO. Tariefindeling reflectoren. Andere delen van aanhangwagens of andere artikelen van kunststof

HR: 81.1 RO.

7 september 2023 Accijns, onregelmatige onttrekking aan schorsingsregeling, vervalsing geleidedocument

Prejudiciële verwijzing. Vrij verkeer van goederen. Accijnzen. Richtlijn 92/12/EEG – Artikel 6, lid 1, onder a). Verschuldigdheid van de accijns. Onregelmatige onttrekking...

6 september 2023 Beroep niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Art. 8:54; beroep niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding.