Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
12 april 2018 Douanerechtspraak 2018/97*, Hof van Justitie, 12 april 2018, ECLI:EU:C:2018:247

Tariefindeling spinaal fixatiesysteem. Het Hof van Justitie oordeelt dat
spinale fixatiesystemen niet in GN-onderverdeling 9021 90 90 kunnen worden
ingedeeld als die...

6 april 2018 Douanerechtspraak 2018/88, Hoge Raad der Nederlanden, 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:528

Tariefindeling e-reader. De Hoge Raad doet de zaak af met toepassing van
artikel 81, lid 1, van de Wet RO. In de voorliggende uitspraak van het
Gerechtshof Amsterdam,...

6 april 2018 Douanerechtspraak 2018/87, Hoge Raad der Nederlanden, 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:522

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de
situatie dat bij een controle achteraf de inspecteur de tariefindeling van de
ingevoerde...

6 april 2018 Douanerechtspraak 2018/107, RECHTBANK Noord-Holland, 6 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:4729

De rechtbank stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de
geldigheid van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 501/2013 ten aanzien van twee
producenten-...

4 april 2018 Douanerechtspraak 2018/101, GERECHTSHOF Arnhem - Leeuwarden, 4 april 2018, 15/01522

Bpm. Teruggaaf bij export. Het Hof is van oordeel dat geen recht bestaat op
teruggaaf van bpm. Voorts faalt het betoog van belanghebbende dat artikel 14a
van de Wet bpm...

30 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/86, Hoge Raad der Nederlanden, 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:478

Tariefindeling plisségordijnen. De Hoge Raad doet de zaak af met toepassing
van artikel 81, lid 1, van de Wet RO. In de voorliggende uitspraak van het
Gerechtshof...

30 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/85, Hoge Raad der Nederlanden, 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:477

Tariefindeling harpsluiting. De Hoge Raad doet de zaak af met toepassing van
artikel 81, lid 1, van de Wet RO. In de voorliggende uitspraak van het
Gerechtshof...

29 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/94, Gerecht in eerste aanleg van Aruba, 29 maart 2018, ECLI:NL:OGEAA:2018:165

Belanghebbende is douane-expediteur en treedt bij de invoer als aangever op
en voert de goederen in op eigen naam maar voor rekening van de importeur van de
goederen....

19 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/93, College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19 maart 2018, ECLI:NL:CBB:2018:120

Verweerder (NVWA) heeft de invoer in de Europese Unie van een container met
schedels en hoorns van waterbuffels vanuit Thailand, bestemd voor
woningdecoratie, terecht...

15 maart 2018 Douanerechtspraak 2018/96*, Hof van Justitie, 15 maart 2018, ECLI:EU:C:2018:187

Antidumpingrecht op schoeisel. Het Hof van Justitie oordeelt dat
uitvoeringsverordening (EU) 2016/223 geldig is. Op grond van deze verordening
zijn de lidstaten...