Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
19 februari 2021 Accijns, strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs

Accijns. Voorhanden hebben sigaretten. De Inspecteur heeft aan belanghebbende een naheffingsaanslag accijns opgelegd alsmede een beschikking belastingrente. Dit naar...

16 februari 2021 Art. 239 CDW, terugbetaling, bijzonder geval, vergunning, ongeldigverklaring, actieve veredeling, wederuitvoer

Verzoek om terugbetaling. Rottendorf Pharma geeft Ertugliflozine aan voor het vrije verkeer. In het IT-systeem van Rottendorf wordt deze stof als communautair aangemerkt....

10 februari 2021 Invoervrijstelling, motorjacht, voorwaarden

Vrijstelling invoer motorjacht. Op het moment van binnenkomst van het motorjacht in Curaçao is niet voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van de invoervrijstelling...

9 februari 2021 Verbintenissenrecht. Koper wil na vrijgave goederen niet meer afnemen omdat de hype voorbij is. Ingebrekestelling, omvang ontbindingsschade

Verbintenissenrecht. De vof is een onderneming die zich onder meer bezighoudt met het verhandelen van speelgoed. De vof heeft in 2017 spinners gekocht van de vennootschap....

9 februari 2021 Antidumpingrechten, oorsprong, bevestigingsmiddelen, bewijslast inspecteur

Antidumpingrechten bevestigingsmiddelen. Gelet op het arrest van het Hof van Justitie van 9 juli 2020, C-104/19, Donex Shipping and Forwarding BV,...

5 februari 2021 Accijns, betrokkenheid voorhanden hebben, wetenschap

Accijns. In de periode van 1 april 2010 tot en met 5 april 2013 heeft in Nederland fraude plaatsgevonden met accijnsvrije minerale oliën (benzine, gasolie en dieselolie). De...

5 februari 2021 Tariefindeling elektrische step/autoped, voertuig/vervoermiddel/motorrijwiel met elektrische motor zoals Segway en Oxboard

Tariefindeling elektrische step/autoped. De bedrijfsactiviteiten van eiseres bestaan onder meer uit de verhuur van sport- en recreatieartikelen, een groothandel in fietsen...

4 februari 2021 Tariefindeling validator voor bankbiljetten en geldlades

Tariefindeling validator. Aan verzoekster is een bindende tariefinlichting (BTI) verstrekt die het product iPRO-RC overeenkomstig uitvoeringsverordening (EU) 2016/1760...

4 februari 2021 Antidumping, dreiging aanmerkelijke schade, factoren, bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal uit China, ongeldigheid

Antidumpingrechten staal. Eurocylinder is fabrikant van hogedrukstalen flessen en heeft naadloze buizen en pijpen (NBP) uit China geïmporteerd, die werden vervaardigd door...

19 januari 2021 Antidumping, verzoek om terugbetaling, schoeisel, uitreiken UTB

Antidumpingrechten. Op 20 augustus 2010 heeft Y in naam en voor rekening van belanghebbende aangifte gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van schoeisel met oorsprong...