Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
7 april 2022 (4 van 7) Accijns, illegale sigarettenfabriek, betrokken bij voorhanden hebben van tabaksproducten, verwijtbaarheid, goeder trouw, belastingplichtige, volledige accijnsschuld

Accijns. Op 24 februari 2017 is de politie binnengetreden in een aantal loodsen. Daar is een sigarettenfabriek aangetroffen. Bij de binnentreding zijn door de politie 8.934....

7 april 2022 (1 van 7) Accijns, illegale sigarettenfabriek, betrokken bij voorhanden hebben van tabaksproducten, verwijtbaarheid, goeder trouw, belastingplichtige, volledige accijnsschuld

Accijns. Op 24 februari 2017 is de politie binnengetreden in een aantal loodsen. Daar is een sigarettenfabriek aangetroffen. Bij de binnentreding zijn door de politie 8.934....

5 april 2022 Vervoerrecht, vervoer van duiven naar China, vervoer of expeditie, procespartij, stelplicht en bewijslast

Civiel recht. Geïntimeerde heeft appellant opdrachten gegeven met betrekking tot het vervoer van in totaal 84 duiven naar China. Hiervoor heeft geïntimeerde bedragen contant...

1 april 2022 Accijns, aanwezigheid gasolie in bunkertanks motortankschip, belastbaar feit, belastingplichtige, vrijstelling

Accijns: aanwezigheid gasolie in de bunkertanks van een motortankschip. Vrijstelling van accijns? Zijn de monsters op correcte wijze genomen en geanalyseerd?

1 april 2022 Accijns, aanwezigheid gasolie in bunkertanks motortankschip, vrijstelling, monsters correct genomen en geanalyseerd?

Accijns: aanwezigheid gasolie in de bunkertanks van een motortankschip. Vrijstelling van accijns? Zijn de monsters op correcte wijze genomen en geanalyseerd?

1 april 2022 Accijns, aanwezigheid gasolie in bunkertanks motortankschip, belastbaar feit, belastingplichtige, vrijstelling

Accijns: aanwezigheid gasolie in de bunkertanks van een motortankschip. Is sprake van een belastbaar feit? Wie is de belastingplichtige? Vrijstelling van accijns?

1 april 2022 Accijns, aanwezigheid gasolie in bunkertanks motortankschip, belastbaar feit, belastingplichtige, vrijstelling

Accijns: aanwezigheid gasolie in de bunkertanks van een motortankschip. Vrijstelling van accijns? Zijn de monsters op correcte wijze genomen en geanalyseerd?

30 maart 2022 Verbintenissenrecht, eindvonnis na tussenvonnis. Bewijs dwaling niet geleverd. Toewijzing vorderingen tot vrijwaring en zekerheid

Verbintenissenrecht. Eindvonnis na tussenvonnis. Bij vonnis van 24 februari 2021 is Vollers Holland B.V. (hierna: Vollers) toegelaten tot het bewijs dat Customs Support...

29 maart 2022 UTB, direct vertegenwoordiger, niet rechtstreeks geraakt, geen recht op bezwaar of beroep

Accijns invoer tabaksafval. Eiseres heeft als direct vertegenwoordiger voor bedrijf X een aangifte ‘in het vrije verkeer brengen’ gedaan voor 16.050 kilo van een goed met de...

29 maart 2022 Antidumping, zonnepanelen, verzonden vanuit Taiwan

Compenserende rechten en antidumpingrechten. Zonnepanelen verzonden vanuit Taiwan. Op 1 en 3 juni 2015 zijn voor belanghebbende zonnepanelen aangegeven voor het vrije...