Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
2 oktober 2020 Accijns, op de zaak betrekking hebbende stukken. Naheffingsaanslag. Onregelmatigheden tijdens overbrenging

Accijns. De activiteiten van belanghebbende bestaan uit de opslag en distributie van gekoelde en bevroren (accijns)goederen voor rekening en onder eigendom van derden. Aan...

29 september 2020 Uitvoervergunning, vergunningplichtig, strategische goederen, terecht geweigerd

Beroep tegen afgewezen aanvraag om uitvoervergunning. Naar 's hofs oordeel is sprake van een vergunningplichtig product op de voet van art. 11 lid 1 van het Besluit...

29 september 2020 Ontvankelijkheid, onttrekking aan douanetoezicht, douaneschuldenaar

Douanerecht; UTB's; ontvankelijkheid bezwaar; onttrekking aan het douanetoezicht; douaneschuldenaar.

29 september 2020 Ontvankelijkheid, onttrekking aan douanetoezicht, douaneschuldenaar

Extern douanevervoer. Knoflook. Onttrekking aan douanetoezicht. Belanghebbende heeft verse knoflook met oorsprong China gekocht en opgeslagen in een douane-entrepot. De...

24 september 2020 Ontvankelijkheid. Beroep kennelijk niet-ontvankelijk

Ontvankelijkheid. Eiser heeft geen beroepsgronden vermeld in het beroepschrift. De rechtbank heeft eiser bij aangetekende brief verzocht om binnen vier weken dit verzuim te...

22 september 2020 Antidumping- en compenserende rechten. Oorsprong. Zonnepanelen, land van oorsprong en verzending Maleisië, bewijslast Chinese oorsprong, beroep op artikel 119 DWU

Antidumping- en compenserende rechten. Oorsprong zonnepanelen. In 2013 en 2014 zijn aangiften ingediend voor het in het vrije verkeer brengen van zonnepanelen. Als land van...

22 september 2020 Accijns, tabak. Onveraccijnsde waterpijptabak, omkering en verzwaring bewijslast, redelijke schatting

Accijns. Waterpijptabak. Belanghebbende exploiteert een poolcentrum annex shishalounge. De lounge is een horecagelegenheid waar onder andere waterpijp kan worden gerookt....

22 september 2020 Accijns. Art. 20 lid 2 tweede volzin, AWR staat niet aan het opleggen van een naheffingsaanslag in de weg

Accijns. Uitspraak na verwijzingsarrest Hoge Raad van 29 november 2019, nr. 18/00474,...

17 september 2020 Tariefindeling steenpapier

Tariefindeling steenpapier. Eiseres drijft een groothandel in papier- en kartonwaren. Op 24 oktober 2017 is een aangifte gedaan voor het brengen in het vrije verkeer van een...

17 september 2020 Vertegenwoordigingsbevoegdheid. Eiseres heeft niet opgetreden als direct vertegenwoordiger. Douanewaarde, transactiewaarde, berekening

Vertegenwoordigingsbevoegdheid. Douanewaarde. Eiseres geeft naar het oordeel van de rechtbank een verkeerde interpretatie van een passage uit de door haar en een derde...