Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
24 februari 2023 Verzoeken om terugbetaling, art. 120 DWU, bijzondere omstandigheden

Verzoeken om terugbetaling. Art. 120 DWU. Bijzondere omstandigheden.

24 februari 2023 Actieve veredeling, vergunning, douaneschuld, art. 124, lid 1, h en k DWU, rente op achterstallen

Voorwaarden vergunning actieve veredeling. Douaneschulden ontstaan o.g.v. art. 79, lid1, aanhef en onder c DWU. Art. 124, lid 1, aanhef en letters h en k DWU. Rente op...

23 februari 2023 Bevoegdheid doen aangiften, directe vertegenwoordiger, UTB, schuldenaar

In hoger beroep is in geschil of de bestreden utb terecht aan belanghebbende is uitgereikt. Het geschil spitst zich toe op de vraag of belanghebbende bevoegd was om bij het...

22 februari 2023 Accijns en voorraadheffing. Losse brandstofreservoirs, maximuminhoud tanks

Naheffingsaanslag accijns en voorraadheffing terecht opgelegd, nu sprake is van losse brandstofreservoirs. Er is terecht geheven over de maximuminhoud van de tanks in plaats...

21 februari 2023 Vergunning AV, navordering bijkomende veredelingsproducten

Douanekamer. In geschil is of terecht invoerrechten zijn nagevorderd over bijkomende veredelingsproducten. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

21 februari 2023 Verzoek om terugbetaling, vertrouwensbeginsel, aanzuiveringsafrekening AV

Douanekamer. In geschil is het verzoek om terugbetaling en het beroep op het vertrouwensbeginsel. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

21 februari 2023 Machtiging zonder recht substitutie. Beroep niet-ontvankelijk

Machtiging zonder recht van substitutie. Indiener van het beroep was niet bevoegd belanghebbende te vertegenwoordigen. Rechtbank had het beroep niet-ontvankelijk moeten...

17 februari 2023 Ontvankelijkheid bezwaar

In twee uitspraken op bezwaar heeft verweerder de bezwaren van eiseres gericht tegen twee utb’s niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Eiseres stelt dat...

17 februari 2023 Antidumping, zwaar thermisch papier van oorsprong uit Zuid-Korea

Antidumping. Bepaald zwaar thermisch papier uit Zuid-Korea. Naar aanleiding van een klacht van de European Thermal Paper Association (ETPA) heeft de Europese Commissie op 10...

10 februari 2023 Verzoek gevolmachtigde, erkennen overmacht, vrijgeven zekerheid

Rechtsgeldig besluit. Belanghebbende. Op 1 juli 2017, 1 oktober 2017 en 1 januari 2018 heeft de minister van Economische Zaken aan 307 ondernemingen in totaal 485...