Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
28 september 2023 Belasting op de eerste registratie van een motorvoertuig, terugbetaling

Prejudiciële verwijzing. Binnenlandse belastingen. Art. 110 VWEU. Terugbetaling van belasting die door een lidstaat in strijd met het Unierecht is geïnd. Belasting op de...

26 september 2023 Tariefindeling afdekdoek

Indeling afdekdoek in de GN. Het Hof komt met behulp van indelingsregel 3 (b) tot indeling donder post 3926. Hoger...

26 september 2023 Tariefindeling, geen onderdelen ontvangtoestellen in het vrije verkeer gebracht, maar satellietontvangtoestellen in niet-gemonteerde staat, indelingsregel 2a

Uitspraak na prejudiciële vraag aan Hof van Justitie; het Hof is van oordeel dat belanghebbende geen onderdelen voor ontvangtoestellen in het vrije verkeer heeft gebracht,...

22 september 2023 Voornemen niet ontvangen, schending verdedigingsbeginsel, andere afloop criterium

Voornemen niet ontvangen. Schending verdedigingsbeginsel. Andere afloop-criterium. Het beroep is gegrond. utb vernietigd.

22 september 2023 Voornemen niet ontvangen, schending verdedigingsbeginsel, andere afloop criterium

Voornemen niet ontvangen. Schending verdedigingsbeginsel. Andere afloop-criterium. Het beroep is gegrond. utb vernietigd.

21 september 2023 Oorsprong, hol profiel, onafgewerkte buizen van staal, vervaardiging in meerdere landen

Prejudiciële verwijzing. Douane-unie. Verordening (EU) nr. 952/2013. Douanewetboek van de Unie. Artikel 60, lid 2. Verkrijging van de oorsprong van goederen. Gedelegeerde...

21 september 2023 Douanewaarde, transactiewaarde, groente en fruit (geannoteerd)

In de onderhavige zaak heeft de Bulgaarse rechter een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie (hierna: HvJ). Kan in het kader van beroep tegen een beschikking de...

21 september 2023 Antidumping, bepaalde gietijzeren producten uit China. Hogere voorziening

Hogere voorziening. Dumping. Uitvoeringsverordening (EU) 2018/140. Invoer van bepaalde gietijzeren producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China en India. Definitief...

14 september 2023 Accijns, belastingentrepots, voorwaarden vergunning opening en beheer, erkende entrepothouder, niet-naleving voorwaarden

Prejudiciële verwijzing. Accijns. Richtlijn 2008/118/EG. Art. 16. Regeling inzake belastingentrepots. Voorwaarden waaronder een vergunning voor de opening en het beheer van...

14 september 2023 Wijzigen van aangiften, art. 173, lid 3, DWU.

Wijziging van de aangiften (van aangiften in eigen naam en voor eigen rekening naar aangiften in eigen naam, maar voor rekening van de importeur) niet mogelijk. Artikel 173...