Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
19 januari 2021 Antidumping, verzoek om terugbetaling, schoeisel, uitreiken UTB

Antidumpingrechten. Belanghebbende heeft op 22 december 2011 twee verzoeken om terugbetaling ingediend voor antidumpingrechten. Deze rechten zijn betaald voor het in het...

15 januari 2021 Accijns, tabaksproducten, particulier, anders dan voor eigen behoeften, Luxemburgse accijnszegels, commerciële doeleinden voorhanden (geannoteerd)

Accijns. De Inspecteur heeft van belanghebbende de accijns nageheven omdat bij een doorzoeking van de Nederlandse woning van belanghebbende, zijn garage en zijn personenauto...

14 januari 2021 Energierichtlijn, door autonome regio van een lidstaat vastgestelde regeling, bijdrage aankoop aan accijns onderworpen benzine en dieselolie, vrijstelling of verlaging accijns, begrip gehele of gedeeltelijke teruggave

Accijns. Niet-nakomingsprocedure. In Italië is in een bepaalde regio een bijdrageregeling ingevoerd waardoor inwoners een vaste prijsverlaging krijgen per liter benzine en...

12 januari 2021 Antidumping- en compenserende rechten, oorsprong zonnepanelen. Verdedigingsbeginsel, motiveringsbeginsel

Oorsprong zonnepanelen. Antidumping- en compenserende rechten. C BV heeft in naam en voor rekening van eiseres op 1 en 2 december 2014 in totaal zes aangiften gedaan om 8780...

12 januari 2021 Verzoek om terugbetaling. Tariefindeling puffy stickers en letter stickers, drukwerk

Tariefindeling puffy stickers en letter stickers. C V.O.F heeft op 6 juni 2015 als direct vertegenwoordiger van eiseres aangifte gedaan tot plaatsing onder de regeling ‘in...

5 januari 2021 Postbezorging, tenietgaan utb door verjaring

Tenietgaan douaneschuld door verjaring. Tijdige terpostbezorging aanslagbiljet. Uitspraak na verwijzing arrest Hoge Raad der Nederlanden van 7 februari 2020, nr. 17/03159,...

31 december 2020 Omzetbelasting, 0%-tarief. Accijnsgoederen. Is het nihiltarief van toepassing, zijn de goederen naar België vervoerd?

Omzetbelasting. Intracommunautaire transacties. Toepassing 0%-tarief. Belanghebbende heeft gasolie verkocht aan een in België gevestigde onderneming en heeft ter zake van...

28 december 2020 Oorsprong, invoercertificaat, invoer tarwe, onjuist land van oorsprong

Invoercertificaat. Zekerheid. Op 23 juni 2018 heeft eiseres een aanvraag ingediend voor een invoercertificaat voor de invoer van 783.600 kg tarwe met GN-code 1009 99 00 met...

18 december 2020 Douanerechtspraak 2020/131*, Hoge Raad, 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2081

Oorsprong. Eindarrest na arrest Hoge Raad van 19 april 2019, 17/01695,...

17 december 2020 Btw, vrijstellingen bij uitvoer, goederen die door een niet op het grondgebied van de betrokken lidstaat gevestigde afnemer worden verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de Europese Unie, goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van rei

Btw. Bakati liet in Hongarije sierplanten op eigen rekening vervoeren naar een opslagruimte in de buurt van de Servisch-Hongaarse grens. Bakati stelde facturen op en...