Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
10 februari 2023 Accijns, gasolie met te weinig Solvent Yellow, bunkertank binnenvaartschip, schuldenaar. Prejudiciële vragen

Accijns. Gasolie in bunkertank binnenvaartschip. Solvent Yellow-gehalte. Belanghebbende, woonachtig in Duitsland, is eigenaar van een motortankschip dat hij gebruikt om in...

9 februari 2023 Tariefindeling Tubular Transport Running-system (TubeLock)

Tariefindeling. Tubular Transport Running-system (TubeLock). Op 28 februari 2014 verzocht Global Gravity ApS (hierna: GG) de Deense belastingdienst om een bindende...

9 februari 2023 Tariefindeling opblaasbare ligmeubelen (air loungers)

Tariefindeling. Opblaasbare ligmeubelen (air loungers). In juli 2017 heeft LB air loungers aangegeven voor het vrije verkeer. Deze goederen zijn ingevoerd onder...

2 februari 2023 Motorrijtuigenbelasting, gebruikte voertuigen die uit andere lidstaten worden ingevoerd en naar andere lidstaten worden uitgevoerd, uitvoerrestitutie

Prejudiciële verwijzing. Binnenlandse belastingen. Artikel 110 VWEU. Motorvoertuigen. Motorrijtuigenbelasting. Gebruikte voertuigen die uit andere lidstaten worden ingevoerd...

25 januari 2023 Intracommunautaire verwervingen, internationale gegevensuitwisseling, btw-fraude, nultarief

Btw-richtlijn; intracommunautaire verwervingen; internationale gegevensuitwisseling; btw-fraude; niet voldaan aan voorwaarden voor toepassing nultarief; omzetbelasting...

24 januari 2023 Antidumping Zonnepanelen, China, niet-preferentiële oorsprong, afzien navordering art. 220-2-b CDW

Antidumpingrechten voor in China vervaardigde zonnepanelen; niet-preferentiële oorsprong; afzien van navordering op grond van art. 220 CDW; toepasselijke tarief.

24 januari 2023 Verzoek om teruggaaf invoerrechten, motorvoertuigen

De aangever heeft namens de importeur twee motorvoertuigen ten invoer aangegeven en heeft een bedrag van in totaal NAf 16.932.60 aan invoerrechten voldaan. In geschil is het...

24 januari 2023 Antidumping Zonnepanelen, China, expediteur aangemerkt als aangever, verbintenisfactuur, tarief

Invoer zonnepanelen uit China. Belanghebbende (expediteur) aangemerkt als aangever; toepassing verbintenisfactuur; tarief antidumpingrecht.

12 januari 2023 Accijns, rooktabak, feitelijke beschikkingsmacht, wetenschap niet vereist, niet verplicht FIOD dossier

Accijns, rooktabak, feitelijke beschikkingsmacht, wetenschap niet vereist, niet verplicht FIOD-dossier. Op 29 maart 2017 heeft de FIOD de locatie van belanghebbende...

29 december 2022 Tariefindeling mandarijnenpartjes, oorsprong China, ontvliezen losse partjes, wijze van bereiding

Tariefindeling mandarijnenpartjes, oorsprong China, ontvliezen, bereidingswijze. Namens belanghebbende zijn in de periode van 25 augustus 2015 tot en met 20 juni 2016 in...