Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
29 maart 2022 Bekendmaking utb, tijdigheid bezwaar, adreswijziging, utb op juiste wijze bekendgemaakt

Niet-ontvankelijkheid, bezwaar. De Inspecteur heeft met dagtekening 27 mei 2014 een uitnodiging tot betaling (utb) uitgereikt aan belanghebbende. De Inspecteur heeft de utb...

29 maart 2022 Tabaksproduct, rooktabak in de zin van de Wet op de accijns, afvallen van tabak

Accijns invoer tabaksafval. Namens eiseres is door een direct vertegenwoordiger (hierna: d.v.) een aangifte ‘in het vrije verkeer brengen’ gedaan voor 16.050 kilo van een...

24 maart 2022 Accijns, verkeer onder schorsing, uitslag tot verbruik, vervalsing AGD, overtreding of onregelmatigheid, onttrekking, fraude derde

Accijns. Verkeer onder schorsing van accijns. Op 5 januari 2010 hebben Tsjechische douaneambtenaren drie tankwagens gecontroleerd die volgens de overgelegde...

22 maart 2022 Tariefindeling multifunctionele apparaten

Tariefindeling multifunctionele apparaten. Belanghebbende is een producent van onder meer multifunctionele apparaten (hierna: mfa’s). Zij heeft verzocht om terugbetaling van...

22 maart 2022 Tariefindeling Emerox 1144, percentage zuiverheden, chemisch product, vertrouwensbeginsel

Tariefindeling ‘ Emerox 1144’. Eiseres is een producent van chemicaliën. Op naam en voor rekening van eiseres zijn 19 aangiften ingediend in de periode van 22 januari 2016...

22 maart 2022 Tariefindeling Emerox 1144, percentage zuiverheden, chemisch product, vertrouwensbeginsel

Tariefindeling ‘Emerox 1144’. Eiseres is een producent van chemicaliën. Op naam en voor rekening van eiseres zijn 69 aangiften ingediend in de periode van 28 maart 2017 tot...

18 maart 2022 Accijns, onveraccijnsde sigaretten, voorhanden, sleutel garagebox

Accijns. Betrokkenheid bij voorhanden hebben van onveraccijnsde sigaretten. De FIOD heeft op 8 juli 2014 de woning van belanghebbende, een loods en een garagebox doorzocht....

16 maart 2022 Tariefindeling pantoffels, textiel zool zichtbaar met het blote oog

Tariefindeling pantoffels. Eiseres heeft voor goederen, die zijn omschreven als ‘indoor slipper’, een aangifte ingediend onder GN-postonderverdeling 6405 20 91 00 (4%),...

16 maart 2022 Tariefindeling pantoffels, verzoek om terugbetaling, textiel zool zichtbaar met het blote oog

Tariefindeling pantoffels. Eiseres heeft voor pantoffels (mens indoor slipper upper) een aangifte ingediend onder GN-postonderverdeling 6404 19 10 00 (16,9%), pantoffels en...

14 maart 2022 Accijns, teruggaaf, integrale vergoeding, kosten rechtsbijstand

Accijns, teruggaaf accijnszegels. Belanghebbende is importeur van onder andere sigaretten. Op grond van art. 2 van de Landsverordening accijns op sigaretten wordt accijns...