Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
16 september 2020 Tariefindeling reflectors (signaalplaten)

Tariefindeling van reflectors (signaalplaten). Op 24 november 2017 heeft D B.V. als directe vertegenwoordiger voor eiseres een aangifte gedaan voor een zending reflectors....

15 september 2020 Weigering onvolledige Form A. Ontbreken handtekening exporteur, herstel gebrek, artikel 220, lid 2, onderdeel b, van het CDW

Weigering onvolledige Form A. Het hof oordeelt dat de Inspecteur het Form A terecht heeft geweigerd omdat in vak 12 de handtekening van de exporteur ontbreekt....

10 september 2020 Douanewaarde. Invoer van elektronische producten die zijn uitgerust met software (geannoteerd)

Douanewaarde. Volgens het Hof van Justitie moet bij de invoer van regeleenheden de economische waarde van in de Europese Unie gecreëerde software worden bijgeteld bij de...

1 september 2020 Tariefindeling haarlotion bestemd voor het doden van hoofdluizen en neten d.m.v. verstikking

Tariefindeling haarlotion. De rechtbank deelt haarlotion, die wordt gebruikt om hoofdluizen en neten te bestrijden, in onder GN-onderverdeling 3808 91 90 als insectendodend...

12 augustus 2020 Beroep kennelijk niet-ontvankelijk

Beroep kennelijk niet-ontvankelijk, niet ontvangen machtiging. De Rechtbank heeft de gestelde gemachtigde verzocht om een machtiging waaruit blijkt dat hij gemachtigd is...

10 augustus 2020 Strafrecht. Mega Watercypres. Veroordeling voorhanden hebben onveraccijnsde sigaretten. OVAR van witwasfeit in verband met verkregen uit eigen misdrijf. Strafmaat

Strafrecht. Verdachte is als bestuurder aangehouden bij de onderschepping van een partij onveraccijnsde sigaretten die vanuit het buitenland in een vrachtwagen naar...

10 augustus 2020 Strafrecht. Mega Watercypres. Vrijspraak voorhanden hebben onveraccijnsde sigaretten

Strafrecht. Verdachte is naar voren gekomen in een onderzoek van de FIOD naar de handel in onveraccijnsde en merkvervalste sigaretten in georganiseerd verband. Aan verdachte...

7 augustus 2020 Strafrecht. Veroordeling douanier, medeplegen invoer cocaïne

Strafrecht. Veroordeling douaneambtenaar, medeplegen invoer cocaïne. De verdediging betoogt dat de verdachte moet worden vrijgesproken omdat niet overtuigend is vastgesteld...

5 augustus 2020 Accijns. Tekort lading FAME, mededeling 61, verliesnorm, accijnsproduct

Accijns. Eiseres heeft een lading Fatty Acid Methyl Ester (FAME) onder schorsing van accijns en onder dekking van een elektronisch Administratief Document (e-AD) per...

5 augustus 2020 Samenvoegen aangiften en indeling onderdelen rijwielen, niet-complete of complete rijwielen

Samenvoegen aangiften. Tariefindeling. Rijwielonderdelen. Op 9 en 25 september 2014 en op 30 januari 2015 heeft eiseres vier afzonderlijke aangiften voor het vrije verkeer...