Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
18 augustus 2022 Invoerrecht voertuigen met hybride aandrijvingssystemen of mild-hybride aandrijvingssystemen

Tariefindeling mild-hybride voertuigen. Belanghebbende heeft in 2019 en 2020 drie voertuigen van het merk Mercedes-Benz, GLE 450 4MATIC, ingevoerd (hierna: de voertuigen)....

16 augustus 2022 Vernietiging utb, douaneschuld, inningsbevoegdheid, rechtszekerheidsbeginsel, verbod op willekeur

Vernietiging utb. Douaneschuld. Rechtszekerheidsbeginsel. Belanghebbende heeft op 13 en 18 november 2002 aangiften gedaan tot plaatsing van twee zendingen knoflook onder de...

16 augustus 2022 Verzoek om terugbetaling, art. 239 CDW, geen bijzondere omstandigheid

Verzoek om terugbetaling art. 239 CDW. Geen bijzondere omstandigheid. Belanghebbende heeft op 13 en 18 november 2002 aangiften gedaan tot plaatsing van knoflook onder de...

11 augustus 2022 Tariefindeling relais/relaismodules. Hoofdfunctie, nevenfuncties

Tariefindeling van relais/relais-modules. In de periode van 24 augustus 2018 tot en met 20 november 2018 heeft A B.V. als direct vertegenwoordiger van eiseres zeven...

4 augustus 2022 Accijns. Rode gasolie, leveringen in België, verzoek om teruggaaf

Accijns. Rode diesel. Voorhanden hebben. Belanghebbende handelt in gasolie, die is voorzien van herkenningsmiddelen (rode diesel). Zij beschikt over tankwagens waarmee de...

2 augustus 2022 Levensmiddel, sesamzaad, (weder)uitvoeren naar India

Sesamzaad. Gehalte van ethyleenoxide. (Weder)uitvoeren naar India. In september 2020 is een partij sesamzaad uit India geëxporteerd en naar Nederland vervoerd. De zending is...

2 augustus 2022 Tariefindeling speelgoed, geen afbeelding van een dier of een menselijk wezen

Tariefindeling speelgoed. Geen afbeelding dier of menselijk wezen. Eiseres heeft verweerder op 22 mei 2019 verzocht om een BTI voor een product. Zij heeft verzocht om de...

1 augustus 2022 Gezouten kippenvlees uit Brazilië, verbeurdverklaring gestelde zekerheid na verlening invoercertificaten, overmacht, vertrouwensbeginsel

Zekerheid. Gezouten kippenvlees. Overmacht. Eiseressen hebben aanvragen voor invoercertificaten ingediend voor de invoer van gezouten kippenvlees uit Brazilië. Zij hebben...

25 juli 2022 Vergunning AV (schorsing), hoeveelheid een vergunningsvoorwaarde, rente op achterstallen, art. 124-1-h en k, DWU

Vergunning Actieve veredeling schorsingssysteem. Hoeveelheid. Vergunningsvoorwaarde. Eiseres produceert, importeert en exporteert zuivelproducten (waaronder boter, boterolie...

22 juli 2022 Tariefindeling zwembadcovers

Verzoek om terugbetaling. Tariefindeling zwembadcovers. Eiseres heeft in de periode van 9 juni 2016 tot en met 27 juni 2016 drie douaneaangiften gedaan voor het in het vrije...