Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
3 december 2020 Antidumping wijnsteenzuur uit China, verlies status marktgerichte onderneming tijdens procedure nieuwe onderzoek, vaststelling normale waarde

Antidumpingrechten wijnsteenzuur. Hogere voorziening in het arrest van het Gerecht van 3 mei 2018, Distillerie Bonollo e.a./Raad (T-431/12, EU:T:2018:251, Douanerechtspraak...

3 december 2020 Tariefindeling scheepscasco's, begrippen ‘de vaart in volle zee’ en ‘zeeschip’

Tariefindeling scheepscasco’s. Het hof heeft in zaak nr. 17/00403 een prejudiciële vraag gesteld over de indeling van tariefindeling van scheepscasco’s. In het arrest van 11...

3 december 2020 Belasting energieproducten en elektriciteit, belastbaar feit, verbruik binnen bedrijf

Accijns. Repsol vervaardigt energieproducten door middel van ruwe aardolieraffinage. Naast energieproducten levert het raffinageproces andere producten op die binnen de...

3 december 2020 Uitspraak na HvJ 11 maart 2020, C-192/19; tariefindeling scheepscasco's, begrippen ‘de vaart in volle zee’ en ‘zeeschip’

Tariefindeling scheepscasco’s. In het arrest van 11 maart 2020, C-192/19, Rensen Shipbuilding BV,...

1 december 2020 Verzoek om terugbetaling. Bevoegdheid Nederlandse douane. De beslissing op bezwaar is niet onbevoegd genomen. Geen vooringenomenheid. Niet voldaan aan verplichtingen voor de beëindiging regeling Uniedouanevervoer. Niet op een alternatieve manier het bewij

Verzoek om terugbetaling. Extern douanevervoer. A is een logistiek dienstverlener, die zich specifiek bezighoudt met de logistiek rondom het bevoorraden van schepen. Zij...

1 december 2020 Tariefindeling led rabbit

Tariefindeling ‘led rabbits’. Eiseres heeft een aangifte voor het vrije verkeer ingediend voor het product ‘led rabbits’ onder GN-onderverdeling 9405 40 39 00 (‘elektrische...

1 december 2020 Niet-ontvankelijkheid verzoek om terugbetaling

Niet-ontvankelijkheid. Een logistiek dienstverlener heeft de douanewerkzaamheden uitbesteed aan eiseres. Eiseres is expediteur en heeft als toegelaten afzender goederen...

1 december 2020 Accijns, Solvent Yellow, voorhanden hebben onveraccijnsde gasolie, vrijstelling, onderzoeksmethode douanelaboratorium

Accijns. Voorhanden hebben. Op 3 december 2015 is door de douane een controle ingesteld aan boord van het motortankschip (mts) Selina (hierna: het schip). Het schip wordt...

1 december 2020 Verzoek om terugbetaling, niet-ontvankelijkheid

Niet-ontvankelijkheid bezwaarschrift. In hoger beroep stelt belanghebbende dat hij niet in staat is geweest binnen de wettelijk gestelde termijn bezwaar te maken tegen de...

1 december 2020 Verzoek om terugbetaling. UTB is aan iemand anders dan eiseres opgelegd. Beroep is niet-ontvankelijk

Niet-ontvankelijkheid. Eiseres is logistiek dienstverlener, die zich bezighoudt met de logistiek rondom het bevoorraden van schepen. Zij heeft de douanewerkzaamheden...