Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
3 augustus 2020 Tariefindeling, bti, voedingssupplement

Tariefindeling voedingssupplement. Bindende tariefinlichting (BTI). In de onderhavige zaak is in geschil of het voedingssupplement moet worden ingedeeld onder tariefpost...

3 augustus 2020 Vlees van runderen, gekoeld en zonder been, tarief van tariefcontingent, verdedigingsbeginsel geschonden, immateriële schadevergoeding

Tariefcontingent. Vlees van runderen, gekoeld en zonder been. Eiseres heeft aangiften gedaan om vlees van runderen, gekoeld en zonder been, met land van oorsprong Uruguay,...

24 juli 2020 Beroep kennelijk niet-ontvankelijk

Beroep kennelijk niet-ontvankelijk, geen griffierecht. Eiser heeft het griffierecht niet op tijd betaald. Eiser heeft geen reden gegeven voor dit verzuim. Er is niet...

17 juli 2020 Actieve veredeling met schorsingssysteem; wijziging van vergunning, geen terugwerkende kracht

Vergunning actieve veredeling. Belanghebbende fabriceert in Nederland multifunctionele printers, en onderdelen en toebehoren van die printers. De Inspecteur heeft hiervoor...

16 juli 2020 Accijns. Voorraadheffing aardolieproducten, onderzoeksmethode niet in de GN voorschreven methode, gebruik niet mogelijk, onttrekking

Accijns en voorraadheffing aardolieproducten. Onderzoeksmethode, onttrekking. Naar aanleiding van douanecontroles op twee schepen heeft de Inspecteur naheffingsaanslagen...

16 juli 2020 Afwijzing verzoek om herziening van de gegevens over de persoon van de aangever in een douaneaangifte (geannoteerd)

Herziening douaneaangifte. De douaneautoriteiten kunnen op grond van art. 78 lid 3 CDW een verzoek om herziening van een douaneaangifte inwilligen als het verzoek inhoudt...

16 juli 2020 Ontvankelijkheid, buiten termijn hoger beroep, termijnoverschrijding niet verschoonbaar

Ontvankelijkheid, termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Het Hof heeft abusievelijk aan de Inspecteur laten weten dat door belanghebbende hoger beroep is ingesteld. Nadat...

16 juli 2020 Herziening douane-aangiften (art. 78 CDW) (geannoteerd)
15 juli 2020 Indeling onderdelen rijwielen, niet-complete of complete rijwielen

Tariefindeling. Rijwielonderdelen. Op 4 maart 2016 heeft eiseres een aangifte voor het vrije verkeer gedaan van diverse rijwielonderdelen. Eiseres heeft de door haar...

15 juli 2020 Samenvoegen aangiften en indeling onderdelen rijwielen, niet-complete of complete rijwielen

Samenvoegen aangiften. Tariefindeling. Rijwielonderdelen. Op 3 en 4 juni 2015 heeft eiseres twee afzonderlijke aangiften voor het vrije verkeer gedaan van diverse...