31992R3649, Verordening (EEG) nr. 3649/92 van de Commissie van 17 december 1992 betreffende een vereenvoudigd geleidedocument voor het intracommunautaire verkeer van accijnsprodukten die in de Lid-Staat van verzending tot verbruik zijn uitgeslagen, Publicatieblad Nr. L 369 van 18/12/1992 blz. 0017 - 0024 Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 9 Deel 2 blz. 0111 Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 9 Deel 2 blz. 0111

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor heeft. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten. Log in als u een abonnement heeft op In-en Uitvoer om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op https://www.sdu.nl/inenuitvoer of neem contact op met Sdu (070 378 98 80).