21999A0831(01), Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds - Protocol betreffende wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten in douanezaken - Slotakte - Gemeenschappelijke verklaringen - Briefwisseling betrekking tot de vestiging van vennootschappen - Eenzijdige verklaring van de Franse Regering, Publicatieblad Nr. L 229 van 31/08/1999 blz. 0003 - 0052

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor heeft. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten. Log in als u een abonnement heeft op In-en Uitvoer om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op https://www.sdu.nl/inenuitvoer of neem contact op met Sdu (070 378 98 80).