22004A1223(01), Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, Publicatieblad Nr. L 375 van 23/12/2004 blz. 0020 - 0026

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor heeft. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten. Log in als u een abonnement heeft op In-en Uitvoer om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op https://www.sdu.nl/inenuitvoer of neem contact op met Sdu (070 378 98 80).