Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
17 augustus 2018 Douanerechtspraak 2018/140*, Hoge Raad der Nederlanden, 17 augustus 2018, ECLI:NL:HR:2018:1314

Directe vertegenwoordiging. Een douane-expediteur heeft negentwintig
aangiften gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van scheepscasco’s
afkomstig uit China. Op...

25 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/133, Hof van Justitie, 25 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:609

Tariefindeling lijkwagens. In geschil is de vraag of lijkwagens moeten worden
ingedeeld onder GN-post 8703 (voertuigen voor personenvervoer), onder GN-post
8704 (...

25 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/132*, Hof van Justitie, 25 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:598

Hogere voorziening arrest van het Gerecht van 19 juli 2017, Combaro/Commissie
(T‑752/14, EU:T:2017:529, Douanerechtspraak 2017/78* m.nt. Boersma). Het Hof van
Justitie...

19 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/136, RECHTBANK Noord-Holland, 19 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:6061

Douanewaarde vruchtensappen. De Rechtbank oordeelt dat de werkelijke
economische waarde van de vruchtensappen op het moment van de invoer niet kan
worden vastgesteld op...

19 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/134, RECHTBANK Den Haag, 19 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9599

Voorzieningenrechter. Kort geding. ViaEurope is logistiek dienstverlener en
gespecialiseerd in de afhandeling van luchtvrachtpakketten die via e-commerce
worden...

13 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/130, Hoge Raad der Nederlanden, 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1192

Cassatieberoep in samenhangende zaak nr. 17/02659, DR 2018/129, uitspraak Hof
Amsterdam is niet gepubliceerd. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie
van...

13 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/129, Hoge Raad der Nederlanden, 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1191

Cassatie-beroep in zaak Hof Amsterdam, 20 april 2017, nrs. 16/00220 en
16/00221, ECLI:NL:GHAMS:2017:1327, DR 2017/54. De Hoge Raad verklaart het beroep
in cassatie van...

12 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/131, Hof van Justitie, 12 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:564

Tariefindeling gegoten hulpstukken voor buisleidingen van nodulair gietijzer.
In geschil is de vraag of gegoten hulpstukken voor buisleidingen, van nodulair
gietijzer,...

4 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/127, RECHTBANK Noord-Holland, 4 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:6039

Tariefindeling strijkijzer en overtrekset. Een product bestaande uit een
elektrisch stoomstrijkijzer, een overtrek voor een strijkplank en een
ontkalkingscontainer in...

3 juli 2018 Douanerechtspraak 2018/138*, GERECHTSHOF Amsterdam, 3 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2190

Tariefindeling auto. Een auto van het merk Porsche, type 962C uit 1991, wordt
niet ingedeeld onder GN-onderverdeling 9705 00 00. De auto is op het moment van
invoer...