Rechtspraak

Uitspraakdatum Titel
3 mei 2018 Douanerechtspraak 2018/106, Het Gerecht, 3 mei 2018, ECLI:EU:T:2018:251

Antidumping op wijnsteenzuur uit China. De Commissie heeft geweigerd om twee
Chinese producenten-exporteurs als marktgerichte onderneming (bmo) aan te merken
en heeft...

20 april 2018 Douanerechtspraak 2018/103, Hoge Raad der Nederlanden, 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:630

Prejudiciële vragen tariefindeling grote lcd-schermen. De grote
lcd-beeldschermen kunnen zowel gegevens weergeven van een automatische
gegevensverwerkende machine als...

19 april 2018 Douanerechtspraak 2018/105, Het Gerecht, 19 april 2018, ECLI:EU:T:2018:196

Antidumpingrechten op fietsen uit Cambodja, Pakistan en Filippijnen. Met
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/776 werd het definitieve antidumpingrecht dat
bij Verordening...

17 april 2018 Douanerechtspraak 2018/104, Hof van Justitie, 17 april 2018, ECLI:EU:C:2018:275

Motorrijtuigenbelasting. Verzoeker is in Portugal eigenaar van een
tweedehands voertuig dat hij vanuit het Verenigd Koninkrijk heeft ingevoerd. Dat
voertuig, dat voor...

13 april 2018 Douanerechtspraak 2018/91, Hoge Raad der Nederlanden, 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:581

Antidumpingrechten op ingevoerd silicium. De Hoge Raad doet de zaak af met
toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet RO en verklaart de cassatie
beroepen van de...

13 april 2018 Douanerechtspraak 2018/90, Hoge Raad der Nederlanden, 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:580

Antidumpingrechten op ingevoerd silicium. De Hoge Raad doet de zaak af met
toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet RO en verklaart de cassatie
beroepen van de...

13 april 2018 Douanerechtspraak 2018/89, Hoge Raad der Nederlanden, 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:579

Tariefindeling van dierfiguren met koffertje. De Hoge Raad doet de zaak af
met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet RO. In de voorliggende
uitspraak van het...

12 april 2018 Douanerechtspraak 2018/97*, Hof van Justitie, 12 april 2018, ECLI:EU:C:2018:247

Tariefindeling spinaal fixatiesysteem. Het Hof van Justitie oordeelt dat
spinale fixatiesystemen niet in GN-onderverdeling 9021 90 90 kunnen worden
ingedeeld als die...

6 april 2018 Douanerechtspraak 2018/88, Hoge Raad der Nederlanden, 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:528

Tariefindeling e-reader. De Hoge Raad doet de zaak af met toepassing van
artikel 81, lid 1, van de Wet RO. In de voorliggende uitspraak van het
Gerechtshof Amsterdam,...

6 april 2018 Douanerechtspraak 2018/87, Hoge Raad der Nederlanden, 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:522

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de
situatie dat bij een controle achteraf de inspecteur de tariefindeling van de
ingevoerde...