Douanememo's

De module Douanememo bevat in kort bestek een overzicht van de binnen de Europese Unie geldende douanebepalingen. Het memo volgt daarbij de onderwerpvolgorde zoals gehanteerd in het nieuwe Douanewetboek van de Unie DWU), dat per 1 mei 2016 in werking is getreden. De hoofstukken worden bondig uitgelegd en u leest per hoofdstuk de betreffende wettelijke basis (zowel Europees als Nationaal). Voorbeeld van hoofstukken zijn; 30 Bewijs van douanestatus van Uniegoederen, 31 Douaneregelingen en douaneaangiften, 32 Standaard douaneaangifte en vereenvoudigingen, 33 Indienen, aanvaarding, controle en wijziging van een douaneaangifte en vrijgave van goederen en 34 Vernietiging van goederen.

Deze module wordt 1x per jaar (medio maart) geüpdatet. Indien er aanleiding toe is voeren we ook tussentijds aanpassingen door.

Auteurs: A.S. Hodge LLM, mr. M. R. Oudenaarden, E. Tulp

Heeft u nog geen toegang tot dit onderdeel van in- en uitvoer? En bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden?
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op https://www.sdu.nl/shop/in-en-uitvoer-douanememo-abonnement.html.