Nieuws

 • Op 15 januari is in de Staatscourant een overzicht gepubliceerd van de
  handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen die in de maand december 2020 zijn
  ingeschreven, verlengd, gewijzigd of ingetrokken.

 • De rechtbank Noord-Holland heeft op 12 januari 2021 in de zaak HAA 19 / 4072
  geoordeeld ter zake van de indeling in de GN van puffy stickers en letter stickers.
  Naar het oordeel van de rechtbank zijn beide stickers plat en is bij beide sprake van
  drukwerk in de zin van post 49.11.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/28 van 14 januari 2021 (PbEU L 12 van
  15 januari 2020) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EG)
  nr. 1362/2000 van de Raad wat betreft het tariefcontingent van de Unie voor bananen
  van oorsprong uit Mexico.

 • In december 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk nieuwe uitbraken van HPAI van de
  subtypen H5N8 en H5N1 in pluimveehouderijen op zijn grondgebied bevestigd. Als gevolg
  van die uitbraken is verdere regionalisering van het land vastgesteld. Gezien het
  terugtrekkingsakkoord moeten de maatregelen voor de bestrijding en uitroeiing van die
  uitbraken na 31 december 2020 worden voortgezet via Verordening (EG) nr. 798/2008.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 6 januari 2021
  duidelijkheid gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van
  doseerbrieven met individuele informatie voor patiënten. Naar het oordeel van de
  Belastingdienst is de levering van een doseerbrief belast met 21%, omdat een
  doseerbrief geen uitgave is. De toelichting op de website van Belastingdienst treft u
  onderstaand aan.