Nieuws

 • In PbEU C 341 van 9 oktober 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op de
  onderverdelingen 0305 20 00, 1604 31 00 en 1604 32 00. De wijziging betreft een
  verduidelijking met betrekking tot de indeling van gezouten kuit die bestemd is voor
  de vervaardiging van kaviaar of kaviaarsurrogaten.

 • Op 15 oktober is in de Staatscourant een overzicht gepubliceerd van de
  handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen die in de maand september 2019 zijn
  ingeschreven, verlengd, gewijzigd of ingetrokken.

 • Er is wijziging gebracht in de Regeling wapens en munitie. De wijzigingen houden
  verband met de voorwaarden voor ontheffingen.

 • De nieuwe Brexit-datum 31 oktober 2019 is komt steeds dichterbij. Een speciale
  eenheid in Den Haag bereidt samen met alle ministeries Nederland grondig voor op
  Brexit: de Coördinatie Eenheid voor Contingency & Preparedness.

 • Staatssecretaris Snel van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden
  dat strekt tot implementatie van de artikelen 2 en 3 van de EU-richtlijn 2017/2455
  van 5 december 2017 voor bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en
  afstandsverkopen van goederen (richtlijn elektronische handel) en de EU-richtlijn van
  12 maart 2019 met nog enkele aanvullende bepalingen op de richtlijn elektronische
  handel (aanvullende richtlijn). Een belangrijk gevolg van deze implementatie is dat
  een omvangrijke uitbreiding wordt gerealiseerd van de btw-heffing via het zogenoemde
  mini éénloketsysteem (Mini One-Stop Shop System: MOSS), dat nu nog alleen van
  toepassing is op digitale diensten voor consumenten in de EU door ondernemers die
  geen vestiging hebben in de lidstaat van de afnemer. De beoogde invoeringsdatum van
  het wetsvoorstel is 1 januari 2021. De consultatie sluit op 30 oktober 2019.