Nieuws

  • Er zijn personen en entiteiten toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen. Er zijn nieuwe verboden vastgesteld. De invoerverboden zijn aanzienlijk uitgebreid met diverse nieuwe artikelen, waaronder artikelen als houtpulp en papier, bepaalde elementen die in de juwelenindustrie worden gebruikt, zoals stenen en edele metalen, bepaalde machines en chemische producten, sigaretten, kunststoffen en chemische eindproducten zoals cosmetica. Ook de uitvoerverboden zijn uitgebreid door nieuwe producten toe te voegen aan de lijst van goederen die kunnen bijdragen tot de versterking van de Russische industriële capaciteit, en beperkingen op te leggen voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van een aantal aanvullende goederen die in de luchtvaartsector worden gebruikt.

  • De epidemiologische situatie m.b.t. Afrikaanse varkenspest in bepaalde gebieden van Italië en Duitsland is als gevolg van de ziektebestrijdingsmaatregelen die die lidstaten overeenkomstig de wetgeving van de Unie toepassen, ondertussen verbeterd wat gehouden varkens betreft.

    De maatregelen worden in die gebieden daarom versoepeld.

  • Spanje heeft de Europese Commissie in kennis gesteld van nieuwe uitbraken van schapen-en-geitenpokken.

    Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en om te vermijden dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, wordt de beperkingszone voor schapen-en-geitenpokken in Spanje omschreven.

  • Op 3 oktober 2022 heeft het Ministerie van Industrie en Handel van Marokko een nieuw vrijwaringsonderzoek geopend naar de invoer van buizen voor fietsen, velocipedes, motorfietsen en scooters.

  • In PbEU C 384 van 5 oktober 2022 heeft de Commissie de opening bekend gemaakt van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Federale Republiek Brazilië, de Islamitische Republiek Iran, de Russische Federatie en Oekraïne.