Wiki-Brexit

  • Nederlandse bedrijven die in of met het Verenigd Koninkrijk zakendoen, hebben dagelijks nog veel last van de Brexit. Wellicht loopt u zelf ook nog steeds tegen problemen aan. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat graag weten en nodigt belanghebbenden uit om te reageren uiterlijk woensdag 30 augustus. Daartoe is door middel van een ECHO bericht een oproep verschenen.

  • Er zijn specifieke regels vastgesteld voor de binnenkomst in Noord-Ierland vanuit andere delen van het Verenigd Koninkrijk van bepaalde zendingen detailhandelsgoederen, voor opplant bestemde planten, pootaardappelen, machines en bepaalde voertuigen die voor landbouw- of bosbouwdoeleinden zijn geëxploiteerd, alsook voor het niet-commerciële verkeer van bepaalde gezelschapsdieren naar Noord-Ierland.

  • De havens van Amsterdam, Rotterdam en Den Helder worden aan de aangewezen havens waar vis mag worden aangeland of overgeladen toegevoegd. Daarnaast wordt een aantal havens aangewezen waartoe vissersvaartuigen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) toegang hebben om onderhoud te laten plegen.

  • In de maand maart 2021 zijn nieuwe documenten gepubliceerd door diverse instanties. In onderstaande opsomming vindt u de meest relevante publicaties.

  • De nieuwe fase van de Brexit die per 1 april 2021 van kracht zou worden kan voor problemen zorgen bij Europese exporteurs. Op 1 april 2021 start de tweede fase van het Border Operating Model. Dan gelden er aanvullende eisen voor bepaalde producten die geëxporteerd worden naar het VK. Dat betekent dat Nederlandse bedrijven die producten exporteren naar het VK voorzien moeten worden van de juiste documenten en certificaten. De Britse overheid heeft daarom op 11 maart 2021 bekend gemaakt dat de nieuwe importregels en grenscontroles die op 1 april 2021 in zouden gaan worden uitgesteld naar 1 oktober 2021 en 1 januari 2022.