Algemeen douanetarief

 • In zaak C‑249/18 betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend
  door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 6 april 2018, heeft het Hof van
  Justitie op 10 juli 2019 arrest gewezen ingediend in het kader van een geding tussen
  de Staatssecretaris van Financiën en CEVA Freight Holland BV (hierna: „CEVA Freight”)
  over de rechtmatigheid van bepaalde uitnodigingen tot betaling van douanerechten die
  aan haar waren gericht. Het Hof heeft daarbij geoordeeld dat artikel 78 CDW aldus
  moet worden uitgelegd dat de aangever, indien hij de mogelijkheid heeft voor de voor
  uitvoer naar het grondgebied van de Europese Unie verkochte waren de prijs te kiezen
  die in aanmerking kan worden genomen als grondslag voor het bepalen van hun
  douanewaarde en uit een controle achteraf blijkt dat de betrokken goederen in zijn
  douaneaangifte onder een onjuiste post zijn ingedeeld, waardoor een hoger douanerecht
  van toepassing wordt, op grond van dat artikel 78 kan verzoeken om herziening van
  deze aangifte om de aanvankelijk aangegeven prijs, met het oog op het verlagen van de
  douaneschuld, te vervangen door een lagere transactieprijs.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2019/1082 van 20 juni 2019 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemde "inpersbout
  van staal”. Het artikel is ontworpen om door middel van een hydraulische of
  pneumatische pers te worden gemonteerd in platen van metaal met een geringe dikte en
  is voorzien van schroefdraad en wordt gebruikt om goederen te monteren of te
  bevestigen zodat deze zonder schade gemakkelijk uit elkaar kunnen worden genomen. Het
  artikel heeft de objectieve kenmerken van een schroef zoals bedoeld bij post 73.18.
  Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 7318 15 95 als andere
  schroeven van staal.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2019/928 van 3 juni 2019 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemde "box voor
  optische vezels zonder verbindingsstukken”. Binnenin bevindt zich een van kunststof
  vervaardigd lasdienblad, bevestigd aan de basis van het artikel. Dit dienblad bevat
  specifieke groeven. Op het moment van de presentatie is het artikel niet voorzien van
  verbindingsstukken. Het artikel is in zijn geheel bedoeld voor de bescherming van
  kabels. Het artikel moet worden ingedeeld naar het materiaal waaruit het is
  vervaardigd (kunststof), onder GN-code 3926 90 97 als "andere artikelen van
  kunststof".

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2019/927 van 3 juni 2019 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een mand van staaldraad met
  papier. Het artikel moet worden ingedeeld onder GN-code6307 90 98 als andere
  geconfectioneerde artikelen van textiel.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2019/925 van 3 juni 2019 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogeheten
  "activiteitenriem". Het artikel is ontworpen om rond de taille te worden gedragen,
  bijvoorbeeld tijdens sportactiviteiten. In de zakken/openingen kunnen kleine
  voorwerpen zoals sleutels, kredietkaarten en dergelijke worden opgeborgen. De
  activiteitenriem heeft de objectieve kenmerken van een geconfectioneerd artikel in de
  zin van post 63.07 en op grond van aantekening 7, onder f), op afdeling XI. Het
  artikel is niet bedoeld om een bepaald voorwerp te bevatten. Het is niet speciaal
  gevormd, noch van binnen afgewerkt. Het is niet vergelijkbaar met de bergingsmiddelen
  die zijn ingedeeld onder post 42.02. Indeling onder post 42.02 is derhalve
  uitgesloten. Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 6307 90 10 als
  andere geconfectioneerde artikelen van breiwerk.