Algemeen douanetarief

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 67e zitting (april 2021). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten tot indeling van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 04.10, 2403.99, 2711.19, 7004.90, 7312.10, 8415.90, 8708.99, 9026.20 en 95.03.

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op post 24.03, hoofdstuk 29, post 30.02, hoofdstuk 65 en de posten 73.23, 85.01, 87.03, 95.03 en 95.05.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde INN producten in de hoofdstukken 28, 29, 30, 32, 34, 35 en 39 en bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 0710.40, 0710.80, 1806.90, 2005.80, 2005.99, 2101.20, 2106.90, 2202.99, 2306.50, 33.01, 3301.29, 3404.90, 3916.90, 3926.90, 4011.20, 8402.19, 8419.20, 8427.10, 8479.89, 8502.13, 8504.40, 8703.22 en 9405.40.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/957 van 31 mei 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een artikel is ontworpen om op water te drijven, zoals een luchtmatras. Gezien de objectieve kenmerken van het artikel (bestemd om te worden meegenomen naar verschillende plaatsen en daar tijdelijk te worden gebruikt, lichtgewicht, gemakkelijk te vervoeren en gebruiksklaar te maken, gelijkenis met luchtmatrassen) is het een artikel voor het kamperen. Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 6306 90 00 als andere kampeerartikelen.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/956 van 31 mei 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemd “kamer-in-kamer-systeem”. Het betreft een modulair artikel met geluidsabsorberende en geluiddempende eigenschappen. Het bestaat uit een kubusvormig frame van aluminium waaraan metalen hoeken en panelen worden bevestigd die aan de zijkanten en aan de bovenkant van de structuur worden geplaatst. Het artikel is ontworpen als speciale constructie die in een bestaand afgewerkt gebouw wordt opgebouwd, aangezien het niet weerbestendig is. Het wordt aangeboden om te worden gebruikt in kantoortuinen als afgesloten ruimte voor vertrouwelijke besprekingen of om een stille zone te creëren. Het artikel is een speciale constructie die in een bestaand afgewerkt gebouw wordt opgebouwd. Het artikel is een samengesteld product, waarbij het wezenlijke karakter wordt verkregen door het constructieve element (frame van aluminium). Het moet derhalve worden ingedeeld naar het materiaal waarvan die component is vervaardigd. Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 7610 90 90 als andere constructiewerken van aluminium.

 • Bij Verordening 2021/1052 (PbEU L 227 van 28 juni 2021) zijn wijzigingen aangebracht in het regime van schorsingen voor bepaalde industrie- en landbouw- en visserijproducten met ingang van 1 juli 2021.

 • Bij Verordening 2021/1051 (PbEU L 227 van 28 juni 2021) zijn enkele autonome tariefcontingenten bij invoer in de Europese Unie met ingang van 1 juli 2021 gewijzigd.