Algemeen douanetarief

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 70e zitting (september 2022). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten tot indeling van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen.

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op de hoofdstukken 40 en 68, de posten 04.06, 29.09, 30.04, 33.05, 40.08, 40.15, 40.16, 44.14, 63.06, 70.18, 83.06, 84.38, 84.62, 85.49, 87.01 (onderverdelingen 8701.21 t/m 8701.29, 8701.91 t/m 8701.95) en 90.27 en afdeling XV.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 1704.90, 2106.10, 2106.90, 2404.19, 3002.90, 3808.93, 3917.10, 4418.91, 8432.80, 8504.40, 8539.51 en 9032.89.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 1211.90, 2202.99, 2404.19, 3208.10, 3926.90, 5603.14, 6904.10, 6907.21, 6907.22, 6907.23, 8411.81, 8419.81, 8430.69, 8471.41, 8479.89, 8516.10, 8539.51, 8543.20, 8704.60 en 9401.79.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 761/2014 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een tensioactieve bereiding in de vorm van een gel om de huid en het haar te wassen. Naar aanleiding van een indelingsadvies van het Comité Geharmoniseerd Systeem heeft de Commissie bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2 van 21 december 2022 (PbEU L 1 van 3 januari 2022) de intrekking bekend gemaakt van deze verordening.

 • In PbEU C 497 van 30 december 2022 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op de GN-onderverdelingen 2621 90 00 en 6806 20 90. De wijziging heeft betrekking op de indeling van zogenoemde “cenosferen”, holle bolletjes hoofdzakelijk bestaande uit aluminosilicaat, een specifiek lichtgewicht bestanddeel dat is geïsoleerd uit vliegas die (in het algemeen) wordt verkregen door verbranding van steenkool in thermische energiecentrales.

 • Bij Verordening 2022/2583 (PbEU L 340 van 30 december 2022) zijn wijzigingen aangebracht in het regime van schorsingen voor bepaalde industrie- en landbouw- en visserijproducten met ingang van 1 januari 2023.

 • Bij Verordening (EU) 2022/2465 van 12 december 2022 heeft de Raad de wijziging bekend gemaakt van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief. Daarbij zijn de rechten voor basisproducten voor stikstofhoudende meststoffen – ureum en ammoniak – geschorst. De aanpassing houdt verband met de Russische invasie in Oekraïne.