Algemeen douanetarief

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/600 van 7 april 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van staven van wolfraamlegering om te worden aangepunt en gebruikt als laselektroden. De staven zijn stomp aan de uiteinden en afzonderlijk met een kleur gemarkeerd. De kleurmarkering geeft het legeringselement en het wolfraamgehalte aan. De staven zijn ontworpen om te worden aangepunt en gebruikt als laselektroden voor TIG-lassen (Tungsten Inert Gas). Het artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 8101 99 10 als staven van wolfraam, andere dan enkel door sinteren verkregen.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/575 van 30 maart 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een assortiment dat is opgemaakt voor de verkoop in het klein, bestaande uit een kunststof fles die is voorzien van een luchtpomp en een sproeikop (vulapparaat), samen met 100 veelkleurige latexballonnen in de fles. Het product moet worden ingedeeld onder GN-code 9503 00 99 als ander speelgoed.

  • In PbEU CI 104I van 26 maart 2021 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft de schrapping van de tweede alinea van de toelichting ter zake van de indeling van kleine, niet van een voetstuk voorziene elektronische apparaten (zogenaamde minicomputers daaronder begrepen) op de onderverdeling 8543 7090 en een aanpassing van de toelichting met betrekking tot antistressballen op de onderverdeling 9506 6990.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/531 van 22 maart 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een lensvatting bedoeld om te worden bevestigd vooraan op een digitaal videocameraopnametoestel. Het artikel moet worden aangemerkt als een toebehoren waarvan kan worden onderkend dat het uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor objectieven van post 90.02.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/532 van 22 maart 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een zogenoemde “camerastationapparaat” of “alles-in-eenrecorder”. Op basis van de objectieve kenmerken van het apparaat is de hoofdfunctie video-opname en videoweergave in het kader van een beveiligings- en bewakingssysteem. Het verzenden en ontvangen van gegevens is slechts een nevenfunctie om de werking te verbeteren van het systeem waarvan het apparaat een bestanddeel vormt. Indeling onder post 85.17 is derhalve uitgesloten. Het apparaat moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 8521 90 00 als andere videoopname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner.