Algemeen douanetarief

  • De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd in PbEU C 398 van 1 oktober 2021 (onder nr. 2021/C 398/02) betreffende de indelingsadviezen, indelingsbesluiten en wijzigingen in de toelichtingen op de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de Internationale Douaneraad (het GS). In de mededeling is weergegeven dat de douaneautoriteiten BTI-beschikkingen intrekken ten gevolge van indelingsbesluiten, indelingsadviezen of wijzigingen in de toelichtingen op het GS, met ingang van de datum waarop de mededeling van de Commissie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt. Dat is 1 oktober 2021.

  • Op haar website heeft de Wereld Douaneorganisatie een bericht opgenomen met betrekking tot de 68e zitting van het Comité Geharmoniseerd Systeem.

  • In PbEU C 333/I van 19 augustus 2021 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft de verduidelijking dat de post 95.06 geen weerstandsbanden, fitnessbanden of soortgelijke producten omvat, bijvoorbeeld eenvoudige lusbanden (“loops”), zonder handgreep of een ander soortgelijk extra element waardoor ze als artikelen voor lichaamsoefening te onderscheiden zijn.

  • In PbEU C 333/I van 19 augustus 2021 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft de verduidelijking dat tot de post 94.03 diverse soorten planken (losse planken met steunen om aan de wand te worden bevestigd daaronder begrepen) behoren die voornamelijk worden gebruikt in de badkamer, douche of vestibule. De wijze waarop de plank aan de muur is bevestigd (met schroeven, lijm, zuignappen), is niet doorslaggevend voor de indeling.

  • In PbEU C 333/I van 19 augustus 2021 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft de verduidelijking met betrekking tot de onderverdeling 9503 0070. Een enkel artikel (“hoofdartikel”) in combinatie met een of meer accessoires die bedoeld zijn om samen met het “hoofdartikel” te worden gebruikt, of een of meer ondergeschikte/bijkomstige artikelen, vormt geen “stel of assortiment” en de combinatie wordt ingedeeld onder de GN-code voor het “hoofdartikel”.