Algemeen douanetarief

  • In PbEU C van 17 april 2024 heeft de Commissie een bericht voor marktdeelnemers gepubliceerd ter zake van de nieuwe reeks verzoeken om schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwproducten.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1071 van 12 april 2024 (PbEU L van 15 april 2024) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 wat betreft beschikkingen die zien op bindende inlichtingen op het gebied van douanewaarde en tot invoering van een elektronisch systeem voor bindende oorsprongs- en waarde-inlichtingen

  • Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/1072 van 25 januari 2024 (PbEU L van 15 april 2024) heeft de Commissie een wijziging bekend gemaakt van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft beschikkingen betreffende bindende inlichtingen op het gebied van douanewaarde en beschikkingen betreffende bindende oorsprongsinlichtingen. De wijziging houdt verband met de opneming van Beschikkingen betreffende bindende waarde-inlichtingen (“BWI-beschikkingen”) in de douanewetgeving.

  • De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd in PbEU C van 12 april 2024 (onder nr. 2024/C C/2024/2685) betreffende indelingsadviezen, indelingsbesluiten en wijzigingen in de toelichtingen op de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de Internationale Douaneraad (het GS). In de mededeling is weergegeven dat de douaneautoriteiten BTI-beschikkingen intrekken ten gevolge van indelingsbesluiten, indelingsadviezen of wijzigingen in de toelichtingen op het GS, met ingang van de datum waarop de mededeling van de Commissie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt. Dat is 12 april 2024.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2024/964 van 21 maart 2024 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een toestel op batterijen dat om de pols kan worden gedragen (een zogenoemde “smartwatch”). De smartwatch heeft talrijke functies van andere posten dan post 85.17, die kunnen worden vervuld zonder dat het aan een ander toestel is gekoppeld, zoals het meten van de hartslag, het tellen van het aantal genomen stappen of het weergeven van datum en uur. De verschillende functies die de smartwatch vervult, zijn voor het gebruik ervan even belangrijk. De smartwatch moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 9102 12 00 als polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd stophorloge, uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing.