Algemeen douanetarief

 • Het Hof van Justitie heeft op 12 oktober 2017 arrest gewezen in zaak C-661/15
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing dat was ingediend door de Hoge
  Raad der Nederlanden. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft ten eerste
  de uitlegging van bepalingen inzake de douanewaarde in het kader van een geding
  betreffende de afwijzing van ingediende verzoeken om terugbetaling van douanerechten
  met betrekking tot voertuigen. De toenmalige uitvoeringsbepaling was echter in strijd
  met artikel 29 van het douanewetboek, junctis artikel 78 en artikel 236, lid 2, van
  dat douanewetboek, en daarmee ongeldig. De huidige bepaling (artikel 132, onder c,
  van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447) bevat eveneens een verjaringstermijn van
  één jaar voor het aanpassen van de douanewaarde van gebrekkige goederen. Het moet
  daarom worden geschrapt.

 • In PbEU C 211 van 25 juni 2020 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de onderverdeling 2403 99 90.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/868 van 18 juni 2020 (PbEU L 201 van 25 juni
  2018) is de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1140 met betrekking tot de indeling van
  warmte opwekkende pleisters warmte opwekkende gordels om de pijn te verlichten per 26
  juni 2020 ingetrokken.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/724 van 15 mei 2020 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een artikel in de vorm van
  een holle bal van garen, van strippen dat bijvoorbeeld op elektrische lichtsnoeren
  kan worden aangebracht (feestverlichting). Het artikel moet naar het materiaal
  waarvan het is vervaardigd worden ingedeeld onder GN-code 5609 00 00.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2020/725 van 26 mei 2020 de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een organisch oplosmiddel
  bestaande uit de koolwaterstoffen (voornamelijk paraffine- en nafteen, 94,4%) en
  n-butylacetaat (5,6 %). Het product wordt aangeboden om te worden gebruikt als
  organisch oplosmiddel van gemengde samenstelling voor het oplossen van verf, vernis
  en mastiek. De tekst van post 38.14 is specifieker dan de tekst van post 27.10,
  aangezien deze niet alleen betrekking heeft op de samenstelling, maar ook op het
  gebruik van het product. Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN- code 3814
  00 90 als andere organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling.