Algemeen douanetarief

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 69e zitting (maart 2022). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten tot indeling van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen.

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op de hoofdstukken 4, 15, 39, 47 en de posten 29.09, 29.40, 39.12, 39.22, 40.08, 44.18, 70.10, 70.13, 70.19, 74.10, 81.12, 84.19, 84.62, 85.06, 85.07, 85.18, 85.41, 85.49, 87.04 en 95.04.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 1704.90, 2106.10, 3917.10, 4011.20, 4418.91, 69.07, 76.06/76.07, 8432.80, 8481.80, 9032.89 en diverse INN-producten.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 2007.99, 2101.20, 2304.00, 2403.99, 2404.12,2404.19, 2404.91, 3305.10, 3808.94, 3916.90, 3924.90, 3926.90, 4011.20, 4404.10, 4421.99, 6305.39, 7010.20, 8471.60, 8479.89, 8504.40, 8528.62, 8703.22 en 9405.42.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2022/933 van 13 juni 2022 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van drie artikelen die samen zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein, bestaande uit een zogenoemd hardloopvest en twee zachte flessen met een vlakke bodem. Het gaat niet om samengestelde goederen, aangezien zij samen geen geheel vormen dat normaliter niet in afzonderlijke delen te koop wordt aangeboden. Daarom moeten de artikelen afzonderlijk worden ingedeeld onder de GN onderverdeling 6110 30 99 (het hardloopvest) en de flessen moeten worden ingedeeld onder de GN-onderverdeling 3924 90 00.

 • In PbEU C 233 van 16 juni 2022 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op post 94.05. De wijzigingen betreffen een verdere verduidelijking van de indeling van elektrisch guirlandes van de soort gebruikt voor kerstboomverlichting.

 • In PbEU C 233 van 16 juni 2022 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op de posten 85.17 en 91.13. De wijzigingen betreffen een verdere verduidelijking van de indeling van horlogebanden.

 • In Tractatenblad 53, jaargang 2022 is het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen gepubliceerd.