Algemeen douanetarief

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 444/2013 heeft de Commissie een product dat wordt
  verkregen uit ontvette sojabonen na de extractie van olie, waarna een verdere
  extractie heeft plaatsgevonden, ingedeeld onder onderverdeling 2309 90 31. Omdat
  „sojaproducten” zijn toegevoegd aan de lijst van genoemde voedingsstoffen ten aanzien
  waarvan het zetmeelgehalte in bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van
  dieren moet worden bepaald met behulp van de enzymatische analysemethode, wordt bij
  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/368 de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 444/2013 met
  ingang van 27 maart 2019 ingetrokken. Wel blijft het product als diervoederproduct op
  basis van sojaproducten onder post 23.09 ingedeeld.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232 van 3 juli 2017
  de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een rioolputdeksel onder
  GN-code 7325 99 10 als andere gegoten werken van smeedbaar gietijzer. Omdat de
  indeling van dit artikel niet in overeenstemming is met de bevindingen van het Hof
  van Justitie in zijn arrest in de gevoegde zaken C-397/17 en C-398/1 moet
  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232 worden ingetrokken en vervangen. Bij
  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/321 van 18 februari 2019 (PbEU L 55 van 25
  februari 2019) is de indeling gewijzigd in GN-onderverdeling 7325 99 90.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt
  die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 62e
  zitting (september 2018). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten,
  te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten tot indeling
  van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande
  indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de
  posten/onderverdelingen 0404.90, 3004.90, 3824.99, 3923.10, 4202.12, 6306.22,
  7007.21, 8451.30, 8479.89, 8512.90, 8517.12, 8708.29, 9027.80, 9403.20 en
  9403.70.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde producten onder de
  posten/onderverdelingen 1202.42, 1704.90, 2523.90, 2710.12, 2710.19, 3004.90,
  3208.20, 3814.00, 3824.99, 3921.90, 4411.12, 8477.80, 8479.60, 8483.50, 8517.70,
  8525.80, 8538.10, 8543.70, 8708.29, 8708.50, 9029.90, 9405.10 en 9405.40 en INN
  producten op de onderverdelingen 2938.90, 3002.13.

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op hoofdstuk 29 en de posten 90.27 en 90.31.

 • De Commissie heeft bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/54 van 9 januari 2019 de Poolse
  douaneautoriteit de opdracht gegeven een BTI die in strijd is met de gecombineerde
  nomenclatuur zo spoedig mogelijk intrekken na de kennisgeving van dit besluit en de
  Commissie daarvan in kennis stellen.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr 2019/13 van 4 januari 2019 (PbEU L 3 van 7 januari
  2019) is een rectificatie gepubliceerd op de Gecombineerde Nomenclatuur in de periode
  van 1 juli tot en met 31 december 2016. De tekst van deze
  rectificatie is hierna opgenomen.