Algemeen douanetarief

 • In PbEU L 300 van 21 november 2019 is wederom een rectificatie opgenomen met
  betrekking tot de GN 2020. De rectificatie komt daarmee in plaats van de rectificatie
  die werd gepubliceerd in PbEU L 296 en die een onjuistheid bleek te
  bevatten..

 • In PbEU C 387 van 15 november 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op
  diverse GN onderverdelingen op post 95.03. De wijziging betreft een verduidelijking
  met betrekking tot de indeling van blokken bedoeld om een constructie te bouwen, en
  die bijvoorbeeld voorzien zijn van pennen en gaten om ze samen te houden dan wel
  louter platte vlakken hebben die op elkaar worden geplaatst.

 • In PbEU 296 is een rectificatie opgenomen ter zake van de titel van de
  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1776 van de Commissie van 9 oktober 2019 tot
  wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking
  tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief.

 • In PbEU L 289 van 8 november 2019 is de rectificatie gepubliceerd van het
  douanewetboek van de Unie met betrekking tot de intrekking van Bindende
  Tariefinlichtingen.

 • In PbEU C 370 van 31 oktober 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op de
  onderverdeling 9503 00 70. De wijziging betreft een verduidelijking met betrekking
  tot de indeling van creativiteitssets/-assortimenten, ontworpen voor kinderen om
  mozaïeken mee te maken als ander speelgoed, aangeboden in assortimenten of in
  stellen.