Wiki-GS2022

 • De Commissie heeft in PbEU L 385 van 29 oktober 2021 bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1832 van 12 oktober 2021 de publicatie bekendgemaakt van de Gecombineerde Nomenclatuur voor 2022. De wijzigingen zien in het bijzonder op de aanpassingen in het kader van de inwerkingtreding van de 2022 versie van het geharmoniseerd systeem, aanpassing taalversies/redactie van de GN die zijn opgenomen op verzoek economische marktdeelnemers of diverse schrappingen/toevoegingen van onderverdelingen die betrekking hebben op de monitoring van de handel. In dit bericht treft u in het kort een overzicht de wijzigingen aan.

 • In Tractatenblad Nr. 119 jaargang 2021 is de (Engelse) versie van het Geharmoniseerd Systeem per 1 januari 2022 bekend gemaakt.

 • Onlangs zijn door de Wereld Douane Organisatie de indelingsbeslissingen bekend gemaakt van de 67e zitting van het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem. Bij een van de nieuwe indelingsbesluiten is abusievelijk een onjuiste GS onderverdeling opgenomen.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 67e zitting (april 2021). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten tot indeling van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 04.10, 240399">2403.99, 2711.19, 700490">7004.90, 731210">7312.10, 841590">8415.90, 870899">8708.99, 902620">9026.20 en 95.03.

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op post 24.03, hoofdstuk 29, post 30.02, hoofdstuk 65 en de posten 73.23, 85.01, 87.03, 95.03 en 95.05.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde INN producten in de hoofdstukken 28, 29, 30, 32, 34, 35 en 39 en bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 0710.40, 071080">0710.80, 180690">1806.90, 2005.80, 2005.99, 210120">2101.20, 210690">2106.90, 220299">2202.99, 2306.50, 33.01, 330129">3301.29, 3404.90, 391690">3916.90, 392690">3926.90, 401120">4011.20, 840219">8402.19, 8419.20, 842710">8427.10, 847989">8479.89, 850213">8502.13, 850440">8504.40, 870322">8703.22 en 9405.40.

 • De 67e zitting van het Comité Geharmoniseerd Systeem heeft in april 2021 haar primaire werk met betrekking tot de GS versie 2022-instrumenten afgerond. De vergadering werd van 12 tot 30 april 2021 gehouden in een gemengd format van onlinesessies en schriftelijke forumdiscussies met een definitief aanvaarde agenda van 98 agendapunten.