Algemeen

  • Op de openingsdag van de 32e herziene vergadering van het Managementcomité van het Verdrag van Kyoto ontving de secretaris-generaal van de Werelddouaneorganisatie (WDO), in zijn rol als depositaris van het Verdrag, het akte van toetreding van de Republiek El Salvador bij de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures (Herziene Overeenkomst van Kyoto). Met deze toetreding wordt de Republiek El Salvador de 135e verdragsluitende partij bij de Herziene Overeenkomst van Kyoto.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2023/2489 van 30 oktober 2023 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van snijbladen, vervaardigd van roestvrij staal, met een breedte van 40 mm, met zijdelingse inkepingen en een opening in het midden. De snijbladen zijn ontworpen als reservesnijbladen voor glasschrapers en kunnen in verschillende toepassingen worden gebruikt, zowel in het huishouden als door professionals. De glasschrapers overstijgen de eisen voor huishoudelijk gebruik niet. De reservesnijbladen moeten worden ingedeeld onder GN-code 8205 51 00 als delen van gereedschap voor huishoudelijk gebruik.

  • De periodieke valutawisselkoerslijst voor november 2023 is gepubliceerd.

  • De periodieke valutawisselkoerslijst voor oktober 2023 is gepubliceerd.

  • De periodieke valutawisselkoerslijst voor september 2023 is gepubliceerd.