Algemeen

  • De module Douanememo op In-en Uitvoer is de online versie van het boekje Douanememo wat de Sdu jaarlijks publiceerde. Vanaf 2021 is Douanememo alleen nog online te verkrijgen.  In verband met de omzetting van papier naar online hebben we een wijziging in de inhoudsopgave doorgevoerd.

  • Op haar website heeft de Europese rekenkamer (ERK) op 30 maart 2021 haar speciaal verslag 04 gepubliceerd onder de titel: “Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie schaadt de financiële belangen van de EU onvoldoende harmonisatie schaadt de financiële belangen van de EU”. Het verslag bevat diverse conclusies en aanbevelingen.

  • De periodieke valutawisselkoerslijst voor april 2021 is gepubliceerd.

  • Bij Verordening (EU) 2021/444 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2021 (PbEU L 87 van 15 maart 2021) is een programma vastgesteld voor douanesamenwerking. De Verordening (EU) nr. 1294/2013 is ingetrokken.

  • In PbEU C 86 van 12 maart heeft de Raad het standpunt (EU) Nr. 2/2021 in de eerste lezing bekendgemaakt met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor douanesamenwerking en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1294/2013. Dit standpunt is vastgesteld voor de Raad op 1 maart 2021.