Jurisprudentie

 • De Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft op 1 februari 2019 in zaaknummer 2011/50660
  uitspraak gedaan betreffende een op 20 september 2010 verzonden uitnodiging tot
  betaling (UTB) voor het niet aanzuiveren van de documenten behorende bij de
  douaneregeling tijdelijke invoer. Belanghebbende is, ook na herhaaldelijke verzoeken
  door de Inspecteur, niet in staat gebleken het bewijs te overleggen waaruit volgt dat
  de Minister een toezegging heeft gedaan dat belanghebbende geen invoerrechten dan wel
  tegen een lager tarief dan 30% verschuldigd zou zijn op de ingevoerde bussen. De Raad
  verklaart het beroep ongegrond.

 • Belanghebbende heeft bij aangifte een verzoek ingediend tot vrijstelling van
  invoerrechten voor een motorvoertuig dat onderdeel uitmaakt van een verhuisboedel.
  Bij beschikking van 10 december 2009 heeft de Inspecteur der Invoerrechten en
  Accijnzen dit verzoek afgewezen. Op 13 april 2019 heeft de Raad van Beroep voor
  Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
  Saba het beroep in de zaak 2011/49315 ongegrond verklaart.

 • De Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van
  Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft op 28 juli 2019 in de zaak 2011/47465 met
  betrekking tot navordering rechten na onjuiste indeling vruchtensappen het ingestelde
  beroep ongegrond verklaart.

 • In de zaak C 559/18 heeft het Hof van Justitie op 5 september 2019 geoordeeld op het
  verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van tariefonderverdeling
  8504 40 30 over de tariefindeling van statische omvormers. Uit dit dossier blijkt dat
  de betrokken omvormers zijn ontworpen voor gebruik in een groot aantal verschillende
  toestellen, zodat hun indeling onder onderverdeling 8504 40 30 van de GN op het
  eerste gezicht uitgesloten lijkt. Het Hof heeft geoordeeld dat op de gestelde vraag
  moet worden geantwoord dat onderverdeling 8504 40 30 van de GN aldus moet worden
  uitgelegd dat statische omvormers als die in het hoofdgeding slechts onder deze
  onderverdeling kunnen vallen indien zij hoofdzakelijk bestemd zijn om te worden
  gebruikt met „telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines
  en eenheden daarvoor” in de zin van deze onderverdeling, hetgeen de verwijzende
  rechter dient na te gaan.

 • In de zaak Prejudiciële hofzaak C-476/19 Combinova is het Hof van Justitie gevraagd
  hoe de term “gebruikt” uit het douanewetboek moet worden geïnterpreteerd.