Tariefcontingenten

  • Bij Verordening (EU) 2022/2057 van 13 oktober 2022 heft de Raad de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EU) 2020/1706 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde visserijproducten voor de periode 2021-2023.

  • Bij Verordening (EU) 2022/1279 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2022 (PbEU L 195 van 22 juli 2022) zijn tijdelijke handelsliberaliseringsmaatregelen bekend gemaakt die komen bovenop de handelsconcessies die op producten uit de Republiek Moldavië van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds.

  • Bij Besluit (EU) 2022/781 van 16 mei 2022 (PbEU L 140 van 19 mei 2022) heeft de Raad de ondertekening bekend gemaakt, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/739 van 13 mei 2022 (PbEU L 137 van 16 mei 2022) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 wat betreft het beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van pluimvee en van een tariefcontingent voor de uitvoer van melkpoeder naar de Dominicaanse Republiek.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/663 van 21 april 2022 (PbEU L 121 van 22 april 2022) heeft de Commissie de wijziging bekendgemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 wat betreft de omvang van het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit uit Paraguay. De oorspronkelijke hoeveelheid van het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit uit Paraguay met volgnummer 09.4455 in Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 moet worden hersteld.