Tariefcontingenten

  • Bij Besluit (EU) 2023/1796 van 18 september 2023 (PbEU L 233 van 21 september 2023) heeft de Raad de sluiting bekend gemaakt, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1701 van de Commissie van 6 september 2023 (PbEU L 220 van 7 september 2023) is het invoerrecht voor gedopte rijst van GN-code 1006 02, andere dan basmatirijst, gewijzigd.

  • In PbEU L 182 van 19 juli 2023 heeft de Raad Besluit (EU) 2023/1477 van 14 juli 2023 bekend gemaakt inzake de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in de EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1142 van 9 juni 2023 (PbEU L 151 van 12 juni 2023) heeft de Commissie een wijziging bekend gemaakt van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/761 en (EU) 2020/1988 wat betreft de hoeveelheden die mogen worden ingevoerd in het kader van bepaalde tariefcontingenten ingevolge de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika.

  • Bij Besluit (EU) 2023/1056 van 25 mei 2023 (PbEU L 142 van 1 juni 2023) heeft de Raad de sluiting bekend gemaakt, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 met betrekking tot de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. In PbEU L 149 van 9 juni 2023 is bekend gemaakt dat deze overeenkomst op 26 mei 2023 in werking is getreden.