Tariefcontingenten

  • Bij Besluit (EU) 2022/781 van 16 mei 2022 (PbEU L 140 van 19 mei 2022) heeft de Raad de ondertekening bekend gemaakt, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/739 van 13 mei 2022 (PbEU L 137 van 16 mei 2022) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 wat betreft het beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van pluimvee en van een tariefcontingent voor de uitvoer van melkpoeder naar de Dominicaanse Republiek.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/663 van 21 april 2022 (PbEU L 121 van 22 april 2022) heeft de Commissie de wijziging bekendgemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 wat betreft de omvang van het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit uit Paraguay. De oorspronkelijke hoeveelheid van het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit uit Paraguay met volgnummer 09.4455 in Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 moet worden hersteld.

  • In Pb EU L 88 van 16 maart 2022 heeft de Commissie bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/434 van 15 maart 2022 een wijziging bekend gemaakt van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde staalproducten

  • Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/150 van 17 november 2021 heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad wat betreft de hoeveelheid haring die in het kader van tariefcontingent 09.0006 mag worden ingevoerd